DOPRAVNÁ PORADŇA

Ktorú odbočku si mám teda vybrať? Križovatka pri Senci a zmätočné odbočovanie doľava

Dve cesty na odbočovanie doľava na jednej križovatke? Tak to môže vyzerať z pohľadu vodiča, ktorý potrebuje odbočiť doľava pri Senci.

Ide o živý príklad zmätočnej križovatky, ktorej by prospelo dopravné značenie.
Vydané Text: 

Ak ste niekedy na tejto alebo podobnej križovatke odbočovali doľava, možno ste nemali istotu v tom, do ktorej z ciest vlastne máte odbočiť. V tomto príspevku odpovedáme na otázky, či si máte pri odbočovaní doľava vybrať prvú alebo druhú odbočku a prechádzať cez nasledujúce križovatky.

Križovatka s nedostatočným dopravným značením

Križovatka ciest pri seneckom Čiernovodskom jazere na takzvanej starej seneckej ceste, ktorá spája cesty vedúce do Kráľovej pri Senci, Senca a Sládkovičova, je kvôli chýbajúcemu vodorovnému aj zvislému dopravnému značeniu zmätočná. Je to križovatka ciest III. triedy (1049) s hlavnou cestou I. triedy (62).

Ide vlastne o sústavu križovatiek, z ktorých niektoré nie sú označené.

Vľavo smer Senec/Tureň, vpravo smer Sládkovičovo, vpravo dole Kráľová pri Senci / foto: Mapy CDB @SSC

Vodiči idúci zo smeru Senec/Tureň po ceste č. 62 vedúcej do Sládkovičova nie sú dopravným značením riadne informovaní o tom, kde majú správne odbočovať doľava. Musia sa tak rozhodovať až na mieste a intuitívne, čo môže viesť k zvýšeniu rizika dopravnej nehody.

Križovatky, ako je táto, obyčajne regulujú dopravu dopravnými značkami hlavná a vedľajšia cesta, ale aj Zákaz odbočenia (č. 215), Prikázaný smer jazdy (č. 210) alebo Prikázaný smer obchádzania (č. 212).

Inzercia

Na tejto konkrétnej križovatke a v jej nie celkom tesnej blízkosti sa nachádza iba niekoľko dopravných značiek, a to Daj prednosť v jazde (č. 201), Stoj, daj prednosť v jazde (stopka, č. 202), Prikázaný smer jazdy (č. 210) a Križovatka s prednosťou v jazde (č. 301). Zákazy odbočenia platia pre vozidlá nad 12 ton.

Stará senecká cesta v smere na Sládkovičovo (foto: Google, 6/2023)

Inzercia

Chýbajú však ďalšie dôležité značky a tiež pruhy na vozovke, dôsledkom čoho vodič nevie, či je daná cesta obojsmerná alebo iba jednosmerná.

K rovnakej situácii dochádza aj pri jazde z opačného smeru (zo Sládkovičova) taktiež pri odbočovaní doľava (na smer Kráľová pri Senci). V tomto smere jazdy je síce značka Zákaz odbočenia doľava, avšak platná iba pre vozidlá s hmotnosťou nad 12 ton okrem dopravnej obsluhy. Podľa správnosti by sa však táto značka mala vzťahovať iba na najbližšiu križovatku ciest, a teda na prvú z odbočiek, v tomto prípade však pravdepodobne platí aj pre druhú.

Z opačného smeru – zo Sládkovičova do Senca (foto: Google, 6/2023)

Kde vodiči odbočujú doľava?

Vodič vchádzajúci do križovatky so zámerom odbočovať doľava nie je usmernený dopravnými značkami, a tak sa musí sám na mieste rozhodovať, ktorú z odbočiek využije. Ak už pred ním iný vodič zvolil niektorú z ciest, tento druhý vodič ho bude pravdepodobne nasledovať, avšak ani jeho riešenie nemusí byť správne.

Inzercia

Vodiči sa v tejto križovatke často rozhodujú odbočovať až na druhej odbočke, keďže sa im zdá, že prvá je jednosmerná a vošli by tak do protismeru. Že by to tak bolo ale nenasvedčuje žiadne dopravné značenie, domnienka vzniká predovšetkým na základe chýbajúcej stredovej čiary, ktorá by oddeľovala protismerné jazdné pruhy.

Druhá odbočka však s hlavnou cestou zviera ostrý uhol a intuitívne tak je na odbočovanie menej vhodná.

Inzercia

Zdá sa teda, že kľúčovou informácie je to, či je prvá odbočka jednosmernou alebo obojsmernou cestou.

Kde správne odbočiť doľava?

Odpovede hľadáme na Portáli IC MCS, ktorý prevádzkuje Slovenská správa ciest (SSC). Na ňom zisťujeme, že prvá z dvoch ciest doľava je obojsmerka, a teda je ju možné využívať aj na odbočovanie. Google mapy pritom túto istú cestu označujú ako jednosmernú a podľa toho navádzajú vodiča pri spustenej navigácii.

Potvrdenie, že prvá odbočka doľava je obojsmerka. Rovnako je definované a ostatné uhlopriečne cesty na uvedenej mape.

Podľa Google máp je táto prvá odbočka jednosmerka, podľa Slovenskej správy ciest je však obojsmerná. (foto: Google, 6/2023)

Ak by vodič použil prvú odbočku, dostane sa tak do druhej križovatky bez regulácie prednosti v jazde, kde má dávať prednosť sprava a on má tiež právo prednosti v jazde od tých, čo prichádzajú zľava. Na tomto mieste vzniká vyššie riziko dopravnej nehody, pretože vodiči idúci zľava a chcú vojsť do hlavnej križovatky, intuitívne predpokladajú, že sú na hlavnej ceste.

Ak by vodič použil druhú odbočku, musí dať prednosť protiidúcim vozidlám, ale následne po odbočení doľava aj prednosť vozidlám idúcim sprava, keďže ide o novú križovatku ciest bez dopravných značiek:

Vodič bielej dodávky by mal na tomto mieste dať prednosť vozidlu idúcemu sprava, keďže v križovatke ciest nie je prednosť v jazde regulovaná dopravnými značkami. (foto: Google, 6/2023)

Ak sa budeme držať skutočnosti, že prvá odbočka doľava je obojsmerná, ako je vedená v podkladoch Slovenskej správy ciest, potom môže vodič odbočujúci z hlavnej cesty doľava využiť prvú aj druhú odbočku.

Naše odporúčanie: bez ohľadu na fakt, že prvá odbočka je obojsmerná, odporúčame využívať skôr druhú odbočku na veľkej križovatke – predídete tak prípadným stretom s protiidúcimi vozidlami na prvej odbočke. 

Vyhotovenie tejto križovatky však považujeme za veľmi zmätočné, pretože na nej celkom chýba dopravné značenie, a to vodorovné aj zvislé.

 

Dopravné predpisy o jazde v križovatke definuje Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 v § 20 Jazda cez križovatku nasledovne:

 1. Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste vrátane cyklistov idúcich súbežne s hlavnou cestou.
 2. Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava.
 3. Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava podľa § 19 ods. 4 (Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám).
 4. Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.
 5. Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“, vodič v kruhovom objazde má prednosť.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »NOVÝ MODEL

Už vieme, ako bude vyzerať nová ŠKODA KODIAQ! Oficiálne skice dopĺňame o návrhy od umelej inteligencie

 • Týždeň pred svetovou premiérou zverejnila Škoda Auto dizajnové skice exteriéru novej generácie modelu Škoda Kodiaq.

   Medzi hlavné novinky patrí skulpturálne tvarovaná predná časť, výrazné hranaté podbehy kolies, kolesá s priemerom 17″ až 20″, robustný zadný nárazník a predné svetlomety Matrix-LED druhej generácie s kryštalickými dizajnovými prvkami 
 • SERVIS

  Čo sa stane so všetkými použitými batériami v autách? Tie nové vydržia oveľa dlhšie, ako sa očakávalo

 • Problém s veľkým množstvom nepoužiteľných batérií nakoniec nie je tak pálčivý, ako kritici spočiatku avizovali.

   Nové generácie batérií vydržia oveľa dlhšie, ale otázku ich ďalšieho života je stále potrebné zodpovedať. Kuriózne je, že používaná batéria dnes môže byť drahšia ako tá čisto nová od automobilky.
 • DOPRAVNÁ PORADŇA / PORUCHA NA DIAĽNICI

  K pokazenému autu na diaľnici zavolala Diaľničnú patrolu, platila aj tak. Chyba však nebola na strane NDS, odťah do servisu nemá kto preplatiť

 • Služby Diaľničnej patroly sú bezplatné, ale nevykonáva všetky služby, ktoré by mohol motorista potrebovať.

   Otázku od čitateľky o poplatkoch za odťah z diaľnice zodpovedala NDS. 
 • Týždeň kontroly a nastavenia svetlometov opäť zadarmo

 • V týždni od 2. 10. do 6. 10. 2023 prebehne jubilejný desiaty ročník medzinárodnej preventívne bezpečnostnej akcie Vidieť a byť videný, ktorá je zameraná na odbornú kontrolu a nastavenie svetlometov motorových vozidiel.

   Zadarmo sa tento rok budú nastavovať svetlomety vozidiel s legálnymi LED svetelnými náhradnými zdrojmi H4 alebo H7. Do projektu je zapojených takmer 100 servisov zo všetkých krajov republiky.