Aktuality

Budú aj nízkoemisné zóny. Plán novej vlády pre dopravu a výstavbu je vonku

Emisná plaketa, emisná nálepka, emisná známka 4
Ilustračná fotografia: Nemecká emisná plaketa „4“ na elektrickom Mercedes-Benz eVITO (2019, foto: redakcia)

Napriek súčasnej kritickej situácii ohľadom pandémie koronavírusu sa nová vláda musela dohodnúť na svojom pláne na najbližšie štyri roky.

Pod vedením nového ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala plánuje zmeny, ktoré by mali zlepšiť aktuálnu situáciu v doprave. V nasledujúcich riadkoch sme pre vás vybrali opatrenia, ktoré sa dotknú každodenného života bežného človeka žijúceho na Slovensku.

Cestná infraštruktúra aj pre cyklistov

V pláne je zaviesť tzv. prioritizáciu investičných projektov v oblasti cestnej infraštruktúry. Tvoriť by ju mali projekty plánované na minimálne 10 rokov.

Jedným z cieľov novej vlády je aj zvýšiť dostupnosť miest a regiónov, a to zvýšením výdavkov na údržbu a rekonštrukciu ciest prvej triedy, mostov a najviac využívaných železničných tratí a ich modernizáciu.

Reforma je plánovaná aj v systéme vyberania cestných poplatkov. Výber poplatkov za mýto a diaľničné známky by sa mal optimalizovať tak, aby boli náklady na ich výber nižšie, ale zároveň aby sa maximalizovali ich výnosy.

V oblasti ekodopravy chce vláda zriadiť nízkoemisné zóny a venovať sa obzvlášť kritickej dopravnej situácii v okolí Bratislavy.

Vláda SR bude podporovať rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky s cieľom zvýšenia jej podielu v mestskej a prímestskej doprave v rámci pripravovaného medzinárodného projektu Danube Cycle Plans.

Verejná doprava

Jedným zo základných predpokladov na podporu verejnej dopravy je vytvorenie podmienok na rozširovanie integrovaných dopravných systémov, zlepšenie podmienok hromadnej dopravy v mestách a budovanie ďalších záchytných parkovísk na najvyťaženejších úsekoch.

V oblasti verejnej dopravy sa chce nová vláda zamerať na podporu železníc ako primárneho dopravného prvku v systéme dopravy vo verejnom záujme.

V oblasti leteckej dopravy chce pokračovať pri získavaní strategického partnera na rozvoj bratislavského letiska M. R. Štefánika. Tiež by chcela optimalizovať sústavu letísk prevádzkovaných letiskovými spoločnosťami.

Vláda by tiež chcela presadiť bezplatnú dopravu vo vlakoch, regionálnych autobusoch a mestskej hromadnej doprave pre deti, študentov, dôchodcov a vozíčkárov.

Zjednotiť by sa mali tarifné prepravné podmienky medzi železničnou, prímestskou a mestskou hromadnou dopravou. Po schválení tohto návrhu by sa tak mohlo cestovať na jeden lístok všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy.

Smart mobilita

Jednou z priorít novej vlády bude aj podpora moderných a efektívnych spôsobov dopravy vrátane inovácii. Plánuje pripraviť návrh legislatívy na testovanie a prevádzku autonómnych vozidiel a vytvoriť modelovú platformu “smart mobility lab” pre inovatívne riešenia.

Vláda tiež preskúma možnosti zavedenia inovatívnych mechanizmov na obnovu vozového parku parku obyvateľstva zlepšenie individuálnej mobility obyvateľstva.

Prečítajte si aj:


To najdôležitejšie z nového cestného zákona v kocke

ERIK STRÍŽ


Bratislava zvažuje zákaz vjazdu starých áut

Redakcia (s)


Chystáte sa do niektorého z európskych miest autom? Pozor na nízkoemisné zóny

Redakcia (m)


Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie