Spravodajstvo

V Česku spustili nový dopravný systém NADR. Obmedzí byrokraciu, povolenie na prepravu sa vybaví cez aplikáciu

Novela zákona o cestnej preprave uľahčí prepravu nadrozmerného nákladu na českých cestách.

Vydané Text: 

V Českej republike od marca dochádza k zmene v procese získania povolenia pre prepravu nadrozmerného nákladu.

Novela tamojšieho zákona o pozemných komunikáciách umožnila výrazné obmedzenie byrokracie a tiež všeobecné zjednodušenie procesných pravidiel povoľovacieho konania.

Dopravcovia navyše môžu ľahšie získať povolenia na opakovanú prepravu až na jeden rok od schválenia prvej žiadosti.

Inzercia

Inzercia

Celý administratívny proces podania žiadosti a následné schvaľovanie sa výrazne zjednodušuje a sprehľadňuje tak pre samotných žiadateľov, ako aj pre úradníkov, ktorí povolenie nadrozmerných nákladov vydávajú. Cieľom je celkové zníženie byrokracie pri vybavovaní žiadostí o nadrozmernú prepravu,“ hovorí český minister dopravy Martin Kupka, ako informuje české ministerstvo dopravy.

Zaujímavosťou je, že celý proces doteraz byrokraticky náročnejšieho žiadania o povolenie sa teraz rieši cez webstránku alebo aplikáciu IS NADR.

Užívateľ sa do systému prihlási prostredníctvom Identity občana, ktorú Česi používajú aj na prihlasovanie sa do Portálu dopravy.

Inzercia

Inzercia

Po spárovaní užívateľa s firmou zastupujúcou žiadateľa systém ponúkne základné užívateľské rozhranie, do ktorého užívateľ vkladá informácie a dokumenty potrebné na podanie žiadosti. Podrobné údaje o vozidlách systém automaticky načíta z Registra cestných vozidiel. Následne aplikácia vygeneruje užívateľovi variabilný symbol a QR kód slúžiaci na úhradu správneho poplatku.

V čase spárovania platby správneho poplatku dôjde k prijatiu žiadosti úradom a príslušný pracovník začne kroky potrebné na vybavenie žiadosti.

Systém je sprístupnený aj príslušným správcom pozemných komunikácií a dotknutým orgánom, ktorí sa jeho prostredníctvom k žiadosti môžu vyjadriť a určiť svoje podmienky na uskutočnenie prepravy. Užívateľ je o každom ďalšom kroku v konaní informovaný prostredníctvom e-mailu.

IS NADR je koncept, ktorý tu rozhodne chýbal a od ktorého očakávame výrazné zjednodušenie celého procesu povoľovania nadmernej prepravy. Náš spolok je presvedčený, že je to výrazný krok správnym smerom, pretože vďaka tomuto projektu, tak ako nám bol predstavený, dôjde najmä k výraznému zníženiu byrokratickej záťaže tak na strane žiadateľov, ako aj na strane úradníkov, ktorí sú dnes zahltení vybavovaním nesmerného množstva žiadostí ,“ uvádza Miroslav Žigmund, prezident spolku RECIPIO, ktorý sa špecializuje na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri preprave zvlášť ťažkých a rozmerných nákladov v susednom Česku.

Slovenskí autodopravcovia

Na Slovensku zastupuje autodopravcov Únia autodopravcov známa svojou otvorenou kritikou pomerov v krajine. Dlhodobo avizuje príliš vysoké náklady autodopravcov v porovnaní s okolitými európskymi krajinami, a tiež na byrokratické procesy zavedené u nás.

Naposledy sa Únia autodopravcov dostala do pozornosti médií pre blokádu hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod.

Organizácia protestovala proti lacnejšej ukrajinskej konkurencii, podobne ako dopravcovia v Poľsku či Maďarsku, žiadala zavedenie prepravných povolení pre ukrajinských dopravcov či vylúčenie povinnosti registrácie pre prázdne nákladné autá z EÚ prichádzajúce z Ukrajiny na Slovensko v aplikácii „e-čerga“. Blokáda bola ukončená 14. decembra 2023.

Najnovšie Únia autodopravcov informuje, že mýtne sadzby sa v roku 2024 nebudú navyšovať, odvoláva sa na vyjadrenie z ministerstva dopravy.
ODPORÚČANÉ


Poradca pri kúpe

Stále príťažlivejšia ponuka / Jeep Avenger

  • Jeep Avenger prišiel minulý rok na európsky trh s čisto elektrickým pohonom. Odvtedy sa situácia posunula a dnes dostanete toto kompaktné SUV aj s čisto benzínovým a mild hybridným motorom a už aj spojenie spaľovacieho motora s automatickou prevodovkou.

     Odomkli sme celý článok z auto motor a šport č. 6/2024