Za nedoplatky na sociálnom poistení prídu motoristi o vodičák. Sociálnej poisťovni v návrhu zákona pribúda nová právomoc

Sociálna poisťovňa možno už čoskoro získa úplne novú právomoc. Poslanci Sme rodina predložili návrh zákona, ktorý by jej umožnil neplatičom na poistnom zadržať vodičský preukaz.
Vydané  Text: 
Aktuálne je na stole novelizácia zákona, ktorá by pridala Sociálnej poisťovni novú právomoc. V ohrození sa tak môžu ocitnúť predovšetkým neplatiči sociálneho poistenia, ktorí sú zároveň vodičmi. Sme rodina navrhuje, aby za určitých okolností mohla Sociálna poisťovňa zadržať vodičský preukaz. Týkať sa to ale nebude všetkých vodičov, mnohí sa dokonca ani nemusia touto pripravovanou novelou vôbec zaoberať. **Od februára 2023 by mala Sociálna poisťovňa získať novú právomoc, ktorou bude zadržanie vodičského preukazu**. Návrh novely bol predložený poslancami NR SR Petrou Hajšelovou a Petrom Pčolinským zo Sme rodina a mal byť súčasťou septembrovej schôdze parlamentu. ### O čo ide? Návrh poslancov za Sme rodina je podľa [portálu webnoviny.sk](https://www.webnoviny.sk/poslanci-sme-rodina-chcu-tvrdo-zakrocit-proti-neplaticom-odvodov-navrhuju-zadrziavat-vodicaky-ci-siahnut-na-majetok/) **priamo namierený proti neplatičom a dlžníkom na sociálnom poistení**, ktorých príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu. Týmto krokom sa má dopomôcť k zníženiu počtu neplatičov, nakoľko **mnoho z nich vodičský preukaz potrebuje predovšetkým mimo výkonu svoje pracovnej náplne**. V bezpečí sú tak napríklad vodiči profesionáli ako taxikári, kuriéri, kamionisti a vodiči z povolania
Vodičský preukaz, riadok 12 s harmonizovaným kódom pre označenie zdravotného obmedzenia vodiča (ilustračná fotografia po grafickej úprave)
Okrem istej formy ochrany neplatičov, ktorí auto využívajú ako pracovný nástroj, je tu aj možnosť tzv. **generálneho pardonu pre dlžníkov Sociálnej poisťovne**. Ako informuje SITA, pôjde o odpustenie povinnosti zaplatiť penále na poistnom za obdobie pred 1. júlom 2022 v prípade, že poistenci uhradia všetky nedoplatky včas. Možnosť odpustenia penále na poistnom by sa mala vzťahovať na obdobie medzi začiatkom tohtoročných letných prázdnin a 31. augustom 2023.

Dlžníkom v exekúcii zadržia aj vodičák, týka sa to aj starých prípadov. Čítajte podrobnosti

Na neplatičov daní či iných poplatkov má Finančná správa už rok a pol silnú zbraň: nariadiť zadržanie vodičského preukazu (Aktualizácia pôvodného článku z 21.6.2021)

### Nejde o úplnú novinku Samotná možnosť zadržania vodičského oprávnenia úradmi pritom nie je u nás žiadnou novinkou. Už nejaký čas má [podobné právomoci aj finančná správa](https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_dlznici-ts/bc). Tu sa to podobne, ako pri návrhu novely zákona, dotýka **vymáhania nedoplatkov**. Rovnako je tomu aj pri [neplatení výživného, kedy jednému z rodičov, ktorému je súdom nariadené platenie alimentov môžu úrady vodičák zadržať pokiaľ ich nezaplatí](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/84/20090401). Novela zákona taktiež umožní aj iné spôsoby vymáhania pohľadávok. Jednou z nich je napríklad **zriadenie záložného práva na majetok dlžníka Sociálnej poisťovne** a **vymáhanie pohľadávok prikázaním inej peňažnej pohľadávky**. Poslanci Sme rodina mali pri návrhu tejto novelizácie vychádzať z dlhodobých odporúčaní Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) a aplikačných skúseností Finančného riaditeľstva SR.

Namiesto pokuty verejnoprospešné práce za 3 eurá na hodinu. Aj to je spôsob, ako predísť zadržaniu vodičského preukazu

Príspevok o tom, za čo vám na Slovensku zadržia vodičský preukaz. Zadržanie vodičského preukazu je vec, ktorej sa asi všetci chceme vyhnúť. My sme sa však pozreli na to, za akých okolností k tomu môže dôjsť.

Inzercia

Advertisement

Inzercia
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement