Povinná výbava vozidla v roku 2020: čo už nemusíte mať v aute a čo, naopak, áno?

Povinná výbava vozidla sa mení a pre mnohých motoristov môže byť prekvapením, čo sa v nej nenachádza.
Vydané Text: 

Povinná výbava áut sa v priebehu rokov mierne mení, čím sa reaguje na technologický pokrok a dostupnosť niektorých služieb. Napriek tomu môže byť pre niektorých motoristov prekvapením, že do povinnej výbavy ani dnes nepatria položky, ktoré azda každý zodpovedný motorista vozí v kufri alebo v odkladacom priestore pre spolujazdca. Aktuálna verzia povinností motoristov je ozrejmená vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z. v paragrafe 25. Jedná sa o čitateľsky náročnejší dokument, ktorý do zrozumiteľnej podoby „prekladá“ Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v dokumente Povinná výbava vozidla. Z tohto dokumentu čerpáme nižšie citovaný text v časti Povinná výbava vozidiel v roku 2020. **VIDEOTESTY AMŠ** Ešte na začiatok si ale uveďme, čo nie je povinnou výbavou áut: Povinnou výbavou už nie sú náhradné elektrické poistky, náhradné žiarovky a ťažné lano. Taktiež nie je povinnosťou vodiča mať vo vozidle tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody, jednoducho správu o nehode. Toto považujeme za pomerne prekvapujúce, pretože tak môže jednoducho nastať situácia, že ani jeden z účastníkov dopravnej nehody nebude mať pri sebe potrebné tlačivá, čím si značne skomplikujú situáciu. Navyše podľa § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. je účastník škodovej udalosti vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Ministerstvo dopravy a výstavby však dodáva, že hoci správy o nehode nie sú súčasťou povinnej výbavy, odporúča ich voziť v aute. Zvláštne je aj to, že vozidlá do 3,5 tony nemajú v povinnej výbave hasiaci prístroj. Pritom z času na čas sa stáva, že sa vznieti aj bežné motorové vozidlo. Predovšetkým v letných horúčavách očakávame, že sa to bude diať častejšie.
Vozidlá do 3,5 tony (teda bežné autá) nemajú povinnosť voziť hasiaci prístroj či ťažné lano. Ani rezervu, ak majú sadu na opravu defektu alebo run-flat pneumatiky na všetkých kolesách.
 

Povinná výbava vozidiel v roku 2020

Medzi základné podmienky prevádzky vozidla patrí podľa § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že vozidlo v cestnej premávke musí byť vybavené povinnou výbavou, ktorú ustanoví vykonávací právny predpis. Týmto vykonávacím právnym predpisom je vyhláška č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, pričom povinná výbava vozidla je ustanovená v § 25. **Povinnou výbavou sú:** 1. Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné. 2. Bezpečnostný reflexný odev – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné. Vyhláška necháva možnosť výberu pre prevádzkovateľa vozidla (napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), ale je stanovené, že bezpečnostný odev musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla a musí spĺňať technickú normu pre odevy s vysokou viditeľnosťou (napríklad STN EN ISO 20471), pričom je možné použiť aj odevy, ktoré v čase výroby spĺňali aj technickú normu pre výstražné odevy (STN EN 471 + A1). Technická norma pripúšťa tri farby bezpečnostného odevu – fluorescenčná žltá, fluorescenčná oranžovočervená alebo fluorescenčná červená, pričom odev musí byť schopný vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa zabezpečením dobrej viditeľnosti používateľa v nebezpečných situáciách, pri všetkých svetelných podmienkach, vo dne aj za tmy pri osvetlení prednými svetlometmi vozidla. 3. Náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy. Spolu s náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák. Touto povinnou výbavou nemusia byť vozidlá vybavené, ak ide o
 • vozidlá, ktoré majú všetky kolesá vybavené pneumatikami s technológiou, umožňujúcou jazdu aj po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík (napr. Run-flat),
 • vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; u autobusov a nákladných vozidiel nad 3,5 t vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
 • mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.
Prípojné vozidlá nad 750 kg a prípojné vozidlá za traktory s konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h musia byť tiež vybavené náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru. Jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso. Touto povinnou výbavou nemusia byť tieto prípojné vozidlá vybavené, ak ide o vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; u vozidiel nad 3,5 t vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky alebo vozidlá sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa. 4. Lekárnička – platí pre motocykle nad 50 cm3, trojkolky nad 50 cm3, štvorkolky nad 50 cm3, osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné. Druhy a obsah lekárničiek ustanovuje príloha č. 2 k vyhláške č. 134/2018 Z. z. Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. 5. Snehové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca – pre nákladné vozidlá nad 12 t. 6. Zakladací klin Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený; pri motorovom a prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny. 7. Hasiaci prístroj Povinnou výbavou nákladných vozidiel nad 3,5 t, autobusov s počtom do 22 miest na sedenie, traktorov a pracovných strojov samohybných je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg, a autobusov s počtom nad 22 miest na sedenie je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg. Vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg. Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Nová vyhláška podobne ako pri bezpečnostnom odeve priamo stanovuje, že aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla, pričom sa predpokladá, že každý hasiaci prístroj musí byť v použiteľnom stave. 8. Dopravné jednotky pri preprave nebezpečných vecí musia byť vybavené osobitnou výbavou a výbavou na osobnú ochranu, ako aj protipožiarnou výbavou podľa dohody ADR. Počet hasiacich prístrojov podľa dohody ADR a podľa vyhlášky č. 134/2018 Z. z. sa pri dopravných jednotkách použitých na prepravu nebezpečných vecí nesčítava, ale platí najmenší obsah náplní a najmenší počet hasiacich prístrojov na dopravnú jednotku podľa osobitného predpisu.

Ďalšie šetrenie nákladov? Vačkový hriadeľ a ďalšie komponenty motora budú z plastu!

Ak ste si mysleli, že viac plastu v nových autách už predsa byť nemôže, tak vás týmto článkom pravdepodobne sklameme. Vývojári z Fraunhoferovho inštitútu v spolupráci s firmami Mahle a Daimler skonštruovali modul zo špeciálneho plastového materiálu, do ktorého sa usádza vačkový hriadeľ. **Konkrétne ide o vláknami spevnený a teplom vytvrdený polymérový kompozit** schopný odolávať... Prečítať celé

Ďalej pripomíname, že vodič motorového vozidla je povinný mať v čase prevádzky vozidla pri sebe nasledovné dokumenty: * vodičský preukaz; * identifikačný preukaz, ako pas alebo občiansky preukaz; * zelená karta alebo iný ekvivalentný doklad o platnom povinnom zmluvnom poistení pre náhradu škôd; * osvedčenie o evidencii vozidla časť I (malý techničák), prípadne časť II, ak nebola časť I zatiaľ vydaná; * doklady preukazujúce platnú emisnú a technickú kontrolu (papierové kartičky s veľkosťou platobnej karty).

Odvčera je „zelená karta“ pre niektorých motoristov minulosťou

Novinka môže motoristov prekvapiť, ale nemajú dôvod na obavy.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »NOVÝ MODEL

Už vieme, ako bude vyzerať nová ŠKODA KODIAQ! Oficiálne skice dopĺňame o návrhy od umelej inteligencie

 • Týždeň pred svetovou premiérou zverejnila Škoda Auto dizajnové skice exteriéru novej generácie modelu Škoda Kodiaq.

   Medzi hlavné novinky patrí skulpturálne tvarovaná predná časť, výrazné hranaté podbehy kolies, kolesá s priemerom 17″ až 20″, robustný zadný nárazník a predné svetlomety Matrix-LED druhej generácie s kryštalickými dizajnovými prvkami 
 • SERVIS

  Čo sa stane so všetkými použitými batériami v autách? Tie nové vydržia oveľa dlhšie, ako sa očakávalo

 • Problém s veľkým množstvom nepoužiteľných batérií nakoniec nie je tak pálčivý, ako kritici spočiatku avizovali.

   Nové generácie batérií vydržia oveľa dlhšie, ale otázku ich ďalšieho života je stále potrebné zodpovedať. Kuriózne je, že používaná batéria dnes môže byť drahšia ako tá čisto nová od automobilky.
 • DOPRAVNÁ PORADŇA / PORUCHA NA DIAĽNICI

  K pokazenému autu na diaľnici zavolala Diaľničnú patrolu, platila aj tak. Chyba však nebola na strane NDS, odťah do servisu nemá kto preplatiť

 • Služby Diaľničnej patroly sú bezplatné, ale nevykonáva všetky služby, ktoré by mohol motorista potrebovať.

   Otázku od čitateľky o poplatkoch za odťah z diaľnice zodpovedala NDS. 
 • Týždeň kontroly a nastavenia svetlometov opäť zadarmo

 • V týždni od 2. 10. do 6. 10. 2023 prebehne jubilejný desiaty ročník medzinárodnej preventívne bezpečnostnej akcie Vidieť a byť videný, ktorá je zameraná na odbornú kontrolu a nastavenie svetlometov motorových vozidiel.

   Zadarmo sa tento rok budú nastavovať svetlomety vozidiel s legálnymi LED svetelnými náhradnými zdrojmi H4 alebo H7. Do projektu je zapojených takmer 100 servisov zo všetkých krajov republiky.