Môžu pomalé skútre, motorky a bicykle jazdiť v BUS pruhu? Pravidlá, výnimky a príklady

Vodičom áut častokrát prekáža, že šoféri pomalých skútrov či cyklisti jazdia v strednom pruhu, hoci by mohli jazdiť aj v pravom BUS pruhu. Oni zasa tvrdia, že tak jazdiť nesmú. Ako je to naozaj?
Vydané  Text: 
Zdanlivo triviálna otázka: **môžu motorkári, skútristi a cyklisti jazdiť aj v pruhu, ktorý označený ako vyhradený pre autobusy, teda v BUS pruhu?** Keďže sa ten pruh volá BUS pruh, automaticky by to malo znamenať, že tam nesmú. **Lenže prax je obyčajne komplikovanejšia**, napríklad aj v hlavnom meste Slovenska, Bratislave. ### Pestrý dopravný mix a všetci sú si rovní Ulice slovenských miest najmä v letných mesiacoch zaplavujú skútre, motorky a cyklisti, vzniká tak pestrý, ale prirodzený dopravný mix. Každý vodič je súčasťou cestnej premávky a vzťahujú sa na neho rovnaké dopravné predpisy, hoci zákon pripúšťa aj určité výnimky. V čase, keď sú cesty vyťažené, a to najmä ráno a podvečer, bývajú mnohí vodiči automobilov nervózni z toho, že okolo ich auta vo väčšom počte prechádzajú motocykle, skútre a cyklisti, pretože je veľmi ľahké ich prehliadnuť. Dopravná nehoda je záležitosťou zlomku sekundy nepozornosti. V minulej časti nášho seriálu o dopravných predpisoch sme odpovedali na otázku, či [motorkár môže kľučkovať medzi autami stojacimi v zápche a predbiehať sa na križovatke](https://www.autoviny.sk/reportaze/122492/moze-motorkar-kluckovat-medzi-autami-v-kolone-alebo-prejst-zachranarskou-ulickou):

Môže motorkár kľučkovať medzi autami v kolóne alebo prejsť záchranárskou uličkou?

Autoviny.sk odpovedajú na otázku, ako je to s jazdou motorkárov nielen v dopravnej zápche.

Tentokrát nás na podnet čitateľov z našej Facebook stránky [auto motor a šport – AUTOVINY.sk](http://www.facebook.com/automotorasport) zaujíma, ako je to s **jazdou motorkárov v BUS pruhoch**. Nie vždy totiž cyklisti a motorkári predchádzajú stojace autá, ale naopak, bránia im v plynulej jazde.
Riadne označenie vyhradeného jazdného pruhu pre autobusy na Patrónke v Bratislave (značka C 24a - vyhradený jazdný pruh)
### Aké vozidlá môžu jazdiť v BUS pruhu? [Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 v paragrafe 12](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/#paragraf-12) uvádza, že *vodiči vozidiel, pre ktorých je vyhradený jazdný pruh určený, sú povinní vyhradený jazdný pruh použiť prednostne*. Zároveň platí, že *vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené*. Týmito dvomi odsekmi v parafrafe 12 teda zákon odpovedá na otázky o tom, aké vozidlá môžu jazdiť v BUS pruhu: **iba trolejbusy, autobusy a vozidlá taxislužby**. Existuje **výnimka**, a to **pri odbočovaní**, pri ktorom je potrebné **prejsť cez vyhradený jazdný pruh**. Treba myslieť na to, že v takomto prípade vodič odbočujúceho vozidla musí dávať prednosť vozidlu, ktoré jazdí vo vyhradenom jazdnom pruhu, to podľa § 19 ods. 4 Zákona o cestnej premávke.

Pri neustálom vylepšovaní motorov je nevyhnutné inovovať aj palivá

Ako vo všetkých technologických odvetviach, aj v oblasti palív pre spaľovacie motory prebieha neustály vývoj. Špecialisti zo spoločnosti OMV v spolupráci s poprednými výrobcami áut, výskumnými centrami a univerzitami neustále pracujú na inováciách.

### Cyklisti a malé motorky po krajnici vozovky Teda zistili sme, že **motorky ani skútre nemôžu jazdiť v BUS pruhu**, lenže existuje akýsi kompromis. Zákon o cestnej premávke súčasne s vyššie uvedeným uvádza, že*na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici* (§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch). A zároveň uvádza aj to, že *vodič malého motocykla alebo vodič nemotorového vozidla smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov* (§ 9 ods.3). To sú motocykle pre vodičáky kategórií AM a A1 s max. rýchlosťou 45 km/h, kam patria aj moderné elektrické skútre. Toto sú veľmi dôležité odseky v zákone, pretože sa zmieňujú o pravom okraji vozovky a o pravej krajnici. Nezmieňujú pruhy. Pravý okraj vozovky a pravá krajnica sú teda obyčajne napravo od BUS pruhu, teda sa v týchto priestoroch cyklisti a vodiči malých motoriek pohybovať môžu. Nesmú sa všaj pohybovať priamo na ploche BUS pruhu. **Krajnicou sa rozumie časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty**. ### Pozor na dopravné značky! Nie je BUS pruh ako BUS pruh Platí to doslovne, že **nie je BUS pruh ako BUS pruh**. Ako rozlíšiť skutočne vyhradený jazdný pruh pre autobusy od toho, do ktorého len nemajú povolený vjazd osobné automobily? Jednoducho – dopravnými značkami! Tejto téme sme sa venovali už pred dvomi rokmi v článku [Rozdiel medzi týmito značkami je obrovský, väčšina motoristov ho pritom nepozná](https://www.autoviny.sk/reportaze/119879/rozdiel-medzi-tymito-znackami-je-obrovsky-vacsina-motoristov-ho-pritom-nepozna) a téma je nanajvýš aktuálna aj dnes, pretože vodiči áut sa naďalej nesprávne domnievajú, že v pruhoch so značkou B5 nemajú jazdiť ani motorkári.
Zákazové značky B3, B4 a B5
Dopravná značka B5 znamená **Zákaz vjazdu osobných automobilov**, teda umožňuje vjazd vozidlám nad 3,5 tony a tiež motocyklom. Takéto dopravné značenie je napríklad v Bratislave na Popradskej a Gagarinovej ulici:
Dopravné značenie použité na Popradskej ulici v smerom z Vrakune do centra Bratislavy - pravý pruh je vybavený značkou B5, ktorá zakazuje vjazd osobným automobilom, nie motorkám či vozidlám nad 3,5 tony.
Dopravné značenie použité na Gagarinovej ulici v smerom do Vrakune - pravý pruh je vybavený značkou B5, ktorá zakazuje vjazd osobným automobilom, nie motorkám či vozidlám nad 3,5 tony.
Aj keď sú na povrchu vozovky nápisy BUS, ide iba o orientačné označenie pre vodičov, ktorí mohli prehliadnuť zvislé dopravné značky na začiatku pruhu a neprikazuje v tomto pruhu jazdiť výhradne autobusom.

Inzercia

Advertisement
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement