Pozrite sa, čo sa deje s mozgom počas šoférovania. Je neuveriteľné, čo všetko mozog stíha

Už ste si niekedy po jazde uvedomili, že ste šoférovali akoby na „autopilota“? Zažívajú to mnohí ďalší vodiči – čítajte, čo to znamená.
Vydané  Text: 
ilustračné foto
Šoférovanie zahŕňa množstvo úkonov, počas ktorých sa zapájajú rôzne časti nášho mozgu. Pripomeňte si hodiny biológie, na ktorých ste preberali práve funkcie mozgu. Počas šoférovania je nevyhnutné spracovávať vizuálne aj sluchové informácie z nášho okolia. K vizuálnym informáciám zaraďujeme napríklad sledovanie premávky, spätných zrkadiel a prístrojovej dosky. Sluchové informácie zahŕňajú zvuky automobilu, iných áut a chodcov. Vodič tiež vykonáva počas šoférovania viaceré motorické aktivity súvisiace so stabilitou vozidla ako točenie volantom, brzdenie a akcelerácia. Pri každej z týchto činností sa zapájajú iné časti mozgu – a všetky naraz bez toho, aby sme si to akokoľvek uvedomovali. ### Čelný lalok Čím viac máte skúseností so šoférovaním alebo čím lepšie poznáte cestu, ktorou idete, tým viac jazdíte s takzvaným autopilotom a o to menej využívate čelný lalok. Jeho aktivizácia nastáva napríklad pri potenciálnom nebezpečenstve, kedy analyzuje najlepšiu možnú odpoveď na situáciu. Pre menej skúsených vodičov je dôležitý najmä pri kontrole zautomatizovaných pohybov a plánovaní cesty. Svoju úplnú zrelosť dosahuje až okolo 20. roku života, čím vysvetľuje zbytočné riskovanie mladých vodičov.
ilustračné foto
### Temenný lalok Táto časť mozgu je zodpovedná za integráciu informácií zo všetkých zmyslov a za vizuálno-priestorové vnímanie. Vo chvíli, keď prepíname svoju pozornosť z jedného miesta na druhé, aktivuje sa temenný lalok. Výsledky štúdie ukázali, že už len keď počas šoférovania počúvate druhú osobu, redukuje sa aktivita temenného laloku až o 37 percent, čo má vplyv na priestorové spracovanie a tým aj na výkon šoféra. ### Záhlavový a temporálny lalok **Záhlavový lalok** je centrom zrakového vnímania, čiže ide o kľúčovú oblasť pri šoférovaní, ktorá spracováva všetky vizuálne informácie. Spracováva všetky obrazové informácie, teda to, čo sa deje na ceste, periférne vidí rozsvietený displej vášho mobilu, údaje zobrazené na prístrojovom paneli a infotainmente auta, ďalej každú podrobnosť okolo vozovky, auto približujúce sa z obrovskej vzdialenosti, ale aj muchu, ktorá skončila nalepená na kapote. Každý objekt v zornom poli dokáže zaregistrovať, vyhodnotiť a identifikovať. **Temporálny lalok** je centrom sluchu, interpretuje všetky zvuky z okolia a spolu s čelným lalokom ich vyhodnocuje. ### Mozoček Mozoček zohráva dôležitú úlohu pri dobrovoľných pohyboch svalov a udržiavaní rovnováhy. K jeho aktivácií dochádza vtedy, keď sa šofér pripravuje na nejaký úkon alebo sa chystá urobiť rýchle rozhodnutie.

ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement