Spravodajstvo

Vysoké náklady likvidujú dopravcov na Slovensku. Povinnosť mať vozidlá s nulovými emisiami považujú za protiprávnu

Slovenskí autodopravcovia tvrdia, že im Ukrajinci berú zákazky na prepravu tovaru v rámci EÚ a vyhrotená situácia viedla aj k blokáciám hraničného prechodu.

Veľa malých podnikov už z tohto dôvodu skončilo.
Vydané  Text: 

Drahé mýto, vysoká cena pohonných hmôt, nedostatok vodičov

Dopravcovia na Slovensku sa sťažujú na rastúce náklady aj menšie množstvo zákaziek.

Veľa malých podnikov už z tohto dôvodu skončilo.

Väčšie spoločnosti zase redukujú počet áut, aby mohli v podnikaní pokračovať.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

V pláne je pritom ďalšia komplikácia. A tým je zavedenie povinného podielu ťažkých motorových vozidiel s nulovými emisiami.

Na hlavu nám padá jedna rana za druhou

I tak opisujú niektorí autodopravcovia situáciu vo svojom odbore.

Inzercia

Inzercia

V posledných rokoch totiž bojujú hlavne s narastajúcimi nákladmi.

Niektorí z nich sa preto rozhodli podnikanie ukončiť.

Náklady spojené s dopravou neustále rastú.

Či už ide o cenu pohonných hmôt, mýtne alebo náklady na leasing.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Cena za dopravu pritom zostáva veľa rokov takmer konštantná. 

Podľa Únie autodopravcov Slovenska je doprava silno zaťažená rôznymi poplatkami a firmy padajú na dno.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Zástupcovia Únie uviedli, že najviac to pociťujú práve menšie spoločnosti, ktoré majú 5 až 10 vozidiel.

Dopravcovia na Slovensku sa sťažujú na rastúce náklady aj menšie množstvo zákaziek. Zdroj: pixabay.com

Zdraženie mýta o desiatky percent

Náklady navyše stále rastú.

Už od decembra minulého roku sa navýšilo mýto v Nemecku, kde tento poplatok vzrástol o 83 % od marca zdražie mýto o 15 % aj v susednej Českej republike.

„Veľká časť dopravcov pritom mieri práve týmto smerom. Pre firmy to môže znamenať nutnosť zamerať sa na iné trhy, teda nových zahraničných zákazníkov, čo so sebou nesie určité riziká,“ dopĺňa Petr Trefil.

Tieto riziká je podľa neho možné pokryť napríklad bezregresným faktoringom, čo je financovanie krátkodobých pohľadávok s preverovaním a poistením zahraničných partnerov.

Dopravcovia vďaka tomu získajú peniaze z vystavených faktúr do 24 hodín namiesto 60 dní, čo je obvyklá splatnosť.

Mýto sa navyše pravdepodobne zvýši aj na Slovensku

Podľa posledných informácií Národná diaľničná spoločnosť stále analyzuje, ako zdraženie bude vyzerať. 

Okrem mýta je v poslednom čase témou aj lacná ukrajinská konkurencia.

Európska únia na obdobie do konca prvého tohtoročného polroku zrušila pre ukrajinských dopravcov systém povoľovania

vjazdu do európskeho bloku.

Ukrajinci špičkujú slovenských autodopravcov, dochádza ku konfliktom na hraniciach. Zdroj: unsplash.com

Vyhrotená situácia na hraničných prechodoch

Slovenskí autodopravcovia tvrdia, že im Ukrajinci berú zákazky na prepravu tovaru v rámci EÚ a vyhrotená situácia viedla aj k blokáciám hraničného prechodu.

Únia autodopravcov Slovenska preto zvažuje ďalšie kroky.

„Sme proti predĺženiu zmluvy medzi EÚ a Ukrajinou v jej súčasnej podobe. Prijatá zmluva je nekoncepčná a zničujúca pre dopravné trhy susedných krajín,“ uvádza.

Situácii slovenských dopravcov neprospieva ani cena pohonných hmôt.

„Problém je v tom, že prudké nárasty cien pohonných hmôt sa premietajú do nákladov okamžite, zatiaľ čo ceny za dopravu môžu firmy upraviť až dodatočne, ak vôbec.

To je jeden z dôvodov, prečo sú marže dopravcov nízke.

A dopravcovia potom nemajú z čoho splácať prípadný úver alebo leasing,“ vysvetľuje Peter Trefil.

Ďalším problémom autodopravcov je pracovná sila.

„Najviac nás finančne zaťažuje doprava, benzín, mýtne, cestné dane, odvody atď.

To všetko sa premieta do toho, že naši vodiči utekajú do zahraničia, pretože tam sú lepšie platení než na Slovensku,“ uviedla Únia autodopravcov Slovenska.

Povinnosť mať vozidlá s nulovými emisiami

Na dopravcov sa však chystá ešte ďalšia komplikácia.

Európsky parlament totiž navrhuje, aby veľkí cestní dopravcovia museli mať určitý podiel ťažkých motorových vozidiel s nulovými emisiami.

„Povinnosť nakupovať vozidlá s nulovými emisiami môže nielen porušovať právo na vlastníctvo a právo podnikať, ale môže zároveň viesť k narušeniu trhu, pretože verzia Parlamentu predpokladá, že sa také obmedzenia využívania kapitálu budú týkať iba veľkých prevádzkovateľov,“ upozorňuje riaditeľka pre presadzovanie záujmov EÚ Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU Raluca Marianová.

A zároveň vyzýva, aby akýkoľvek návrh, ktorý by nútil dopravcov do nákupu určitých typov vozidiel, bol dôrazne odmietnutý.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »