Viete, aký je rozdiel medzi týmito značkami? Väčšina vodičov si mýli najmä dve z nich

Pozreli sme sa na problematiku zákazových značiek, ktoré zakazujú vjazd určitým typom vozidiel. Viete aký je rozdiel prevošetkým medzi dopravnou značkou č. B 4 a č. B 5? Za nerešpektovanie takejto dopravnej značky vás neminie pokuta
Vydané  Text: 
  • Máme dve všeobecné zákazové značky, ktoré zakazujú vjazd všetkým druhom vozidiel
  • Pre vodičov je problémové rozlíšiť najmä dopravné značky č. B 4 a č. B 5
  • Aká je výška pokuty za vjazd do zákazu?
Zvislé dopravné značenia, teda najmä tie zákazové, môžu bežnému vodičovi častokrát narobiť problémy. Ich čítanie je pritom pomerne jednoduché, no aj keď na prvý pohľad vyzerajú podobne, zakazujú vjazd úplne iným dopravným prostriedkom. Najväčšie problémy potom robí rozlíšiť rozdiely medzi dopravným značením č. B 4 a č. B 5. ### Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
Poďme na to pekne od podlahy. **Máme dve dopravné značenia, ktoré bez obmedzení zakazujú vjazd všetkým druhom vozidiel**. Nimi sú značky č. B 1 a č. B 2. Prvé **dopravné značenie s označením č. B 1** pozná asi každý z nás. Ide o klasický zákaz vjazdu. Značka, ktorá sa na to používa, **zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy**.
Druhou, veľmi podobnou značkou, ktorá zakazuje vjazd všetkých vozidiel je **dopravná značka č. B 2**. Táto sa však používa v spojitosti s označením jednosmernej cesty. Tomuto prípadu sme sa venovali v nedávnom článku. Konkrétne **značka zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka IP 3a alebo IP 3b**.

Kedy môžete v jednosmerke cúvať a akú pokutu dostanete za nerešpektovanie značky a zákona?

Určite ste už videli niekoho, ako jazdí alebo cúva na jednosmernej ceste v protismere. Takéto počínanie je v rozpore so zákonom a trestá sa. Výška pokuty pritom záleží od konkrétnej situácie.

### Zákaz vzťahujúci sa na konkrétne vozidlá To boli všeobecné značky zakazujúce vjazd všetkým druhom vozidiel. Avšak do zákazu môžete vojsť v prípade, že je vyznačený jednou z nasledujúcich dopravných značiek: * **č. B 3** – dopravná značka s týmto označením zakazuje vjazd všetkým druhom motorových vozidiel, ale nezakazuje vjazd električke.
* **č. B 4** – táto dopravná značka zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka. Taktiež nezakazuje vjazd električke.
* **č. B 5** – veľmi podobná značka, ktorá sa nápadne podobá na vyššie zmienené značenie. Rozdiel je v tom, že táto značka zakazuje vjazd iba osobným automobilom. Značka vyššie pritom zakazovala vjazd všetkým motorovým vozidlám s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka.
### Čo je to motorové vozidlo? Motorovým vozidlom sa podľa [Zákona č. 8/2009 Z. z. § 2, ods. 2, písm. l)](https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8#p2-2) rozumie nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou podľa písmena f) a trolejbus. Písmeno f) tohto zákona pritom hovorí, že chodcom je účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel, motocykel alebo kolobežku s pomocným motorčekom, alebo vedie zviera. ### Koľko zaplatíte za porušenie daných dopravných značiek a zákona? Aktuálny sadzobník pokút hovorí jasne. Za nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia dostanete nasledovné pokuty. * **Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (B 1 a B 2) – pokuta 50 € pre vodiča motorového vozidla a 20 € pre vodiča nemotorového vozidla** * **Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (B 3, B 4 a B 5) – pokuta 50 €**
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement