Aktuality

9 dôvodov, prečo sú mladí vodiči hrozbou na cestách

Čím sa mladí šoféri odlišujú od ostatných?

Počúvame a čítame o tom doslova všade. Mladí ľudia sú vraj nezodpovední a preto spôsobujú dopravné nehody častejšie, respektíve častejšie sa púšťajú do situácií, ktoré sú vysoko rizikové. Prečo je to tak? Prečo sú mladší vodiči náchylnejší stať na cestách nebezpečnou zbraňou?

Medzi základné atribúty mladých vodičov zaraďujeme ich vek, pohlavie, zdravotný stav a osobnosť. Tieto faktory nie je možné zmeniť ani ovplyvniť. K faktorom, ktoré sa dajú zmeniť, zaraďujeme skúsenosti, zručnosti, vzdelanie a tréning.

K ďalším dôležitým aspektom posudzovania mladých vodičov patria tiež sociálne a situačné faktory, ako spolujazdci, sociálna skupina a rovesníci, socio-ekonomický status, alkohol a drogy, používanie mobilu a únava. Na druhej strane sú faktory, ktorým sú mladí vodiči vystavení, ako napríklad časť dňa alebo deň v týždni, čas, ktorý trávia na cestách a tiež faktory prostredia.

Socio-ekonomický status

Mladí šoféri s nižším socio-ekonomickým statusom sú väčším rizikom v kontexte spôsobenia dopravnej nehody.

Čím sa mladí šoféri odlišujú od ostatných?

Spolujazdci a rovesníci

Výskumy ukázali, že ak je v aute s mladým vodičom kamarát v podobnom veku, riziko havárie je vyššie, ako keď jazdí sám alebo so starším spolujazdcom. Čím viac spolujazdcov vezie, tým je riziko vyššie. Rovesníci sú jednoznačne zdrojom rozptýlenia pozornosti vodiča, ale môžu tiež podporovať vodičovu ochotu riskovať počas jazdy.

Zaujímavé je, že rýchlejšia jazda je spájaná skôr s mužskými pasažiermi, najmä ak ide o kombináciu šoféra aj spolujazdca mužského pohlavia. Ak je spolujazdcom šoféra muža žena, muž jazdí pomalšie.

Alkohol a drogy

Alkohol zvyšuje riziko nehody u všetkých vodičov, avšak k rizikovým skupinám vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu patria najmä ľudia závislí na alkohole a marihuane, muži z nižšej socio-ekonomickej vrstvy, ľudia s nižším vzdelaním a slobodní ľudia.

Sociálna skupina

Ak šofér verí, že jeho sociálna skupina očakáva jazdenie určitým spôsobom, viac inklinuje k takémuto štýlu jazdenia. Sociálne faktory ako tolerancia porušovania pravidiel tiež ovplyvňujú spôsob jazdy. Mladí šoféri môžu mať tendenciu jazdiť bezpečne, pretože to vyžaduje ich okolie. U starších vodičov je to skôr preto, že uvažujú nad negatívnymi dôsledkami nedodržiavania pravidiel. Avšak mladí šoféri sú tolerantnejší k tým, ktorí porušujú pravidlá a v porovnaní so staršími vodičmi si myslia, že je viac ľudí, ktorí porušujú pravidlá.

Používanie telefónu

Výskumy odhalili, že mladí ľudia, ktorí sú viac zaujatí mobilmi, ich budú pravdepodobne viac používať aj počas jazdy, či už na písanie správ alebo telefonovanie a budú takéto správanie skrývať. Tu opäť zvyšuje riziko dopravnej nehody - a signifikantne.

Čím sa mladí šoféri odlišujú od ostatných?

Únava

Mladí ľudia častejšie pociťujú únavu počas jazdy a je tiež menej pravdepodobné, že kvôli ospalosti zastavia, aby tak predišli riziku nehody.

Čas strávený na cestách

Ukazuje sa, že čím je šofér starší, tým nižšie je riziko nehody. Z tohto uhla pohľadu sú najrizikovejší vodiči do veku 30 rokov. Nejde však iba o vek samotný, ale najmä o skúsenosti, ktoré vekom pribúdajú.

Časť dňa a deň v týždni

Riziko, že bude mladý človek účastníkom dopravnej nehody, sa zvyšuje najmä počas jazdy v noci a cez víkendy. Tento čas je rizikový aj pre starších vodičov, avšak v porovnaní s mladšími vodičmi je u nich riziko nižšie. V tomto prípade ale môže byť sporné, či sa skutočne jedná o kauzalitu alebo iba štatistiku.

Faktory prostredia

Počasie má vplyv na jazdu u každého vodiča. Aj tak je však riziko väčšie pre mladších vodičov, ktorí jazdia nad povolenú rýchlosť počas hmly alebo dažďa. K faktorom prostredia rátame aj to, odkiaľ mladý vodič pochádza. Ak ide o obyvateľa mesta, pravdepodobnosť spôsobenia dopravnej nehody je vyššia ako u obyvateľov obcí a vidieka.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie