Aktualizované 21.7.: Vláda schválila úpravu zákona, cudzincom odpustia tretinu výšky pokút, ale už sa im nevyhnú

V stredu 14. júla 2021 malo prebehnúť 22. rokovanie vlády SR aj o doplnení zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta a poplatkov na slovenských cestách, úprava zákona sa napokon schválila na dnešnom rokovaní.
Vydané  Text: 
**Pôvodná informácia z 13.7.2021**: V stredu 14. júla 2021 o 10.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutoční 22. rokovanie vlády ([program tu](https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1150)). Prejednávať sa bude celkovo desať bodov, z toho prvým má byť zmena a doplnenie Zákona č. č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. **Aktualizácia 21.7.2021**: Dnes sa informačnom portáli Úradu vlády SR aktualizovala informácia o schválení návrhu úpravy vyššie zmeneného zákona. Tento bod sa dostal na program na 23. schôdzi vlády Slovenskej republiky. *-koniec aktualizácie-* ### O čo ide? Podstatou úpravy zákona má byť **zosúladenie sa s legislatívou platnou v Európskej únii**, aby bolo možné lepšie spolupracovať s ďalšími členskými krajinami pri vymáhaní poplatkov za používanie spoplatných úsekov ciest, teda vo forme mýta, diaľničnej známky, poplatkov za použitie mosta, tunela, trajektu a podobne. [Predkladacia správa](https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26253/1) v danom návrhu uvádza, že *účelom návrhu zákona je transpozícia Smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (ďalej len „smernica), ktorá je výsledkom celoeurópskeho úsilia predovšetkým o uľahčenie interoperability pri výbere cestných poplatkov a náležité vymáhanie neuhradených poplatkov za použitie cestnej infraštruktúry v inom členkom štáte Európskej únie, a to najmä mýta, iných cestných poplatkov (diaľničná známka), poplatkov za použitie mosta, tunela, trajektu a pod. Návrhom zákona dochádza k transpozícii novoprijatej smernice v celej jej komplexnosti, jej premietnutiu do právneho poriadku SR a k zabezpečeniu dvoch základných cieľov smernice*: a) *harmonizácia cezhraničnej výmeny údajov potrebných pre objasnenie neuhradených cestných poplatkov v inom členskom štáte EÚ*, b) *zabezpečenie interoperability (vzájomného prepojenia) elektronických mýtnych systémov v rámci EÚ*. Návrhom zákona dochádza k úprave poskytovania údajov na účely objasnenia deliktov na úseku spoplatnenia pozemných komunikácií **spáchaných na území SR a opačný postup**, t. j. postup slovenských orgánov pri vybavovaní žiadostí iných členských štátov na účely objasnenia neuhradenia cestných poplatkov podľa ich predpisov. Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania a **počíta s účinnosťou od 1. decembra 2021**. ### Príležitosť získať až do 11,5 milióna eur Podľa výpočtov predkladateľov by bolo možné ročne do štátnej kasy získať až 11,5 milióna eur za predpokladu, že by sa úspešne podarilo vybaviť polovicu spracovaných pokút (podnetov) pre cudzincov za porušenie povinnosti zaplatiť poplatky na území Slovenska. Ak by sa podarilo úspešne doriešiť iba pätinu z celkového množstva spracovaných podnetov, išlo by o príjmy do štátneho rozpočtu vo výške 4,6 milióna eur. Predkladateľ sa pritom opiera o údaje od Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktorá na rok počíta s 1,16 milióna podnetov zahraničných prevádzkovateľov, pričom vzhľadom na počet pracovníkov a ich vyťaženosť sa predpokladá ročné spracovanie asi 230-tisícov z nich. **Aktualizácia 21.7.2021**: Výpočet pritom počíta so zaužívaným štandardom, že sa motorista vyzve na zaplatenie pokuty, pričom ak ju uhradí do 15 dní od doručenia, bude mu odpustená jedna tretina z celkovej výšky pokuty. Teda za pokutu vo výške 150 eur bude musieť zaplatiť iba 100 eur. *-koniec aktualizácie-* **Sporným miestom** môže byť to, že dodaná Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy uvažuje nad tým, že každý z 25 dostupných pracovníkov spracovávajúcich podnety zahraničných prevádzkovateľov (teda pokút pre cudzincov) **by mal ročne spracovať 9 280 podnetov**, pričom dnes je to 7 370 podnetov za rok. Prepočítané a spriemerované, jeden takýto pracovník by mal byť podľa predkladateľov schopný každý pracovný deň v roku (dovedna 251 pracovných dní) spracovať 37 podnetov v porovnaní so súčasnými 29. Je otázne, či a za akých podmienok je takéto očakávanie realizovateľné.

Pri neustálom vylepšovaní motorov je nevyhnutné inovovať aj palivá

Ako vo všetkých technologických odvetviach, aj v oblasti palív pre spaľovacie motory prebieha neustály vývoj. Špecialisti zo spoločnosti OMV v spolupráci s poprednými výrobcami áut, výskumnými centrami a univerzitami neustále pracujú na inováciách.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ