Aktuality

Klasické testy v autoškole končia! Od nového roka prídu rozsiahle zmeny a skúšky budú ťažšie.

Toyota chce vyrobiť „blbovzdornú“ manuálnu prevodovku, uplatnenie by našla v autoškolách.
  • Od januára dôjde k zmene teoretickej skúšky v autoškole.
  • Z papierovej formy sa prechádza na modernú elektronickú.
  • Uchádzači o udelenie vodičského oprávnenia budú musieť preukázať väčšie množstvo vedomostí.
  • Tento krok nie je reakcia na dianie v psoledných týždňoch, ale ide o dlhodobú zmenu.
  • Čo všetko sa ešte mení?

Záverečné skúšky v autoškole sú posledným krokom samotného kurzu, ktorý musí uchádzač o vodičské oprávnenie (VO) absolvovať, aby mohol legálne viesť motorové vozidlo. Práve časť záverečných testov je pre mnohých účastníkov kurzu pomerne jednoduchá. Teoretický test sa totiž aktuálne skladá z vopred definovaných otázok. Tie je možné nájsť na internete či v odbornej literatúre a tým pádom sa dá na teoretickú časť záverečnej skúšky bez problémov pripraviť. Od januára 2023 však príde k výraznej zmene.

Prečítajte si aj:


KVÍZ: Zvládnete správne vyriešiť križovatky, ktoré sa vyskytujú na testoch v autoškole?

David Hecl


Písomné testy končia

Aktuálne sa záverečný teoretický test skladá z 27 otázok rôznej bodovej váhy. Uchádzač o udelenie VO môže získať maximálne 55 bodov, no minimum na úspešné absolvovanie testov je 50. Až následne je pripustený k ostatným dvom častiam skúšok, ktoré sú tvorené jazdou na cvičisku a testovacou jazdou v premávke. Tieto dve časti by sa po novom roku nemali nijak zásadnejšie meniť. Zmena sa ale dotkne teoretickej časti. Tá prejde kompletným inovovaním a z klasických papierových testov sa stane elektronická skúška.

Informáciu o modernizácii záverečných testov už pred časom priniesol portál ta3.com a nedávno došlo k jej potvrdeniu v reportáži tvnoviny.sk. Slovensko je podľa predsedu predstavenstva Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl, Jozefa Rohaľa, jednou z posledných krajín v Európskej únii, kde sa vedomostná časť záverečnej skúšky ešte stále robí formou papierového testu. Táto forma okrem možnosti detailného naučenia sa poradia správnych odpovedí umožňuje rôzne korupčné konanie. Tým pádom nie je problémom získanie vodičského oprávnenia takmer pre kohokoľvek.

Vodičský preukaz, riadok 12 s harmonizovaným kódom pre označenie zdravotného obmedzenia vodiča (ilustračná fotografia po grafickej úprave)
Vodičský preukaz, riadok 12 s harmonizovaným kódom pre označenie zdravotného obmedzenia vodiča (ilustračná fotografia po grafickej úprave)

Databáza 1500 otázok a až 100 bodové maximum

Novinky, ktoré sú pripravené na rok 2023, by mali zmeniť celú logiku záverečných skúšok. Ich teoretická časť by totiž už nemala prebiehať v mieste autoškoly, ale na príslušných dopravných inšpektorátoch alebo okresných úradoch.

  • Podobný systém je napríklad v Českej republike. Tam sa o teoretické preskúšanie uchádzačov o udelenie VO stará skúšobný komisár pridelený príslušnému Mestskému úradu s rozšírenou pôsobnosťou. Test pozostáva z 25 otázok, ktoré sú náhodne generované z databázy 1100 otázok. Bodové maximum, ktoré je možné získať za test je 50 bodov pričom uchádzač na úspešné absolvovanie musí mať minimálne 43 bodov. Na test je celkovo 30 minút, no test je možné zvládnuť podstatne rýchlejšie. Aj tu však prišlo k aktualizácii niektorých typov otázok.

Na Slovensku, by podľa RTVS, od januára mal elektronický systém vyberať náhodne 40 otázok z databázy pozostávajúcej z 1500 otázok určených Ministerstvom vnútra SR. Maximum bude 100 bodov, pričom minimum k úspešnému absolvovaniu testu bude 90 bodov. Otázky budú zachytávať širšie spektrum vedomostí, ktoré by mal budúci vodič ovládať.

Prečítajte si aj:


Peklo na ceste? Tento kruhový objazd preverí aj skúseného vodiča. Je na ňom až 38 pruhov!

David Hecl


Jeden opravný termín navyše

Ministerstvo vnútra zároveň budúcich vodičov a lektorov kurzov ubezpečuje, že samotná skúška sa bude dať zvládnuť aj v priebehu jedného dňa. Podobný systém platí v už zmienenej Českej republike niekoľko rokov. Sprísňovanie testov pritom neprichádza ako priama reakcia na udalosti posledných dní, ale ide o dlhodobý proces digitalizácie s cieľom zvýšiť kvalitu budúcich vodičov a tým pádom aj prispieť k bezpečnosti na našich cestách.

Novinka v kurzoch sa bude týkať uchádzačov o udelenie VO nastupujúcich do kurzu po 1.1.2023. Uchádzači, ktorí sa prihlásia skôr a budú mať skúšky až po novom roku pôjdu ešte podľa starých predpisov. Okrem prechodu na elektronickú formu testov prichádza zmena aj v množstve opravných pokusov teoretickej časti skúšky. Aktuálne je možné absolvovať jeden riadny termín a dvojicou prípravných opravných pokusov. Po zavedení elektronickej formy testov sa počet opravných pokusov zvýši o jeden.

Prečítajte si aj:


Čo znamenajú číselné kódy na vodičskom preukaze? Prekvapivo aj úpravy na vozidle, dáva to zmysel

ERIK STRÍŽ


Za nedoplatky na sociálnom poistení prídu motoristi o vodičák. Sociálnej poisťovni v návrhu zákona pribúda nová právomoc

David Hecl


Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie