Definitívne riešenia: Kedy nemusíte zastaviť na STOPke a ako je to s druhým autom v poradí?

Aj v čase, keď je aktuálne znenie zákonov dostupné kedykoľvek a každému, si motoristi málokedy dohľadajú odpovede na otázky súvisiace s dopravou.
Vydané Text: 
### Jedna z večných tém Aj v čase, keď je aktuálne znenie Zákona o cestnej premávke dostupné kedykoľvek, odkiaľkoľvek a každému, motoristi si málokedy dohľadajú odpovede na otázky súvisiace s dopravou. Namiesto toho, aby si prostredníctvom Google alebo stránky Autoviny.sk vyhľadali odpovede na sporné otázky, dohadujú sa medzi sebou a namiesto faktov sa snažia oponenta presvedčiť vlastnými názormi a dôraznou rétorikou. Týka sa to aj témy „zastavenie na STOPke“. Ešte aj dnes medzi motoristami žije diskusia o tom, či musia alebo nemusia zastaviť pri dopravnej značke STOP a či existujú výnimky. V tomto príspevku uvedieme vec na pravú mieru s výlučným odvolaním sa na [aktuálne znenie Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/?ucinnost=27.03.2022) a [Vyhlášku č. 30/2020 o dopravnom značení](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/?ucinnost=27.03.2022). ### Pokuta za nezastavenie na STOPke Podľa aktuálne platného sadzobníka pokút udeľovaných v blokovom konaní, teda na mieste službukonajúcim policajtom, za nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má vodič na križovatku náležitý rozhľad, hrozí pokuta vo výške 50 €. V správnom konaní bude takáto pokuta spravidla vyššia. ### Ak som druhý v poradí, musím na STOPke zastaviť tiež? Podľa § 20 ods. 1) Zákona o cestnej premávke je vodič povinný na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ **zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad**. Lenže podľa Vyhlášky č. 30/2020 o dopravnom značení, ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2020, regulačná značka č. 202 s názvom „Stoj, daj prednosť v jazde“ ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo **v prvom rade na značke STOP čiara** alebo **na takom mieste, odkiaľ má náležitý rozhľad na križovatku** alebo na železničnú trať. **Zákon nezmieňuje poradie vozidiel**. Toto považujeme za dôležitú formuláciu, pretože umožňuje aj vodičovi, ktorý je druhý v poradí, zastaviť spoločne s prvým v poradí a následne spolu s ním vojsť do križovatky. Teoreticky sa to týka aj tretieho v poradí, ak zastavil na mieste, z ktorého mal náležitý rozhľad. S ohľadom na znenie vyhlášky však rozumejme, že **takéto konanie je to možné len v prípade, že na vozovke nie je tzv. STOP čiara**. Ak táto čiara nakreslená je, vodič je povinný zastaviť na nej (respektíve tesne pred ňou), takže sa to týka každého vodiča v poradí. Toto napokon potvrdila aj samotná polícia vo svojej Abélovke, čo boli vyjadrenia vtedajšueho viceprezidenta policajného zboru Ľubomíra Ábela k rôznym dopravným otázkam:
### Kedy môžem značku STOP ignorovať? Podľa Vyhlášky č. 30/2020 o dopravnom značení platí, že zvislé značky sú nadradené vodorovnému značeniu a zasa dočasné vodorovné značenia žltej farby sú nadradené zvislému značeniu (§ 11 ods. 1). Zároveň podľa § 14 platí, že prednosť v jazde vyplývajúca zo svetelných signálov (semaforov) je nadradená prednosti v jazde určenej dopravnými značkami. To znamená, že keď je v jednom smere na jednej križovatke aj značka STOP, aj semafor (ako na fotografii nižšie), nadradený je práve semafor. Lenže ak je semafor vypnutý, resp. ak bliká oranžové svetlo, vtedy je nadradená zvislá značka STOP (Stoj, daj prednosť v jazde) a vodič musí pred vjazdom do križovatky zastaviť.
Ak je dopravná značka STOP spojená so svetelnou signalizáciou, práve svetelná signalizácia je nadradená. Keď svieti zelená, vodiči nemusia zastaviť na STOPke, ale keď bliká oranžová, takúto povinnosť majú. Musia tak spraviť z miesta, z ktorého majú náležitý výhľad na križovatku.
### Je STOPka viac ako trojuholník „Daj prednosť v jazde“? Toto je otázka, ktorá sa už viackrát postarala o pomerne vášnivé diskusie. Príkladom je náš článok z dopravnej poradne [Mám dávať prednosť sprava, ak má ten vpravo stopku?](https://www.autoviny.sk/reportaze/121354/mam-davat-prednost-sprava-ak-ma-ten-vpravo-stopku-otazka-z-praxe-od-citatela-aj-s-riesenim) Vizualizácia takejto križovatky je nasledovná, ide o reálnu križovatku Karloveskej a Kuklovskej v Bratislave:
Ak sa k hlavnej ceste pripájajú dve vedľajšie cesty, uplatňuje sa pri nich prednosť sprava (pravidlo pravej ruky), a to aj v prípade, že pre vodiča idúceho sprava je platná dopravná značka STOP (Stoj, daj prednosť v jazde). **Dopravná značka STOP totiž neurčuje poradie, v ktorom motoristi vchádzajú na hlavnú cestu!** V praxi to znamená, že na vyššie vyobrazenej križovatke vodič modrého auta dáva prednosť zelenému a následne aj červenému autu.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk
ODPORÚČANÉ


ZO SVETA

Nové 100 % clo na elektromobily z Číny bude realitou! A to je len začiatok

  • Americký automobilový priemysel a regulačné orgány sa obávajú, že ak sa čínske elektrické vozidlá dostanú do Spojených štátov, domáce značky im nebudú schopné konkurovať. Bidenova administratíva však údajne dospela k tomu, čo považuje za riešenie: Na čínske elektrické vozidlá zavedie plné 100-percentné dovozné clo.