Hazardér či bojazlivec. Pozrite si najrizikovejšie typy vodičov z pohľadu psychológie

Spoznáte medzi nimi niektorých svojich známych?
Vydané  Text: 
Typológia osobnosti sa týka mnohých životných oblastí a neobišla ani oblasť dopravy a šoférovania. Aj keď nie je možné zaradiť každého vodiča jednoznačne do nejakej kategórie, vždy je niečo, čo v jeho povahe a správaní počas šoférovania prevláda. Z hľadiska bezpečnosti na cestách je dôležité určiť predovšetkým rizikové typy vodičov. Psychológovia rozpoznali sedem typov rizikových vodičov s nasledovnými charakteristikami. ### 1. Bojazlivec S týmto typom vodiča ste sa už určite stretli. Jazdí pomaly a opatrne, zároveň však veľmi nepredvídateľne a jeho reakcie sú oneskorené. Pri riešení dopravných situácií je nerozhodný a reaguje často splašene.
### 2. Pretekár Jednoznačným prejavom tohto šoféra je potreba predvádzať sa. Predbiehanie, rýchla jazda, preteky v rozbiehaní na križovatke, či riskantné manévre sú jeho poznávacím znamením. ### 3. Hazardér Ide o podobný typ ako pretekár, avšak navyše sa tento typ šoféra nezdráha porušovať predpisy, jazdí bezohľadne voči iným účastníkom premávky, ktorí sa mu musia uhýbať.
Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)
### 4. Stíhač Tento typ vodiča je väčšinou mladšej vekovej kategórie a svojím šoférovaním si chce zdvihnúť sebavedomie. Rád predbieha, prudko brzdí a ak sa mu nedarí predbehnúť iné vozidlo, cíti sa porazený. Pozor, aby ste takéhoto vodiča nikdy nepredbehli. Mohol by to brať ako výzvu na súboj. ### 5. Šprintér Šprintér nepotrebuje súťažiť s inými, rád prekonáva svoje vlastné rekordy a to predovšetkým v rýchlosti. Rizikovým miestom sú pre šprintéra ostré zákruty, kde sa snaží prekonať svoje hranice, ale nie vždy sa to podarí.
Každodenná skúsenosť nám ukazuje, že množstvo šoférov na cestách je rizikových a bolo by advekvátne podrobiť ich špecializovaným testom pre posúdenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo (ilustračné foto)
### 6. Pasívny agresor Tento typ vodiča je protipólom hazardérov, šprintérov a stíhačov, pretože jeho cieľom je zmariť ich pokusy o predbiehanie, rýchlu jazdu, či pripojenie sa do jazdného pruhu. Často je jeho správanie kontraproduktívne, lebo ním provokuje nebezpečných vodičov.
Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)
### 7. Exhibicionista Zväčša ide o menej riskantný typ vodiča, pre ktorého je šoférovanie drahého auta splneným snom a myslí si, že vďaka jeho statusu by mali ostatní vodiči naňho brať väčší ohľad. Prejavuje sa to skôr pri zaraďovaní do pruhov a parkovaní. ### Rozpoznáte medzi nimi niektorých svojich známych? Ak áno, odporučte im tento článok, nech skúsia zhodnotiť, do ktorej kategórie patria.

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement