Magazín

Hazardér či bojazlivec. Pozrite si najrizikovejšie typy vodičov z pohľadu psychológie

Typológia osobnosti sa týka mnohých životných oblastí a neobišla ani oblasť dopravy a šoférovania. Aj keď nie je možné zaradiť každého vodiča jednoznačne do nejakej kategórie, vždy je niečo, čo v jeho povahe a správaní počas šoférovania prevláda. Z hľadiska bezpečnosti na cestách je dôležité určiť predovšetkým rizikové typy vodičov.

Psychológovia rozpoznali sedem typov rizikových vodičov s nasledovnými charakteristikami.

1. Bojazlivec

S týmto typom vodiča ste sa už určite stretli. Jazdí pomaly a opatrne, zároveň však veľmi nepredvídateľne a jeho reakcie sú oneskorené. Pri riešení dopravných situácií je nerozhodný a reaguje často splašene.

Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)

2. Pretekár

Jednoznačným prejavom tohto šoféra je potreba predvádzať sa. Predbiehanie, rýchla jazda, preteky v rozbiehaní na križovatke, či riskantné manévre sú jeho poznávacím znamením.

3. Hazardér

Ide o podobný typ ako pretekár, avšak navyše sa tento typ šoféra nezdráha porušovať predpisy, jazdí bezohľadne voči iným účastníkom premávky, ktorí sa mu musia uhýbať.

Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)
Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)

4. Stíhač

Tento typ vodiča je väčšinou mladšej vekovej kategórie a svojím šoférovaním si chce zdvihnúť sebavedomie. Rád predbieha, prudko brzdí a ak sa mu nedarí predbehnúť iné vozidlo, cíti sa porazený. Pozor, aby ste takéhoto vodiča nikdy nepredbehli. Mohol by to brať ako výzvu na súboj.

5. Šprintér

Šprintér nepotrebuje súťažiť s inými, rád prekonáva svoje vlastné rekordy a to predovšetkým v rýchlosti. Rizikovým miestom sú pre šprintéra ostré zákruty, kde sa snaží prekonať svoje hranice, ale nie vždy sa to podarí.

Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)
Každodenná skúsenosť nám ukazuje, že množstvo šoférov na cestách je rizikových a bolo by advekvátne podrobiť ich špecializovaným testom pre posúdenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo (ilustračné foto)

6. Pasívny agresor

Tento typ vodiča je protipólom hazardérov, šprintérov a stíhačov, pretože jeho cieľom je zmariť ich pokusy o predbiehanie, rýchlu jazdu, či pripojenie sa do jazdného pruhu. Často je jeho správanie kontraproduktívne, lebo ním provokuje nebezpečných vodičov.

Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)
Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)

7. Exhibicionista

Zväčša ide o menej riskantný typ vodiča, pre ktorého je šoférovanie drahého auta splneným snom a myslí si, že vďaka jeho statusu by mali ostatní vodiči naňho brať väčší ohľad. Prejavuje sa to skôr pri zaraďovaní do pruhov a parkovaní.

Rozpoznáte medzi nimi niektorých svojich známych? Ak áno, odporučte im tento článok, nech skúsia zhodnotiť, do ktorej kategórie patria.