Máte auto so štart-stop systémom? Toto by ste mali čo najskôr skontrolovať!

Moderné autá sú dnes už štandardne dodávané so systémom štart-stop, ktorý by v ideálnom prípade mal šetriť spotrebu a znižovať emisie vozidla. Mnohých motoristov však viac než ekológia trápia veci týkajúce sa životnosti a spoľahlivosti systému. **Akú úlohu pri fungovaní štart-stopu zohráva akumulátor, v čom sa líši od obyčajnej batérie a vyžaduje vôbec nejakú údržbu?** Porozprávali sme sa o… Prečítať celé
Vydané  Text: 
Moderné autá sú dnes už štandardne dodávané so systémom štart-stop, ktorý by v ideálnom prípade mal šetriť spotrebu a znižovať emisie vozidla. Mnohých motoristov však viac než ekológia trápia veci týkajúce sa životnosti a spoľahlivosti systému. **Akú úlohu pri fungovaní štart-stopu zohráva akumulátor, v čom sa líši od obyčajnej batérie a vyžaduje vôbec nejakú údržbu?** Porozprávali sme sa o tom so zástupcom značky Exide, Ing. Gorazdom Šimkom. #### Na čo si dať pozor v súvislosti so štart-stop autobatériou, v čom sa líši od klasickej autobatérie? Rozdiel je hlavne vo funkcii. Štart/stop batéria okrem častého naštartovania motora vozidla musí zvládnuť aj zásobovanie všetkých palubných spotrebičov elektrickou energiou v čase, keď je motor vypnutý. **Odolnosť voči takejto cyklickej práci a schopnosť sa rýchlo opätovne nabiť sú hlavné rozdiely voči konvenčnej štartovacej batérii**, ktorá motor naštartuje zvyčajne len raz, počas jednej jazdy vozidlom. #### Aká je životnosť štart-stop autobatérie? Bežný motorista vníma životnosť autobatérie ako kategóriu času, zvyčajne v rokoch. V ich priebehu batéria obvykle urobí nejaké množstvo nabíjacích a vybíjacích cyklov, na ktoré je navrhnutá výrobcom. **To, či dosiahne hranicu životnosti skôr, alebo neskôr, však závisí od priebežného stavu jej nabitia.** Pokiaľ pracuje v stave neúplného nabitia (a to je v súčasnosti u väčšiny vozidiel), dosiahne batéria túto hranicu podstatne skôr. Priemerná životnosť autobatérií v EU (aj tých pre vozidlá so štart/stop funkciou) je približne 5-6 rokov. Rozdiel je však v práci, ktorú vykoná konvenčný, resp. štart/stop akumulátor počas rovnakého obdobia. #### Pomáha autobatérii občasné vypínanie štart-stop systému? V zásade nie, nepomáha. Moderné vozidlá so systémom štart/stop sú vybavené riadiacimi jednotkami, ktoré počas jazdy strážia úroveň spotreby PHM, produkovaných emisií CO2, resp. NOx tak, aby boli vždy čo najnižšie. V kombinácii s inteligentnými alternátormi v takom prípade aj počas jazdy často odpájajú z okruhu dobíjanie batérie v čase, kedy vozidlo potrebuje energiu na iné účely, či už ide o jeho dynamiku, výkon, efektivitu spotreby a emisií, bezpečnosť, komfort na palube apod. **Aj keď vodič vypne funkciu vypínania štartovania motoru vozidla, v zásade nezmení charakteristiku práce s energiou a jej tokmi na palube vozidla.** To znamená, že v podstate nezlepší dobíjanie akumulátora a ani zásadne nepredĺži jeho životnosť. Riadiace jednotky vozidla totiž v čase, keď akumulátor nemá dostatok energie na naštartovanie, pri zapnutom systéme štart/stop motor nevypnú a nechajú ho bežať, aby neohrozili základnú funkčnosť vozidla a hlavne bezpečnosť jeho posádky.
#### Mal/a by som niečo priebežne kontrolovať? (Napríklad pred zimou) Áno, aj napriek tomu, že väčšina súčasných batérií na trhu sú tzv. bezúdržbové autobatérie. Pojem bezúdržbovosti sa viaže k nutnosti dolievania vody do elektrolytu, v priebehu životnosti batérie. Toto vyriešili producenti akumulátorov zmenou technológie zliatin, z ktorých sa batérie vyrábajú. **To, na čo je dnes nevyhnutné sa zamerať, je stav nabitia autobatérie.** Ten je, žiaľ, úmerný rastúcej intenzite používania vozidla, najmä na intenzívne a krátke jazdy v meste, alebo jeho blízkom okolí. Aj napriek modernej konštrukcii a zvýšenej odolnosti voči zaťaženiu, sú štart/stop akumulátory vystavené rovnakému riziku predčasného zlyhania ako tie konvenčné, v dôsledku dlhodobého používania v stave nedostatočného nabitia. Dôležité je preto (minimálne pred a po zime) skontrolovať stav ich nabitia. U batérií typu štart/stop je to o to dôležitejšie, že plná funkčnosť systému pomáha predsa znižovať spotrebu PHM, tvorbu emisií a pozitívne vplývať na celkovú ekonomiku jazdy vozidla. #### Aké nástroje by som mal používať pri kontrole a na čo si dať pri výbere pozor? Pre súčasné štart/stop vozidlá je okrem už uvedeného stavu nabitia batérie, kľúčové skontrolovať aj schopnosť akumulátora využívať jeho kapacitu na úplnú podporu štart/stop funkcií vozidla. Nestačí len otestovať schopnosť batérie štartovať – tzv. štartovací (skratový) prúd, ale aj jej kapacitu – teda zásobu dostupnej energie batérie, ktorá sa používa v čase, keď je energia z batérie čerpaná (často aj počas jazdy vozidla). Testovať je potrebné aj ďalšiu dôležitú vlastnosť štart/stop batérií, a to schopnosť nabíjať sa v krátkych časových intervaloch, či už využitím špičkových prúdov rekuperovanej brzdnej energie, alebo v závislosti od prevádzkových stavov vozidla a „rozhodnutí“ jeho riadiacej jednotky. **Pre takéto testovanie používa Exide tester EBT965P, ktorý okrem uvedeného, skontroluje aj funkčnosť a správnosť štartovacieho a dobíjacieho systému vozidla,** so zohľadnením špecifikácií systému štart/stop. Test akumulátora a vozidla je tak komplexný a uspôsobený najnovším použitým technológiám.
#### Ako správne používať Exide Tester? A je kompatibilný so všetkými štart-stop autami? Áno, tester je vhodný pre všetky vozidlá, dokonca aj pre tie, ktoré nemajú systém štart/stop. **Testovaním totiž porovnáva aktuálny stav batérie, voči jej prevádzkovému optimu z databázy profilov batérií s problémami dostupnosti energie.** Tým, že tento nástroj je prispôsobený priebežným aktualizáciám softvéru, neustále zodpovedá najnovším technológiám batérií a vozidiel. Je užívateľsky príjemný, presný vo výsledku meraní, pomáha rýchlo rozhodnúť o ďalšej vhodnosti/nevhodnosti batérie pre dané vozidlo a v kombinácii s aplikáciou na vyhľadávanie nových batérií, prostredníctvom QR kódu, rýchlo odporučí správnu náhradu za pôvodný akumulátor.
O problematike autobatérií sme sa rozprávali s Gorazdom Šimkom, manažérom firmy dovážajúcej autobatérie Exide.
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


ODPORÚČANÉ