Výsledky Google Analytics: Autoviny.sk mesačne navštevuje 685-tisíc ľudí, sú to muži aj ženy so záujmom o kúpu auta, cestovanie a nehnuteľnosti

Bilancujeme rok 2022 z pohľadu štatistík a demografie vyplývajúcich z Google Analytics.
Vydané  Text: 
**Zhrnutie:** * **Počas roka 2022 mali AUTOVINY.SK priemerne viac ako 685-tisíc čitateľov mesačne**. * Miera okamžitých odchodov dosahuje iba 13,02 %, väčšina čitateľov teda pokračuje v čítaní ďalších príspevkov. * AUTOVINY.SK majú naďalej **silné skóre vo vyhľadávaní Google, a to najmä pri publicistike a testoch vozidiel**. * Až 35,07 % k nám prichádza z organického vyhľadávania, 31,31 % zo sociálnych sietí a agregátorov správ a 21,71 % boli priami návštevníci, tzv. directi. * Vrcholom dennej čítanosti bol 8. jún 2022, keď si náš obsah prečítalo až 256-tisíc čitateľov. * 87,50 % všetkých čitateľov je priamo zo Slovenska, z toho tretina zo západného Slovenska. * Až 86,05 % čitateľov nás navštívilo z mobilného telefónu, 10,68 % z notebooku/desktopu a 3,27 % z tabletu.

Tvorba úspešného online obsahu vyžaduje čoraz viac úsilia,
pretože naším cieľom nie sú len videnia, ale aj kvalitný čitateľ.

 

Príprava obsahu pre internetový denník nie je triviálna záležitosť. Najmä, keď ide o tak špecifický obsah, akým je motorizmus a automobily.

Inzercia

Inzercia

Kvôli silnej a okamžite dostupnej konkurencii už nestačí mať len pevne stanovené rubriky a počty príspevkov, ale neustále redakčný model prispôsobovať, reagovať na aktuálne dianie, ktoré sa mení zo dňa na deň, predvídať trendy a predovšetkým prinášať pridanú hodnotu. My máme dlhodobý zámer oslovovať predovšetkým dospelého čitateľa, ktorý je motoristom a v dohľadnej dobe zvažuje nákup nového vozidla, čomu v podstatnej miere prispôsobujeme obsah. Preto sa čitateľ dostane práve k titulu Autoviny.sk, keď vyhľadáva testy nových áut, testy jazdených áut, servisné témy či riešenia dopravných situácií.

Práve návštevnosť z tzv. organického vyhľadávania cez Google u nás predstavuje viac ako tretinu všetkých vstupov a marketingové agentúry si preto u nás zakupujú backlinky pre svojich klientov, ktorým záleží na SEO.

Autoviny.sk, screenshot z 31.12.2022

Každý deň pracujeme s našimi analytickými nástrojmi a v uplynulých rokoch sme sústredili veľkú časť našej pozornosti na optimalizáciu pre vyhľadávače a distribúciu obsahu, ktorú dnes môžeme považovať za jednu z najlepších spomedzi slovenských motoristických médií. Naša návštevnosť je preto dlhodobo zdrojovo diverzifikovaná. Spravidla ide o tretinové pomery, kde sú najvýznamnejšími zdrojmi sociálne siete, vyhľadávače a priame návštevy.

Pre túto rôznorodosť zdrojov nie je výnimočné, keď naše príspevky oslovia v priebehu prvého týždňa aj 100-tisíc jedinečných čitateľov, čo prirodzene pritiahne ich pozornosť aj na naše ostatné príspevky. Výsledkom tejto snahy je miera okamžitých odchodov na úrovni iba 13,02 % (1.1.2022-31.12.2022) – to znamená, že naši čitatelia sa z prvého článku spravidla prekliknú aj na ďalšie. Je pre nás veľkým zadosťučinením aj to, že takmer každý druhý čitateľ sa k nám v priebehu mesiaca vráti.

Významnú pozornosť si zaslúži aj údaj o priemernom počte mesačných čitateľov za uplynulý rok (1.1.2022-31.12.2022) – priemerne až 685-tisíc čitateľov mesačne. Pre úplnosť dodávam, že každý mesiac publikujeme 100 až 150 príspevkov, pridávame početné aktualizácie a k tomu ďalšie určené pre našu Facebook stránku.

V súčasnosti predstavujú témy súvisiace s elektromobilitou približne 50 % všetkých našich príspevkov

Čitateľa je potrebné identifikovať, nájsť a obsah mu ponúknuť práve tam, kde sa práve nachádza – teda na mobile.

V uplynulých rokoch sa celkom zmenil spôsob, akým ľudia konzumujú online obsah. Mobilné telefóny v podstatnej miere vytlačili desktopy a tablety do úzadia - aj na týchto čitateľoch však záleží, sú to stovky tisíc ľudí.

Tieto čísla nie sú zadarmo. Ide o výsledok dlhodobej práce jednotlivých autorov, u ktorých viac ako kedykoľvek predtým zohráva kľúčovú úlohu ochota učiť sa novoty. Už nestačí, aby autor vedel dobre písať a vyznal sa v autách. Rovnako dôležité je, aby vedel pracovať so zdrojmi, informáciami aj vlastnými znalosťami, aby pri svojej práci zohľadňoval často sa meniace nároky na SEO, mal znalosť jazykov HTML, CSS, práce s grafikou, fotografiami a videom, aby písal takzvane ľahko skenovateľné, informačne bohaté a členené príspevky a neustále prichádzal s vlastnými témami. Preto u nás spravodajské príspevky majú okolo 3500 znakov a autorské články spravidla viac ako 7000, pričom veľké testy áut mávajú rozsah aj takmer 10 normostrán. Napriek tomu na našich aktualitách čitatelia priemerne strávia takmer 4 minúty a pri dlhších autorských príspevkoch viac ako 9 minút (Google Analytics, priemer za 1.1.2022-31.12.2022).

Až 86,05 % čitateľov nás počas roka navštívilo z mobilného telefónu, 10,68 % z notebooku/desktopu a 3,27 % z tabletu. Aj tie tablety sú dôležité, reprezentujú asi 150-tisíc ľudí.

Nie je cieľom, aby si čitateľ článok čítal vetu za vetou,
podstatné je, aby našiel práve to, čo hľadal.

Kto číta náš obsah – detaily

Všetka naša snaha má za cieľ oslovovať predovšetkým dospelého čitateľa. Demografiu reálneho čitateľa si overujeme dvomi metódami: priebežnými dotazníkmi a z výsledkov Google Analytics.

Výsledky z posledného dotazníka z konca minulého roka, ktorého sa zúčastnilo viac ako 8 000 respondentov, vyplynuli aj nasledovné zistenia:

Grafy: Z výsledkov nášho rozsiahleho prieskumu o spaľovacích motoroch vyplynulo, že až 96 % respondentov – čitateľov Autoviny.sk zvažuje nákup nového automobilu. Ankety sa zúčastnilo celkom 8418 respondentov a 8376 z nich odpovedalo aj na poslednú otázku o nákupe nového auta. Odpoveď pritom nebola povinná.

 

Uvedené vekové rozpätie nám napokon potvrdzujú aj výsledky demografie z Google Analytics za obdobie roka 2022 (1.1.2022-31.12.2022): najpočetnejšia veková skupina má 35 – 44 rokov, potom nasleduje skupina 45 – 54 rokov, ďalej 25 – 34 rokov. Osoby do 24 rokov tvoria najmenej početnú vekovú skupinu. Podľa Google Analytics sú naši čitatelia z 62,3 % muži. Zastúpenie žien je na motoristické médium veľmi vysoké, až 37,7 %, pretože motoristami sú aj dámy a aj tie sa zaujímajú o zmeny v legislatíve, riešenia dopravných situácií a autá, ktoré zvažujú kúpiť.

Používatelia s profilmi zodpovedajúcimi záujmom o automobily patria k tým najpočetnejším aj podľa výsledkov Google Analytics, pričom naši čitatelia patria aj do skupín záujmov o cestovanie a nehnuteľnosti.

Demografia čitateľov titulu AUTOVINY.sk počas celého roka 2022 podľa Google Analytics

Cielenie na kvalitného čitateľa, teda osoby v produktívnom veku, ktorí sú motoristi a prípadne uvažujú nad kúpou nového vozidla, evidentne funguje a v nasledujúcom období sa ešte viac sústredíme aj na čitateľov, ktorí uvažujú konkrétne nad elektrifikovanými a elektrickými automobilmi.

 

Denník AUTOVINY.SK a mesačník auto motor a šport
### AUTOVINY.SK, ECOMOTO.SK a auto motor a šport **AUTOVINY.SK patria k najčítanejším motoristickým denníkom na Slovensku**, štruktúrou obsahu sa pritom môžu zaradiť nielen medzi motoristické, ale aj spravodajské mediálne tituly. Denník pripravuje aktuality o nových modeloch automobilov a tiež testy automobilov a motocyklov, ale predovšetkým spravodajské články a publicistiku s presahom na celú slovenskú spoločnosť. Ide predovšetkým o témy súvisiace s legislatívou v oblasti dopravy, polície, ale aj servisnú poradňu pre motoristov či dopravnú poradňu. **Vďaka príspevkom s dosahmi na desiatky až stovky tisíc Slovákov máme mienkotvorný charakter**. AUTOVINY.SK sú samostatný mediálny titul, ktorý je paralelný s časopisom auto motor a šport. Obe médiá majú vlastné redakčné modely, vlastných čitateľov aj redakcie, pričom zdieľajú komunikačné kanály na sociálnych sieťach pod združeným názvom auto motor a šport – AUTOVINY.sk. Počas roka 2022 sme akvizovali motoristický online denník ECOMOTO.SK, ktorý sa začlenil do obsahu webu Autoviny.sk a venuje sa výhradne elektrifikovaným vozidlám. **V súčasnosti predstavujú témy súvisiace s elektromobilitou približne 50 % všetkých našich príspevkov**. Obe médiá patria pod vydavateľstvo Motor Media CS, s.r.o., ktoré je výhradným držiteľom licencie používať značku auto motor a šport na Slovensku.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk
ODPORÚČANÉ