Aké údaje o motoristoch majú policajti v informačnom systéme a komu ich poskytujú?

Zákon o cestnej premávke uvádza aj to, aké údaje o motoristoch sú uložené v informačnom systéme Policajného zboru.
Vydané  Text: 
Zaujímali ste sa niekedy o to, aké údaje o vás policajt vidí, keď si pri rutinnej cestnej kontrole overuje vaše doklady sediac v policajnom aute, zatiaľ čo vy čakáte v tom svojom? Evidencia vodičov je informačný systém Policajného zboru, ktorý sa vedie na účely rozhodovania o vodičských oprávneniach, vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch a poskytovania údajov z tejto evidencie. Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 vám podľa paragrafu 108 umožňuje požiadať o poskytnutie údajov, ktoré o vás Policajný zbor má, a to doručením takejto žiadosti na akýkoľvek orgán Policajného zboru. Zákon zároveň uvádza, že poskytne tieto údaje v požadovanom rozsahu, čo znamená, že by ste mali vopred vedieť, čo o vás polícia vie. Rozsah údajov, ktoré o vás ako motoristovi Policajný zbor eviduje, stanovuje Zákon o cestnej premávke č. 8/2009. Okrem motoristov, teda osôb s vodičským oprávnením, sa táto evidencia týka aj osôb, ktorým sa ľudovo „nepodarilo spraviť vodičák“, ďalej o osobe, ktorá bez vodičského oprávnenia viedla motorové vozidlo, ale aj osoby, ktorá sa dopustila priestupku súvisiaceho s porušením pravidiel cestnej premávky.

Kedy vám môže policajt prehľadať auto? A smie otvoriť aj batožinu a tašky?

Kompetenciám policajta sa venuje Zákon o cestnej premávke aj Zákon o Policajnom zbore.

### Aké údaje o vás polícia eviduje? Celkovo o motoristovi alebo o osobách zmienených v odstavci vyššie Policajný zbor eviduje nasledovné údaje: * meno, priezvisko, titul * rodné číslo, dátum a miesto narodenia * adresa pohybu, * údaje o priestupkoch a trestných činoch súvisiacich s porušením pravidiel cestnej premávky, vrátane nezaplatených diaľničných známkach * údaje o absolvovaní kurzov v autoškole * údaje o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, vrátane vzťahu k závislosti od alkoholu, liekom a drogám; a ďalšie podrobnosti v tomto kontexte; * údaje o vodičských oprávneniach so súvisiacimi podrobnosťami; * podpis a podobu tváre v digitálnej forme * číslo mobilného telefónu a emailovú adresu, ak ich držiteľ vodičského oprávnenia poskytol * a ďalšie, ktoré presne uvádzá [odsek 2 paragrafu 107 Zákona o cestnej premávke](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/#paragraf-107) Za zmienku stojí skutočnosť, že evidencii podlieha aj rodné číslo spolujazdca v prípade, že vodičom vozidla je osoba [podľa § 74 ods. 2](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/#paragraf-74.odsek-2), teda taká, ktorá ešte pre nízky vek potrebuje dozor. To je držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením veku 18 rokov. Na mieste spolujazdca vtedy musí byť osoba, ktorá má vodičák typu B najmenej 10 rokov a ktorú na tento účel zapíše orgán Policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu.

Môže vás mestský policajt zadržať? A čo všetko si môže dovoliť? Právomoci mestskej a obecnej polície musíte poznať spamäti!

Môže si mestský policajt vypýtať občiansky preukaz alebo ma predviesť na stanicu s putami? A môže zastaviť auto, ktoré nestavilo na stopke?

### Komu sa údaje ďalej poskytujú? Podľa Zákona o cestnej premávke sa vyššie uvedené údaje o motoristoch a ďalších osobách poskytujú Ministerstvu dopravy, krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, okresným úradom dopravy, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a Slovenskej informačnej službe – a to priamym prístupom. Ministerstvo vnútra je ďalej oprávnené umožniť členským krajinám EÚ vyhľadávať v evidencii podľa číslo vodičského preukazu, mena, priezviska, dátumu a miesta narodenia a rodného čísla držiteľa vodičského preukazu, pričom ministerstvo môže cielene poskytnúť inému členskému štátu EÚ meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa vodičského preukazu, ako aj podrobnosti súvisiace s konkrétnym vodičským oprávnením a preukazom. Inému členskému štátu EÚ tak slovenské Ministerstvo vnútra neposkytne napríklad údaj o zdravotnom stave vodiča. Vyžiadať si svoje údaje z evidencie informačného systému môžete aj vy, prípadne tým môžete poveriť inú osobu, a to podľa paragrafu 109 Zákona o cestnej premávke. Plné znenie paragrafov 107, 108 a 109 Zákona o cestnej premávke si môžete prečítať na slov-lex.sk.

Na stiahnutie: Aktuálny sadzobník pokút ukladaných políciou v blokovom konaní (2020, 2021, 2022)

Každý motorista má právo poznať presný zoznam výšok pokút ukladaných v blokovom konaní. Ministerstvo vnútra tento dokument sprístupňuje na svojich stránkach, my ho sprostredkovávame aj na stiahnutie.

Inzercia
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ