Najčastejšie mýty o šoférovaní: Čo je pravda a čo len výmysel?

Nie všetci poznáme pravidlá cestnej premávky, je teda jasné, že sa budú šíriť zaužívané pravdy, ktoré však nie sú ničím podložené. Ktoré príbehy typu môj kamarát raz išiel na aute a…nie sú určite pravdivé?

Vydané  Text: 

S autom na leasing nemôžem manipulovať

Tento mýtus nie je úplne pravdivý. Hoci existujú určité obmedzenia týkajúce sa toho, čo môžete s autom na operatívny leasing robiť, v skutočnosti máte pomerne veľkú voľnosť v tom, ako ho používate.

Auto na leasing nevlastníte, len ho prenajímate od leasingovej spoločnosti. To znamená, že ho nemôžete predať, ani darovať. Môžete jazdiť na aute na akýkoľvek účel. To znamená, že ho môžete používať na prácu, dovolenku, alebo len tak jazdiť po meste.

Servisnú stanicu nemusí vždy vyberať leasingová spoločnosť. Môžete si vybrať vlastnú servisnú stanicu na údržbu auta. Leasingová spoločnosť vám však môže odporučiť určité servisy.

Inzercia

Advertisement

So súhlasom leasingovej spoločnosti môžete na aute robiť určité modifikácie. Ako napríklad tónovanie okien alebo montáž ťažného zariadenia.

Šoférovať špinavé auto je nelegálne

Nie, šoférovať zašpinené auto nie je nelegálne. Trocha prachu alebo zle umyté šmuhy nikoho trápiť nebudú (teda okrem vás). Ak je však taký špinavý, že nevidíte cez predné sklo alebo vám nefungujú poriadne predné svetlá, môžete dostať pokutu. Problém by ste mohli mať aj v prípade nečitateľného evidenčného čísla vozidla

Za ošpliechanie chodcu dostanete pokutu

Áno, za ošpliechanie chodcu môžete dostať pokutu. Pokuta za ošpliechanie sa viaže aj na iné, ktoré by vám mohli prísť ako čistý mýtus. Pri účasti na cestnej premávke nesmiete nikoho obťažovať hlukom, prachom alebo znečisťovaním ovzdušia. Pokutu teda dostanete nielen za ošpliechanie, ale aj za vyhadzovanie odpadkov z okna alebo za pustený motor počas toho, ako vozidlo nečinne stojí. V týchto prípadoch môžete dostať pokutu od 60 do 100 eur. 

Inzercia

Zdroj: freepik.com

Upozorniť ostatných vodičov na hliadku blikaním je protizákonné

Samozrejme. Blikať svetlami by ste mali len v prípade, že chcete vodiča upozorniť na nejaké nebezpečenstvo na ceste, ako napríklad spadnuté stromy. Policajná hliadka je nebezpečenstvo len pre peňaženky neohľaduplních vodičov, takže v tomto prípade ide o protizákonné konanie. Možno pomôžete niekomu, kto by dostal pokutu za rýchlosť, no sami za takéto upozorňovanie na policajné radary môžete zaplatiť až do 100 eur. 

Inzercia

Inzercia

Jesť alebo piť za volantom je zakázané

Aj keď za volantom si malé alebo aj väčšie občerstvenie dopraje takmer každý vodič, väčšina má aj tak v hlave uložené, že ide o nelegálnu aktivitu. Pritom jedlo ani pitie za volantom vôbec nie je problémom.  

Dôležité je aby ste aj pri jedle alebo pití zostali sústredení na vedenie vozidla. V prípade, že to dopravná situácia dovoľuje, môžete sa najesť alebo napiť. Ak je premávka zložitejšia, budete musieť svoju bagetu odložiť, kým sa neupokojí. 

K podobným mýtom patrí aj zákaz fajčenia za volantom. Aj v tomto prípade platí, že samotné fajčenie nie je problémom. Ten nastane až v prípade, že pri fajčení spôsobíte dopravnú nehodu. Tá bude klasifikovaná ako nehoda z nedbanlivoasti. Fajčenie v aute je však v niektorých prípadoch zakázané. Ak máte so sebou v aute dieťa, cigarety by ste mali nechať odložené nielen kvôli pokute, ale najmä kvôli jeho zdraviu.

Osvetlenie v interiéri auta musí byť počas jazdy vypnuté

Svetielko, ktoré ako malé dieťa zapínal asi každý z nás nemusíme dvakrát predstavovať. Panika, ktorú veľakrát spustí v aute zasvietenie tohto svetla však nie je v žiadnom prípade spojená s možnou pokutou. 

Opak je pravdou. Za to, že svietite, vás žiadny policajt nezastaví. Uškodiť by ste však mohli sebe alebo ak ste spolujazdec tak vodičovi. S rozsvieteným svetlom má totiž vodič zhoršený výhľad na vozovku.

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement