Aktuality

Motoristi: Čo máte mať pri sebe, keď vás počas lockdownu zastaví policajt (na stiahnutie)

Aktualizácia 2.11.2020: od začiatku novembra máte povinnosť pri sebe nosiť aj certifikát o negatívnom výsledku testu na koronavírus.

Obsah na stránke Autoviny.sk vám sprístupňujeme zadarmo. Podporte, prosím, našu prácu kúpou časopisu auto motor a šport za 3,30 € alebo zadovážením si predplatného. Ďakujeme.

Od 24. októbra do 1. novembra 2020 je na Slovensku vyhlásený zákaz vychádzania, opodstatnenie nachádza v aktuálnej situácii s mimoriadne rýchlo rastúcim počtom ľudí nakazených novým koronavírusom s ochorením COVID-19.

Zákaz vychádzania sa na Slovensku uplatňuje zatiaľ do 1. novembra 2020, neplatí iba v čase od jednej hodiny v noci do piatej hodiny ráno.

Presné znenie výnimiek zo zákazu vychádzania podľa uznesenia Vlády SR č. 678/2020

Zo zákazu vychádzania platia iba nasledovné výnimky na:

 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
 3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,
 4. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
 5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 6. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 9. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 10. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,
 11. cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
 12. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť
 13. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020
 14. Prečítajte si aj:


Pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov platia nasledovné výnimky zo zákazu vychádzania:
 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia,
 2. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
 3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
 4. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky osobou ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia
 5. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 3 pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
 6. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 7. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 8. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 9. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 10. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 11. cestu osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 12. cestu za účelom pobytu v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
 13. cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
 14. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
 15. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020,
 

Čo by ste mali mať pri sebe, keď vás počas lockdownu zastaví policajná hliadka?

1) Povinná výbava vozidla a doklady (povinné)

Bez ohľadu na to, aká je aktuálna celospoločenská situácia na Slovensku, povinnosť mať vo vozidle jeho prislúchajúci povinnú výbavu ostáva nezmenená. O tom, čo musíte mať v aute podľa platných zákonov, sme sa venovali v samostatnom článku, ktorý je stále aktuálny:

Prečítajte si aj:


Povinná výbava vozidla v roku 2020: čo už nemusíte mať v aute a čo, naopak, áno?

ERIK STRÍŽ


2) Tvárová maska, rúško alebo iné zakrytie nosa a úst (povinné)

Ak ste v aute, nemusíte nosiť tvárové masky, ktoré zabraňujú šíreniu vírusov. Ak vás ale zastaví policajná hliadka, a to z akéhokoľvek dôvodu, policajt od vás môže vyžadovať použitie tvárovej masky, rúška alebo inej alternatívy, ktorá prekrýva ústa a nos (ďalej uvádzame iba pojem rúško).

Ak rúško nemáte, stačí, ak použijete hygienickú vreckovku, v najhoršom prípade môžete provizórne použiť čiapku, šál, eventuálne aj reflexnú vestu, ktorú máte zo zákona č. 8/2009 povinnosť mať v dosahu zo sedadla vodiča.

Odporúčanie od Autoviny.sk: Noste vždy v aute záložné rúška v počte minimálne 1 kus na každého pasažiera a vodiča. Môže sa jednať o jednorazové rúška alebo aj svojpomocne vyrobené alternatívy.

3) Doklad o negatívnom teste na koronavírus (povinné i odporúčané)

Toto platí v územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov. Ak ste už absolvovali celoplošné testovanie alebo jeho alternatívu ako samoplatcovia, majte pri sebe aj doklad o tom, že ste tento test absolvovali s negatívnym výsledkom.


Ak žijete a pracujete mimo okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov, nemáte povinnosť mať pri sebe tento doklad o negatívnom absolvovanom teste - odporúčame však, aby ste ho pri sebe nosili, či už ako originál alebo ako kópiu.

V rámci uvedených problémových okresov musíte týmto dokladom disponovať aj pri ceste z a do práce a všade inde, kde to povoľuje uznesenie.

4) Doklad o tom, kde a kedy vykonávate svoje povolanie (nepovinné, odporúčané)

Podľa uznesenia č. 678/2020 (celé znenie na stránke Úradu vlády SR) môžete dochádzať do zamestnania, na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti. Avšak dokazovanie, že skutočne mierite do práce alebo z práce, nemusí byť tak jednoduché, preto je najlepšie nosiť so sebou potvrdenie od zamestnávateľa, že ste skutočne zamestnancom spoločnosti. V tomto potvrdení by mal byť uvedený aj čas výkonu práce a miesto jej výkonu.

Tento doklad uznesenie neuvádza ako povinný, napriek tomu odporúčame, aby ste si ho zabezpečili.  Môžete si ho stiahnuť z tejto adresy zadarmo, vyplniť a nechať potvrdiť:

Stiahnuť doklady zadarmo:

Informácie sú z uznesenia Vlády SR č. 678/2020 (celé znenie na stránke Úradu vlády SR)

 

Erik Stríž - auto motor a šport, Autoviny.sk
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor magazínu Autoviny.sk a časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Testy

TEST: Kia Sorento je rodinné auto roka, ukážeme vám prečo

V Spojených štátoch sa Kia pochválila tým, že jej model Sorento v sedemmiestnej verzii získal ocenenie Najlepšie rodinné auto roka 2021. Súhlasíme s tým, že si Kia titul zaslúži a pozreli sme sa do takejto sedemmiestnej verzie, aby sme vám ukázali praktickú stránku tohto priestranného SUV.