Vyhrali ste auto? Daň z výhry a odvody vás môžu finančne zruinovať!

Je to jednoduché! Stačí nakúpiť za pár stravných lístkov pečivo na týždeň, registrovať žreb a počkať na telefonát, v ktorom vám oznámia, kde si môžete prebrať vašu výhru v podobe luxusného auta. Podobnú predstavu má väčšina z nás, avšak realita je častokrát úplne iná. **Len málokto totiž reálne číta podmienky súťaže, v ktorých sú častokrát zahrnuté aj povinnosti… Prečítať celé
Vydané  Text: 
Je to jednoduché! Stačí nakúpiť za pár stravných lístkov pečivo na týždeň, registrovať žreb a počkať na telefonát, v ktorom vám oznámia, kde si môžete prebrať vašu výhru v podobe luxusného auta. Podobnú predstavu má väčšina z nás, avšak realita je častokrát úplne iná. **Len málokto totiž reálne číta podmienky súťaže, v ktorých sú častokrát zahrnuté aj povinnosti výhercu po prebratí ceny.** Netreba zabúdať na to, že výhra predstavuje pre fyzickú osobu zdaniteľný **príjem podliehajúci platnej sadzbe dane (19 %)** v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra odovzdaná. Výherca musí navyše splniť aj svoju **odvodovú povinnosť do zdravotnej poisťovne vo výške 14 %** z výhry. Drahšie autá môžu navyše ovplyvniť aj veľkosť dane. V prípade, že **vaše príjmy presiahnu 35 022 €, ste povinní štátu zaplatiť tzv. „milionársku daň“** vo výške 25 %. **Príklad:** Pán Novák vyhral automobil v oficiálnej **hodnote 20 tisíc eur, pričom cenu automobilu a kľúče od neho mu odovzdá organizátor.** Pán Novák je od daného momentu povinný uhradiť všetky dane a odvody podľa podmienok súťaže, **s ktorými súhlasil pri registrácii.** Do konca zdaňovacieho obdobia **musí zaplatí 3 800 eur na dani a následne ešte 2 800 eur na zdravotnom poistení.**
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement

Inzercia