Vodiči, pozor: 1.apríla vstúpili do platnosti tvrdšie zákony, toto je ich súhrn

Prvého apríla vstúpili do platnosti nové pravidlá cestnej premávky vyplývajúce z novely prijatej ešte minulý rok. Nové zákony sú prevažne tvrdšie.
Vydané  Text: 
Ešte 19. júna 2019 vláda Slovenskej republiky schválila návrh na novelu zákona o cestnej premávke, pričom väčšina zmien nadobudla účinnosť už 1. decembra 2019. Niektoré body mali nadobudnutie účinnosti odložené na 1. apríla 2020, teda dnes sa už musíme riadiť aj podľa nich. K pomerne horúcim novinkám, ako nemožnosť počas jazdy držať v ruke mobilný telefón či spresnenie jazdy na elektrických kolobežkách, sa tento mesiac pridali aj povinnosti striedavého radenia, takzvaného zipsovania, vytvárania záchrannej uličky či upresnenie predností v jazde na kruhovom objazde. Vodiči si tiež musia dať väčší pozor na to, kde parkujú, aby neohrozovali cyklistov. ### Povinné zipsovanie (§ 10 ods. 6 a ods. 10) Striedavé radenie (tzv. zipsovanie) sa uplatňuje nielen pri súbežnej jazde pred prekážkou cestnej premávky, ale aj pri zbiehaní sa jazdných pruhov do jedného. Platí, že vodič jazdiaci v súbežnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu. ### Povinné vytváranie záchranárskej uličky (§ 10 ods. 11) Od 1. apríla majú motoristi na diaľnici a na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy povinnosť vytvárať počas dopravnej kolóny alebo zápchy takzvanú záchranársku uličku. Majú ju vytvoriť v strede medzi dvoma jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Zneužitie záchranárskej uličky sa podľa § 137 ods. 2 písm. k) považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s pokutou 300 eur. Ak záchranársku uličku nevytvoríte, zákon stanovuje pokutu 99 eur. Za neumožnenie prejazdu vozidla so zvláštnym výstražným znamením alebo vozidlu s právom prednostnej jazdy ďalej orgán Policajného zboru uloží držiteľovi vozidla pokutu 300 eur.
### Prednosť v jazde na kruhovom objazde (§ 20 ods. 5) Upravuje sa znenie zákona tak, aby bolo jednoznačné, že vodič na kruhovom objazde má prednosť v jazde iba vtedy, keď je pred vjazdom na kruhový objazd dopravná značka „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“. Ak tam jedna z týchto značiek nie je, prednosť má ten, kto do križovatky (kruhového objazdu) prichádza z pravej strany, teda platí pravidlo pravej ruky. ### Nová definícia hranice križovatky (§ 2 ods. 2 písm. e) Doteraz platilo, že hranicou križovatky sa rozumie miesto, ktoré je označené vodorovnou priečnou čiarou, čiarou so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ alebo čiarou s nápisom STOP. Po novom je definícia značne jednoduchšia: hranicou križovatky je miesto, ktoré tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky.
### Väčšia ochrana cyklistov (§ 25 ods. 1 písm. k) To, že vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov, je v platnosti už dlhší čas. Novinkou je, že tento zákaz platí aj na ochrannom pruhu pre cyklistov. ### Mopedy nesmú na rýchlostné cesty (§ 37 ods. 1) Zákon od 1. apríla 2020 upresňuje, že cestu pre motorové vozidlá, teda rýchlostnú cestu, môžu používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/h. To znamená, že mopedy a skútre s maximálnou rýchlosťou do 50 km/h sem nesmú. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cesty pre motorové vozidlá zakázané okrem prechádzania alebo prejazdu iných účastníkov cestnej premávky v križovatke alebo na inom mieste na to určenom.
—————————————————- Zdroje: * https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=469504 * https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pozrite-si-prehlad-zmien-v-novelizovanom-zakone-o-cestnej-premavke-od-1-decembra * https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ