Aktuality

Automobilová Junior Akadémia chce viesť deti k autopriemyslu, v lete ponúkne pestrý program

Technologické centrum firmy Adient a Trenčianska univerzita inšpirujú žiakov k štúdiu technických odborov
Technologické centrum firmy Adient a Trenčianska univerzita inšpirujú žiakov k štúdiu technických odborov

Technické smery sú stále žiadané a populárne, avšak vždy bude rásť dopyt po skutočných špecialistoch. Odborníkov však treba vychovávať už dnes a aj preto vznikajú projekty, ktorých cieľom je popularizovať štúdium technických odborov. Jedným z nových je aj novovzniknuté Adient technologické centrum v Trenčíne, umelecká prax pre Strednú umeleckú školu v Trenčíne či už fungujúca Automobilová Junior Akadémia (AJA) z iniciatívy Zväzu automobilového priemyslu.

V auguste prebehne v Bratislave, Trenčíne a v Trnave program deti, ktoré si budú môcť vyskúšať napríklad aj prácu s dronom, workshop o asistenčných systémoch v automobiloch a byť súčasťou interaktívnych prednášok o automobiloch budúcnosti. Všetko so zámerom vychovávať budúce generácie pre nový technologický priemysel na Slovensku. V Bratislave projekt AJA realizuje Volkswagen a STU, v Trnave PSA a STU a v Trenčíne Adient s Trenčianskou univerzitou.

Na podujatia je potrebné sa prihlásiť, počet detí je limitovaný. Viac o prihlásení, programe a podrobnostiach nájdete na stránke ajakadémia.sk

Technologické centrum firmy Adient a Trenčianska univerzita inšpirujú žiakov k štúdiu technických odborov

Oficiálny text od spoločnosti Adient:

Adient technologické centrum v Trenčíne je najväčšie automobilové vývojové centrum na Slovensku. Ponúka vysokokvalifikované pracovné príležitosti pre dizajn a inžiniering automobilových sedadiel. Inovatívne a sofistikované produkty, na ktorých vývoji sa centrum podieľa, vyžadujú dobre pripravených a kvalifikovaných pracovníkov. Aj preto Adient počas roka iniciuje niekoľko projektov pre študentov a vychováva si tak budúcich kandidátov na svoje pracovné pozície.

Tohtoročným novým projektom je Automobilová Junior Akadémia. Adient spolu s Trenčianskou univerzitou vstupujú do dobre zabehnutého programu Zväzu Automobilového Priemyslu SR, ktorého cieľom je ukázať žiakom základných škôl atraktivitu technických smerov a motivovať ich k ich štúdiu.

Počas jedného augustového týždňa (20. august až 24. august 2018) zažijú študenti rozmanitý program. Napríklad si vyskúšajú prácu s dronom, workshop o asistenčných systémoch v automobiloch, budú mať možnosť vystreliť si airbag a tiež zažijú interaktívne prednášky o automobiloch budúcnosti. „Automobilový priemysel je dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky, preto je pre Slovensko kľúčové, aby mali študenti záujem o technické odbory. Verím, že niektorých z účastníkov uvidíme o niekoľko rokov v našich prednáškových miestnostiach,“ vysvetľuje Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Technologické centrum firmy Adient a Trenčianska univerzita inšpirujú žiakov k štúdiu technických odborov

Okrem nového projektu trenčianske centrum aj tento rok organizuje umeleckú prax pre Strednú umeleckú školu v Trenčíne, počas ktorej študenti konštruujú automobilovú sedačku podľa vlastného dizajnového návrhu. Okrem toho študenti technických univerzít dostanú počas leta opäť možnosť zúčastniť sa letnej stáže. Počas šiestich týždňov navrhujú interiérové riešenia pre hendikepované deti.

Podieľať sa na výchove mladých talentov je dôležité aj pre bratislavské biznis centrum spoločnosti. Centrum, ktoré zamestnáva okolo 950 pracovníkov ponúka platené stážistické pozície pre zhruba 70 študentov, ktorí už počas štúdia nadobudnú užitočné zručnosti a zistia, v akom smere by sa vo svojom budúcom pracovnom živote chceli rozvíjať. Z celkového počtu stážistov nájde uplatnenie okolo 20 percent študentov. Bratislavské biznis centrum tiež v minulom roku spustilo úspešnú spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Študentom Fakulty hospodárskej informatiky ponúklo semestrálny kurz Operačné systémy, ktorý im priblížil IT prácu v medzinárodných spoločnostiach.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie