Aktuality

Ako správne jazdiť na parkovisku, prednosť sprava a ďalšie časté otázky o parkoviskách

Ako správne jazdiť na parkovisku, prednosť sprava a ďalšie časté otázky o parkoviskách
Za bežných okolností by mal vodič idúci po zelenej šípke dávať prednosť modrej Fabii, pretože ide sprava (pravidlo pravej ruky). Lenže dopravná značka parkoviska v červenom krúžku situáciu mení: vodič modrej Fabii v podľa Zákona o cestnej premávke nevchádza do križovatky, ale napája sa z výjazdu parkoviska na cestu. Teda vodič idúci po zelenej šípke má prednosť v jazde. Lenže pozor - ak by tento vodič idúci po zelenej šípke predtým mal svoju cestu tiež označenú ako parkovisko, platila by už prednosť sprava a prednosť by mal vodič modrej Fabie.

V tomto príspevku odpovedáme na nasledovné otázky:

  1. Ako sa správne jazdí na parkovisku?
  2. Aká je maximálna povolená rýchlosť na parkovisku?
  3. Platí pri vychádzaní z parkoviska prednosť sprava?
  4. Čo robiť, ak nie je kde zaparkovať, môžem na chvíľu „zablokovať“ iné vozidlo?
  5. Čo ak mi niekto oškrel/poškodil auto na parkovisku?
  6. Čo ak som niekomu oškrel/poškodil auto na parkovisku?
  7. Môžem na zopár minút zaparkovať na vyhradenom mieste pre hendikepovaných/invalidov?
 

Dopravnú poradňu auto motor a šport - AUTOVINY.SK pripravuje motoristický novinár Erik Stríž


V priebehu uplynulých mesiacov som sa viackrát stretol s otázkou, ako je to vlastne s jazdou na parkoviskách. Vodiči nemajú istotu v tom, či na nich platí prednosť pravej ruky, či má prednosť ten, kto je na jednej z „hlavných ciest“ vedúcich do tých kratších alebo ako je to s parkovaním na miestach pre hendikepovaných.

Neistotu týchto vodičov nie je správne bagatelizovať alebo ich pokarhať za neznalosť zákona, pretože na parkoviskách skutočne vodiči nedodržiavajú zdanlivo žiadne pravidlá cestnej premávky, ktoré sú pritom explicitne uvedené v Zákone o cestnej premávke č. 8/2009. Ich neistota pramení teda predovšetkým v tom, že vidia, ako ostatní vodiči na pravidlá nedbajú.

Typickým príkladom je akékoľvek parkovisko pri supermarkete či hypermarkete.

Pripomenieme si základné pravidlá správnej jazdy na parkovisku, ktoré platia pre vodičov áut, ale aj pre cyklistov a používateľov motocyklov.

 

1) Ako sa správne jazdí na parkovisku?

Na parkovisku sa jazdí tak, ako je to stanovené dopravným značením. Ak nie sú použité žiadne usmernenia alebo dopravné značky, platí pravidlo pravej ruky, teda prednosť sprava. To znamená, že keď pozdĺž parkoviska (teda v ňom) vedie dlhšia cesta a z nej sa dá napájať na „slepé uličky“ s parkovacími miestami, aj tu platí prednosť sprava.

Pozor, je ale potrebné rozlišovať opúšťanie parkovacieho miesta, vtedy vodič nesmie ohroziť vozidlá idúce po ceste na parkovisku.
Ako správne jazdiť na parkovisku, prednosť sprava a ďalšie časté otázky o parkoviskách
Typické parkovisko pred hypermarketom: chýbajúce dopravné značky sú pre motoristov znamením, že sa majú riadiť pravidlom pravej ruky, teda dávať prednosť vozidlám idúcim sprava. To znamená, že vodič idúci po ružovej šípke dáva prednosť vodičovi idúcom po modrej šípke.

2) Aká je maximálna povolená rýchlosť na parkovisku?

Na parkovisku platí maximálna povolená rýchlosť podľa toho, ako to upravuje dopravná značka. Ak takéto obmedzenie max. povolenej rýchlosti na parkovisku nie je, predpokladáme platnosť bodu 4 paragrafu 16 Zákona o cestnej premávke:

Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km h-1, a ak ide po diaľnici v obci najviac 90 km h-1.

Zároveň však platí aj bod č. 1 rovnakého paragrafu, a síce:

Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad.

To znamená, že ak sa v rýchlosti 50 km/h stanete účastníkom dopravnej nehody na parkovisku, zodpovednosť môžete niesť aj vy, pretože ste neprispôsobili rýchlosť jazdy okolnostiam a jazdili neprimerane rýchlo vzhľadom na schopnosť zastaviť vozidlo.

 

3) Platí pri vychádzaní z parkoviska prednosť sprava?

Vodič vozidla, ktoré vychádza z parkoviska, musí dať prednosť vozidlám, ktoré už idú po ceste. Má to svoj dôvod - výjazd z parkoviska vedúci na cestu nie je považovaný za križovatku! Každé parkovisko musí byť označené príslušným značením s písmenom P v modrom obdĺžniku - a to aj bez toho, aby bola hlavná cesta označená ako hlavná.

§ 21 Vchádzanie na cestu
(1) Pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.
Ako správne jazdiť na parkovisku, prednosť sprava a ďalšie časté otázky o parkoviskách
Za bežných okolností by mal vodič idúci po zelenej šípke dávať prednosť modrej Fabii, pretože ide sprava (pravidlo pravej ruky). Lenže dopravná značka parkoviska v červenom krúžku situáciu mení: vodič modrej Fabii v podľa Zákona o cestnej premávke nevchádza do križovatky, ale napája sa z výjazdu parkoviska na cestu. Teda vodič idúci po zelenej šípke má prednosť v jazde. Lenže pozor - ak by tento vodič idúci po zelenej šípke predtým mal svoju cestu tiež označenú ako parkovisko, platila by už prednosť sprava a prednosť by mal vodič modrej Fabie.

4) Čo robiť, ak nie je kde zaparkovať, môžem na chvíľu „zablokovať“ iné vozidlo?

Ak ste vodič vozidla na parkovisku a nemáte kde zaparkovať, nemôžete auto odparkovať „na výstražných svetlách“ na mieste, kde bránite vo výjazde z parkoviska alebo parkovacieho miesta. Ani na minútu. Nanešťastie, uvádzam to z vlastnej skúsenosti, keď som raz takto zaparkoval a kým som sa vrátil, už ma pri aute čakali mestskí policajti s pokutou na 20 eur, pretože ich zavolala majiteľka auta, ktoré som zablokoval. Síce išla znova do obchodu a svoje auto nepotrebovala, to už ale policajtov nezaujímalo.

Na túto otázku presne odpovedá bod 2 paragrafu 23 (Zastavenie a státie) Zákona o cestnej premávke:

Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

Ak na parkovisku nemáte kde zaparkovať, nesmiete použiť ani vyhradené parkovacie miesto (napr. pre invalidov), ak na to vaše auto nemá povolenie. Ak nie je kde zaparkovať, musíte skrátka hľadať ďalej alebo vyčkať, kým sa nejaké miesto uvoľní.

 

5) Čo ak mi niekto oškrel/poškodil auto na parkovisku?

Ak ste sa vrátili k svojmu autu zaparkovanému na parkovisku a našli ste si vozidlo poškodené a neviete, kto je vinníkom, máte právo zavolať na políciu na čísle 158, ktorá vám poskytne informácie o ďalšom postupe. Jedná sa o časovo zdĺhavý proces, preto by si si mali zvážiť, či vám za to drobný škrabanec skutočne stojí. Určite si poškodenie vozidla ale nafoťte, a to aj v prípade, že políciu zatiaľ riešiť nebude. Možno o zopár dní nájdete susedovo auto poškodením, ktoré nápadne zodpovedá tomu vášmu.

Postup upresňuje Ministerstvo vnútra SR v materiáli Postup v prípade škodovej udalosti a upresňuje tiež, čo je a čo nie je škodová udalosť:

Škodovou udalosťou sa rozumie udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej a) nebola usmrtená ani zranená osoba, b) nebola poškodená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, c) neunikli nebezpečné veci alebo d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme neprevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3.990 eur)

Za škodovú udalosť sa nepovažuje (a je teda dopravnou nehodou, ktorú treba ohlásiť policajtovi) ak: a) nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti, b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky sa odmietol podrobiť vyšetrniu na zistenie ich požitia alebo c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

 

6) Čo ak som niekomu oškrel/poškodil auto na parkovisku?

Prečítajte si aj:


Čo robiť, ak ste na parkovisku poškriabali auto? Najhoršie, čo môžete spraviť, je len tak odísť

ERIK STRÍŽ


 

7) Môžem na zopár minút zaparkovať na vyhradenom mieste pre hendikepovaných/invalidov?

Prečítajte si aj:


Môžem na chvíľu zastaviť na parkovacom mieste „pre invalidov“? Odpovedáme na najčastejšie otázky o vyhradenom parkovaní

ERIK STRÍŽ


 

 

Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie