INTERVIEW

Pavel Ďurčok z Phoenix Contact: Elektrifikáciou k udržateľnosti

Už 100 rokov na trhu a 10 rokov na poli elektromobility. A predsa ste možno o PHOENIX CONTACT nepočuli.

Produkty tejto firmy sa však nachádzajú všade okolo nás a špeciálne v oblasti elektromobility priniesla významné inovácie.
Porozprávali sme sa s generálnym riaditeľom slovenskej pobočky, Pavlom Ďurčokom.
Vydané  Text:  Juraj Hrivnák

Máte obrovské portfólio produktov a história vašej firmy siaha presne 100 rokov do minulosti, napriek tomu bežní ľudia spoločnosť PHOENIX CONTACT nepoznajú. Ako by ste im ju predstavili?

Áno, tento rok oslavujeme 100. výročie od založenia spoločnosti. Naša spoločnosť bola zaregistrovaná v roku 1923 v Nemeckom Essene pod menom Phönix Elektrizitätsgesellschaft. Prvým komerčným produktom bola svorka pre uchytenie trolejového vedenia pre elektrické koľajové vozidlá. Ponuka PHOENIX CONTACT dnes zahŕňa široké, viac ako 80 tisícové portfólio výrobkov a celú radu inovatívnych riešení v oblasti konektivity, elektrifikácie a priemyselnej automatizácie. V súčasnosti zamestnáva firma v medzinárodnej výrobnej sieti v 11 krajinách a vo viac ako 50 medzinárodných dcérskych spoločnostiach viac ako 22 000 ľudí. Inovácie považujeme za kľúčový faktor k udržateľnej budúcnosti a podľa toho proaktívne rozvíjame našu spoločnosť.

Pavel Ďurčok z Phoenix Contact

Čo by ste zaradili medzi najvýznamnejšie inovácie vašej firmy?

Úplne na začiatku to bola v roku 1928 prvá radová svorka a rozdelenie v tých časoch používaných svorkových blokov na jednotlivé póly. V druhej polovici 80. rokov to boli hlavne komponenty z oblasti automatizácie ako napríklad komunikačný protokol INTERBUS, ktorý znamenal v tom čase revolúciu v prepojení snímačov a riadiacich systémov hlavne v automobilovom priemysle. V súčasnosti sa kybernetické útoky aj v priemysle exponenciálne zvýšili. S tým samozrejme súvisí aj otázka bezpečnosti, do ktorej investujeme nemalé prostriedky a jednou z posledných inovácií práve v tejto oblasti bol riadiaci systém PLCnext Control, ktorý bol ako prvý certifikovaný podľa noriem IEC 62443-4-1 a IEC 62443-4-2 v priemyslenej kybernetickej bezpečnosti.

Inzercia

Inzercia

A ak by to malo byť z portfólia na poli elektromobility?

Určite by sme mali spomenúť konektor CCS (umožňujúci nabíjanie striedavým aj jednosmerným prúdom), ktorý sme priniesli na trh a dnes už je v oblasti nabíjania štandardom. Ďalšou zaujímavou technológiou je rýchle nabíjanie HPC (High Power Charging), ktoré umožnilo posunúť časy nabíjania na úroveň desiatok minút. V snahe maximalizovať nabíjacie prúdy a zároveň zachovať jednoduchú manipuláciu so spravidla ťažkým nabíjacím káblom sme vyvinuli riešenie – kvapalinou chladený kábel ktorý, bez potreby zvyšovania prierezov vodičov dokáže prenášať oveľa vyššie prúdy čo opäť o niečo viac priblížilo čas nabitia elektromobilu k času tankovania, na ktorý sme dnes zvyknutí pri spaľovacích motoroch. V súčasnosti pracujeme na viacerých riešeniach ktoré ešte viac zjednodušia život používateľom elektromobilov

Nabíjacie káble sú teda zložitejšie, než by sa mohlo zdať.

Čudovali by ste sa, koľko rôznych inovácií a technických riešení môže mať niečo také zdanlivo jednoduché, ako je nabíjací kábel. Vzhľadom na nejasnú legislatívu vznikali veľké rozdiely v technických parametroch, kvalite a bezpečnostnej úrovni nabíjacích káblov od rôznych výrobcov. Často chýbali údaje o spôsobe prúdového zaťaženia kábla, mieste merania oteplenia, a tak vznikali nechcené a nečakané obmedzenia pre užívateľov, ktoré nepridali na popularite elektromobility. Ako jeden z hlavných hráčov v tejto oblasti pomáhame unifikovať požiadavky a tvoriť štandardy, ktoré, veríme, zjednodušia prácu nielen výrobcom nabíjacích staníc, poskytovateľom služieb, ale aj uľahčia každodenný život nám, vodičom elektromobilov (súčasným aj tým budúcim).

 

Čo z toho širokého portfólia najviac zamestnáva vašu firmu, prípadne čo tvorí jej najväčší obrat?

To, čo v roku 2013 začalo ako nádejný startup, je dnes jedna z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich divízii PHOENIX CONTACT. Ako dôsledok dynamického rastu v elektromobilite prišlo rozhodnutie otvoriť nový výrobný závod. K existujúcim kapacitám v Nemecku a Číne pribudol v roku 2021 v rekordnom čase (postavený v priebehu 5 mesiacov) nový výrobný závod v Poľskom Rzeszówe, kde na ploche viac ako 15 000 m2 dnes prebieha výroba nabíjacích káblov AC a zásuviek pre elektrické vozidlá CCS.

Dalo by sa povedať, že práve nástup elektromobility zmenil aj smerovanie vašej firmy? Vo vízii máte „plne elektrickú spoločnosť“, čo do veľkej miery súvisí práve s mobilitou.

Celý koncept je nielen, ale aj o elektromobilite. Veľká časť našich dlhodobých plánov súvisí so záväzkom, ktorý sme si dali ako spoločnosť, aby sme prispeli k budúcnosti, v ktorej sa budeme správať zodpovedne a vytvárať „udržateľný svet,“ lebo akýkoľvek rast (výroby, spotreby, populácie …) bude v prostredí obmedzených zdrojov dlhodobo neudržateľný.

 

Kedy približne vznikol ten záväzok, smerovať k plne elektrickej budúcnosti?

V septembri 2015 sa všetkých 193 členských štátov Organizácie Spojených národov dohodlo a zaviazalo k spoločnému cieľu. Ambicióznym cieľom je svet, kde všetci ľudia žijú a pracujú ekologickým, sociálne spravodlivým a ekonomicky efektívnym spôsobom. Pre dosiahnutie cieľa bolo definovaných 17 čiastkových cieľov (SDGs Sustainable Development Goals) udržateľného rozvoja. Vo väčšine z nich zohráva rozhodujúcu úlohu technológia. Ako technologická spoločnosť si uvedomujeme, že mnoho z týchto cieľov priamo súvisí s aktivitami PHOENIX CONTACT. Mnohé produkty a riešenia z aktuálneho portfólia a digitalizácia už ponúkajú odpovede na niektoré výzvy budúcnosti. Cieľ číslo 7, „zelená energia“ z obnoviteľných zdrojov za prijateľnú cenu, zohráva zvlášť dôležitú úlohu. Toto je základom pre našu víziu „udržateľného sveta“.

Práve v súvislosti s trvalo udržateľnou energiou, dostupnou (aj cenovo) pre každého – myslíte si, že máme napríklad v Európe dosť zdrojov na to, aby sme vedeli do každého jej kúta dodať cenovo dostupnú energiu z obnoviteľných zdrojov?

Vojnový konflikt na východe od našich hraníc zosilnil tlak na energetickú sebestačnosť Európy a zdôraznil ešte viac význam investovania do „zelených“ technológií, ktoré nám pomôžu navrátiť narušenú energetickú stabilitu a zabezpečia Slovensku (a Európe) strategickú a z dnešného pohľadu tak potrebnú nezávislosť v tejto oblasti.

Iniciatíva PHOENIX CONTACT „All Electric Society“ predstavuje svet, v ktorom energia z obnoviteľných zdrojov bude dostupná v dostatočnom množstve a za primeranú cenu pre všetkých. Pre naplnenie tejto vízie bude okrem iného samozrejme nevyhnutná rozsiahla elektrifikácia, automatizácia a sieťové prepojenia všetkých sektorov ekonomiky a infraštruktúry.

Dnes je to ozaj ešte otázka budúcnosti, aj keď v niektorých odvetviach už vidíme pokrok. V posledných (pandemických) rokoch sa ukázalo, že rýchla adaptácia a zavedenie nových technológií sú kľúčové, a to nie len pre výrobnú sféru. Zdá sa, že digitalizácia je nová norma, ktorá mení spôsob akým pracujeme a žijeme. Otázka ako budeme žiť v budúcnosti je ale otázka pre nás všetkých.

Osobne som optimista a chcem veriť, že naša ľudská uvedomelosť, spoločenský tlak na to, aby sme sa správali zodpovedne a technologický progres postavený na inováciách vyvolajú potrebné zmeny, ktoré pretransformujú našu spoločnosť k lepšej, trvalo udržateľnej „All Electric Society“ a zabezpečíme tak lepšiu kvalitu života pre nás všetkých.

 

Zdroje:  auto motor a šport č. 7/2023

ODPORÚČANÉ