Musíte zastaviť pred priechodom aj keď je chodec ešte ďaleko?

Pokutu dostal napriek tomu, že chodec nebol ohrozený. Čo hovorí zákon?
Vydané  Text: 
**Otázka čitateľa Mateja R.:**: „*V Trnave mi dal policajt pokutu za to, že videl, ako som nedal prednosť chodcovi, ktorý bol na priechode pre chodcov z opačnej strany cesty, ako som išiel autom ja. Že keď sa mi to nepáči, môžem ísť aj na stanicu a tam sa hádať. Tak som radšej zaplatil. Dostal som pokutu právom? Veď kým ten chodec prešiel na moju stranu cesty, už som bol dávno preč a ten chodec sa na nič nesťažoval*.“ **Odpovedáme**: Ak správne rozumiem situácii, ktorú ste opísali, predstavujem si ju nasledovne: vy idete po svojej (pravej) strane cesty, cez ktorú je vedený priechod pre chodcov. Chodec vstúpil na priechod pre chodcov naľavo od vás, teda z pravého okraja vozovky vo vašom protismere. Vy ste usúdili, že budete rýchlejší, a tak ste nezastavili, ale prešli cez priechod. Z pohľadu vodiča automobilu či motocykla môže ísť o situáciu, kedy má dostatok času na bezpečný prejazd po priechode pre chodov a neohrozenie chodca, **záleží však na reálnom vyhotovení daného úseku cesty**, na šírke vozovky a celkovej prehľadnosti situácie. Toto všetko vo svojej otázke neupresňujete, preto budem vychádzať zo Zákona o cestnej premávke č. 8/2009: § 4 Povinnosti vodiča (1) **Vodič je povinný** f) **dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov**, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky, Zároveň však platí aj § 4 ods. 4, ktorý hovorí: *Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky*. Zákon teda zmieňuje ostatných vodičov idúcich rovnakým smerom, nie vodičov v protismere. Dodajme, že podľa § 137 je ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, na čo sa vzťahuje pravidlo trikrát a dosť. Podľa [aktuálneho sadzobníka pokút udeľovaných v blokovom konaní](https://www.autoviny.sk/reportaze/122251/na-stiahnutie-aktualny-sadzobnik-pokut-ukladanych-policiou-v-blokovom-konani-2021) vám za nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov môže policajt udeliť blokovú pokutu vo výške **30 až 50 eur**. **Za ohrozenie chodca**, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, **je pokuta už 150 eur** a by ste pre porušenie svojich povinností spôsobili dopravnú nehodu, bude sa celá vec posudzovať podrobne. Vy ste vo svojej otázke neupresnili, akú pokutu ste od policajta dostali. Ak ste pokutu skutočne dostali, je možné, že vy ako vodič ste nesprávne vyhodnotil situáciu a z pohľadu policajta či chodca išlo o evidentné nedanie prednosti chodcovi na priechode, prípadne jeho ohrozenie (to ak ste ho napríklad zámerne obchádzali). ### Vždy radšej chodca pustite! Do budúcnosti vám odporúčam zastaviť pred priechodom pre chodcov a nechať chodca prejsť po priechode, a to aj za predpokladu, že budete musieť čakať niekoľko sekúnd. **Ešte raz: dávajte chodcom na priechode prednosť. Ideálne aj v prípade, že pred priechodom ešte iba čakajú**. Aktualizácia pôvodného príspevku zo 7/2021
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement