Čo znamenajú číselné kódy na vodičskom preukaze? Prekvapivo aj úpravy na vozidle, dáva to zmysel

Na vodičskom preukaze musí byť aj to, čo tam možno nechcete.
Vydané  Text: 
*Aktualizácia príspevku z februára 2022.* ### Digitálne preukazy namiesto fyzických kariet Aktuálna podoba vodičského preukazu sa v priebehu nasledujúcich rokov nepochybne stane prežitkom. Vo svete, v ktorom neustále máme pri sebe smartfóny, plastové kartičky strácajú opodstatnenie. Zvlášť v čase, keď si identitu jednotlivca a s ním spojené náležitosti dokáže policajt či úradník vyhľadať na termináli vo svojom služobnom vozidle alebo na pracovisku. Napríklad v Nemecku už pred dvomi rokmi úspešne otestovali novinku -**digitálny občiansky preukaz** v smartfóne Samsung Galaxy S20. Tieto smartfóny sú vybavené bezpečnými eSE čipmi S3K250AF, prenos údajov z mobilu do terminálu úradníka prebieha cez bezkonktaktné spojenie NFC. Aby bolo možné občiansky preukaz zobraziť, používateľ musel do špecializovanej aplikácie zadať PIN kód. Je pochopiteľné, že takáto inovácia obnáša aj **oprávnené kritické ohlasy**, ako napríklad nedostupnosť služby s hardvérovo slabšími smartfónmi alebo nemožnosť po vybití batérie. Ide však skôr o možnosť navyše, aby bol občan odbremenený od potreby nosenia fyzického preukazu. Na zavedenie tejto inovácie do praxe si však ešte budeme musieť niekoľko rokov počkať a strpieť povinnosť počas jazdy na vozidle mať pri sebe vyžadované doklady – ako tie od vozidla, tak aj tie naše (občiansky a vodičský preukaz). V našich končinách máme zatiaľ možnosť idenfikovať sa ako poistenci zdravotnej poisťovne práve prostredníctvom **digitálneho preukazu poistenca**, ktorý je aj z legislatívneho hľadiska rovnocenný fyzickému preukazu.

Občianske preukazy bez fotky a výmena vodičákov vydaných do roku 2004. Koľko to bude stáť?

Počas tohto a budúceho roka sa viac ako milióna občanov Slovenska dotknú zmeny v dokladoch. Vláda na poslednú chvíľu prijala novelu zákona, aby stihla dodanie nových občianskych preukazov.

### Harmonizované kódy EÚ platia aj na Slovensku Podľa [paragrafu 32 Vyhlášky č. 9/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/9/#paragraf-32.odsek-4) z dielne Ministerstva vnútra SR **zadná strana vodičského preukazu** môže obsahovať aj doplnkové informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz. Ide o takzvané **harmonizované kódy EÚ**, ktorých tvar stanovuje [Príloha č. 9 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/9/#prilohy.priloha-priloha_c_9_k_vyhlaske_c_9_2009_z_z.oznacenie). Ide o **číselné kódy, ktoré slúžia na identifikáciu zdravotných problémov vodiča**, ktoré musia byť zo zákona zapísané v karte vodiča, ale aj **úpravy na vozidle a ďalšie náležitosti týkajúce sa vozidla alebo vodiča**. Napríklad: ak sa na riadku č. 12 nachádza **kód 10.02**, ktorý znamená **Automatická voľba prevodového pomeru**, držiteľ tohto vodičského oprávnenia môže šoférovať len vozidlo s automatickou prevodovkou. To je však prípad pomerne malého podielu z celkového množstva motoristov na Slovensku. Podstatne väčšieho množstva ľudí sa týkajú **kódy začínajúce na 01., 02. a 03.**, čo sú zápisy týkajúce sa zdravotného stavu. ### Na vodičskom preukaze musí byť aj to, čo tam možno nechcete Vedeli ste, že už od roku 2009 je v platnosti zákon, podľa ktorého sú lekár a psychológ povinní nahlásiť zmenu zdravotnej spôsobilosti, ktorá by mohla ovplyvniť šoférovanie, najneskôr do piatich pracovných dní Policajnému zboru? Medzi diagnózy, ktoré vám môžu zabrániť šoférovať, patria **ochorenia zraku a sluchu, poruchy pohyblivosti**, srdcovo-cievne choroby, choroby nervovej sústavy, obličiek, diabetes mellitus, závislosť od alkoholu a iných návykových látok a tiež **psychické ochorenia**. Každá zdravotná komplikácia však šoférovanie nevylučuje. Napríklad kódy 600.09 a 600.10 sa vo vodičskom preukaze neuvádzajú, tie sa však týkajú psychickej spôsobilosti na prepravu zásielok, nebezpečných vecí či prácu v taxislužbe. Čo sa určite vo vodičskom preukaze uvádzať musí, sú kódy označujúce zdravotné obmedzenia a tiež špecifiká vozidla, ktoré vodič riadi. Podľa Prílohy č. 9 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. ide o nasledovné kódy a významy: * **01**. Korekcia a/alebo ochrana zraku * **01.01**. Okuliare * **01.02**. Kontaktná šošovka (šošovky) * **01.05**. Ochrana očí * **01.06**. Okuliare alebo kontaktné šošovky * **01.07**. Špecifická optická pomôcka * **02**. Sluchová pomôcka/komunikačná pomôcka * **03**. Protéza/ortéza končatín * **03.01**. Protéza/ortéza hornej končatiny * **03.02**. Protéza/ortéza dolnej končatiny Pre vodiča to znamená, že aj keby tieto údaje nechcel mať zapísané v preukaze, lekár je povinný tieto reálie nahlásiť a vodič v čase riadenia musí mať uvedené pomôcky riadne osadené. Ak máte vo vodičskom preukaze zápis, že nosíte okuliare (v našom kontexte do diaľky), musíte ich mať počas jazdy.Platí to aj pre kontaktné šošovky, načúvacie prístroje či protézy/ortézy končatín. Ak je v zápise kód 25.04 (Ručne ovládaný akcelerátor), môže vodič šoférovať iba také vozidlo, ktoré má plynový pedál prerobený na ručné ovládanie. Zákon rozlišuje aj akcelerátor a prevádzkovú brzdu ako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou (kód 32.01) či kompletne nožné riadenie (kód 40.09). ### Menej zvyčajné kódy Kuriozitou, s ktorou sa bežný motorista snáď nikdy nestretne, sú takzvané **kódy na používanie s obmedzeniami**. Ide aj o takéto záznamy: * **61**. Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (napríklad v čase od jednej hodiny po východe slnka do jednej hodiny pred západom slnka) * **62**. Obmedzenie jazdy v okruhu … km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len vnútri mesta/regiónu … * **63**. Vedenie vozidla bez spolucestujúcich * **64**. Obmedzenia na jazdu rýchlosťou maximálne … km/h * **67**. Jazda po diaľnici a rýchlostnej ceste nepovolená * **68**. Požitie alkoholu nepovolené * **69**. Len pre vedenie vozidiel vybavených alkoholovým imobilizérom Zoznam všetkých používaných harmonizovaných kódov [nájdete v spomenutej prílohe k vyhláške č. 9/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/9/#prilohy.priloha-priloha_c_9_k_vyhlaske_c_9_2009_z_z.oznacenie). ### Neznalosť zákona neospravedlňuje – čo to ale znamená v praxi? Ak vás policajt zastaví kvôli cestnej kontrole a zistí, že nosíte okuliare, hoci ich nemáte zapísané vo vodičskom preukaze, spravidla vám nebude robiť problémy. To ale neznamená, že by ste mali takúto povinnosť podceňovať a bagatelizovať. Ak sa vám zhoršuje zrak alebo sluch, je **vo vašom vlastnom záujme** navštíviť špecialistu, aby ste sa podrobili vyšetreniu a zistili, ako svoj zdravotný problém riešiť alebo kompenzovať. Je potrebné uvedomiť si, že **výborný zrak a sluch sú kľúčové pre bezpečnú prevádku vozidiel** v cestnej premávke a nesebakritickým prístupom ohrozujete nielen seba, ale aj ostatných ľudí. Nemusíte sa obávať, že by vám lekár zakázal šoférovanie, takéto obmedzenie sa týka špecifických zdravotných komplikácií, napríklad cukrovky, o ktorých sme písali v samostatných príspevkoch:

Pre cukrovkárov za volantom platia samostatné zákony, mnohí o nich vôbec nevedia

Aj v tomto prípade je potrebné pripomenúť, že neznalosť zákona neospravedlňuje, no solídny lekár by mal svojmu pacientovi objasniť, aké má nové práva a povinnosti v súvislosti so šoférovaním.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ