Sú muži naozaj lepší šoféri než ženy?

O šoférovaní žien existuje mnoho stereotypov. Jazdia pomalšie, nepredvídateľnejšie, nevedia parkovať. Čo z toho je však pravda podľa štatistík a výskumov?
Vydané  Text: 
ilustračné foto
Ženy mali v spoločnosti vždy nižší status ako muži. Čo sa týka jazdenia, o mužoch väčšinou hovoríme, že jazdia agresívnejšie alebo ak chcete dynamickejšie a sú viac súťaživí ako ženy. V tradičnej spoločnosti sú ženy považované za submisívnejšie a pasívnejšie. Od žien sa očakáva, že sa budú správať zodpovednejšie, brať väčší ohľad na druhých a dodržiavať pravidlá. Šoférovanie je často považované za typicky mužskú aktivitu, ktorá si vyžaduje silu, rozhodnosť, kontrolu nad strojom a zahŕňa tiež dobrodružstvo, riskovanie a rýchlosť. Argumenty za tvrdením, že muži jazdia lepšie ako ženy sa opierajú aj o fakt, že práve muži boli prví, ktorí začali jazdiť a viaže sa s nimi teda dlhšia história šoférovania. Podľa štatistík stále platí, že muži najazdia viac kilometrov ako ženy. Aj keď jazdia ženy čoraz viac, stereotypy o ženskom jazdení sa stále viac prehlbujú. * Podľa výskumov si rovnako ženy ako aj muži myslia, že muži sú lepší šoféri. * Zatiaľ čo muži sú v jazdení súťaživejší, ženy preferujú viac šoférovanie, ktorým kooperujú s ostatnými šoférmi. * Ženy šoférujú opatrnejšie a menej riskujú, práve preto sú považované za bezpečnejšie šoférky a tiež veľmi zručné. * Ženy šoférky sú zvyčajne slušnejšie k spolujazdcom, chodcom a iným motoristom. * Naopak muži vykazujú viac drzé správanie a nedostatok sebakontroly. * Ženy majú tiež väčší rešpekt voči autoritám, napríklad policajným hliadkam na cestách. Mužom chýba lepšie uvedomenie si dôsledkov ich správania a sú egostickejši šoféri než ženy. Z výsledkov doterajších výskumov môžeme teda usúdiť, že ženy, vďaka ich altruizmu, kooperatívnosti a všímavosti môžu byť schopnejšie šoférky ako muži, výsledkom čoho by mohlo byť aj menej nehôd na cestách. Stereotypy o ženskom šoférovaní by preto mali byť zabudnuté a práve ženský štýl jazdenia by mal byť ten prevažujúci. Samozrejme je tiež možné, že ženy jazdia agresívne, dokonca aktuálne výskumy ukazujú, že ich agresivita na cestách stúpa. Platí tu to isté pravidlo ako pri mužoch šéfkuchároch. Aj keď ide o činnosť, ktorá sa považuje za typickú pre ženské pohlavie, práve tí najlepší v nej sú mužského pohlavia. Keď niečo robíte často a veľa, neznamená to, že ste profík. Dôležité je robiť to poriadne, precízne a hlavne s citom.

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement