Viete, čo znamenajú tieto nové dopravné značky? Pozor najmä na malú šípku

Už ste videli nové dopravné značky pre zákaz zastavenia, zákaz státia a parkovanie? Platia síce už od apríla 2020, no ich používanie ani dnes nie je samozrejmosťou. Dávajte si preto pozor pri ich čítaní.
Vydané  Text: 
Od apríla roku 2020 vstúpila do platnosti Príloha č. 3 k vyhláške č. 30/2020 Z. z., ktorá okrem iného definuje možnosť používania nového dopravného značenia. Mnoho vodičov sa s ním do dnešných dní nestretlo. Práve preto Vám prinášame dôležitý prehľad o tom, ako budú v budúcnosti vyzerať zvislé dopravné značenia Zákaz zastavenia, Zákaz státia a Parkovanie. Ešte stále sa môžete na mnohých miestach po Slovensku stretnúť s vyššie uvedenými dopravnými značeniami, ktoré majú pod sebou dodatkovú tabuľku. Tá vo väčšine prípadov určuje ich územnú platnosť. Dodatková tabuľka je vykreslená ako šípka smerujúca nadol, nahor alebo obojsmerne. Najnovšie dopravné značenia s číslami 270, 271 a 272 však od týchto dodatkových tabuliek upúšťajú. To však neznamená, že už viac nebudú vykreslené s územnou platnosťou. **Práve [Príloha č. 3 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/30/20200401_5227681-2.pdf) upravuje používanie šípok v spojitosti s dopravnými značkami Zákaz zastavenia, Zákaz státia a Parkovanie. Na najnovších dopravných značkách sa totiž šípky vyznačujúce územnú platnosť presunuli priamo do hlavného značenia.** Názornú ukážku môžete vidieť na obrázku nižšie.
### Ako ich správne čítať? V prípade značky Zákaz státia, reprezentovanej číslom 271 a značky Zákaz zastavenia s číslom 270 je to nasledovne. Kľúčové je rozlíšiť či značka platí pre pravý, respektíve ľavý okraj vozovky. V jednoduchosti si však môžeme uviesť príklad. Biela vodorovná šípka, ktorá je súčasťou hlavného dopravného značenia smerujúca k vozovke znamená začiatok platnosti danej dopravnej značky. Priebeh dopravného značenia je následne vyznačený ako dve šípky. Jedna smeruje k a druhá od vozovky. No a napokon koniec platnosti danej dopravnej značky je vyznačený ako biela vodorovná šípka smerujúca od vozovky. Do pozornosti však dávame ešte jednu dôležitú vec. Nové dopravné značenia platia aj pre konkrétnu stranu verejnej komunikácie. Musíme sa teda naučiť rozlišovať či je daná dopravná značka na základe šípok určená pre pravý, respektíve ľavý okraj vozovky. Samozrejme okrem ukončenia územnej platnosti konkrétnym dopravným značením, sa končí jeho platnosť aj najbližšou križovatkou. Ako pomôcku vám prikladáme obrázky pod týmto článkom.
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement