Občianske preukazy bez fotky a výmena vodičákov vydaných do roku 2004. Koľko to bude stáť?

Počas tohto a budúceho roka sa viac ako milióna občanov Slovenska dotknú zmeny v dokladoch. Vláda na poslednú chvíľu prijala novelu zákona, aby stihla dodanie nových občianskych preukazov.
Vydané  Text: 
* **Občianske preukazy aj pre deti do 15 rokov poslúžia na prístup k elektronickému zdravotníctvu** * **Budú sa doručovať poštou – čo ak vás poštár nezastihne a nevyzdvihnete si preukaz dieťaťa na pošte?** * **Blíži sa termín výmeny vodičských preukazov vydaných v rokoch 1993 až 2004** * **Nový vodičský preukaz si musí každý riešiť samostatne**
### Nové občianske preukazy bez fotografie a podpisu Projekt elektronického zdravotníctva eZdravie počíta s občianskym preukazom s čipom ako s **jediným autentifikačným prostriedkom pre prístup k elektronickým zdravotným záznamom** z elektronickej zdravotnej knižky. Lenže v súčasnosti nemajú takýto doklad k dispozícii dve skupiny občanov – deti do 15 rokov a občania starší ako 65 rokov, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu, uvádza [Ministerstvo vnútra na svojich webstránkach](https://www.minv.sk/?obcianske-preukazy-bez-podoby-tvare). Z tohto dôvodu ministerstvo pristúpilo k rozhodnutiu vydávať **občianske preukazy aj pre osoby vo veku menej ako 15 rokov** a s vekom viac ako 65 rokov, ktoré zatiaľ občiansky preukaz s čipom nemali. Ministerstvo vnútra tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb. Ide o rovnaký občiansky preukaz ako ten klasický, avšak bez fotografie a bez podpisu, **nie je teda možné používať ho napríklad ako cestovný doklad** – deti budú naďalej potrebovať pas, prípadne európsku zdravotnú kartu. V oboch prípadoch je vydanie tohto občianskeho preukazu **bezplatné**. Preukaz má platnosť najviac 15 rokov, pretože dieťa si po dovŕšení tohto veku musí zadovážiť klasický občiansky s fotografiou a podpisom. Podrobnosti nájdete [na portáli slovensko.sk](https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_vybavujem-obciansky-preukaz-s/). Nárok na takýto občiansky preukaz vzniká hneď po narodení, pri udelení štátneho občianstva SR a tiež po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra odhaduje, že bude potrebné vydať tieto elektronické doklady pre približne **900-tisíc občanov vo veku do 15 rokov a pre 400-tisíc občanov starších ako 65 rokov**. Aj keď ministerstvo na svojich webstránkach naďalej avizuje ako ultimatívny termín 31. december 2021, iba niekoľko dní pred koncom roka [novelizovaný](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/532/20211230.html) [Zákon o občianskych preukazoch v § 19](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/395/20211230.html#paragraf-19.odsek-2) už uvádza **lehotu do 31. decembra 2022**. Rodičia detí vo veku do 15 rokov by tak mali čoskoro očakávať doručovateľa Slovenskej pošty a doklad neprevzatý v odbernej lehote na pošte si budú môcť prevziať na oddelení dokladov okresného riaditeľstva policajného zboru podľa miesta trvalého pobytu.
Vzor staršieho vodičského preukazu vydávaného na Slovensku do 30. 4. 2004
### Výmena vodičských preukazov vydaných v rokoch 1993 až 2004 Pre vodičov, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných v období od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, vzniká počas tohto a budúceho roka potreba **výmeny vodičských preukazov za nové**. Podľa [§ 143b Zákona o cestnej premávke](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20211201#paragraf-143b.odsek-2) sú totiž platné do 31. decembra 2023. Držitelia týchto vodičských preukazov sa teda s ich zmenou nemusia ponáhľať, pretože majú čas do konca budúceho roka, napriek tomu bude rozumné riešiť vec už v predstihu. S ohľadom na veľké množstvo týchto preukazov v obehu je na mieste očakávať, že riešenie výmeny na poslednú chvíľu bude obnášať zdržania a čakanie na úradoch, keďže bude potrebné vyhotoviť aj nové fotografie. Vodičské preukazy vybavíte na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru, musíte prísť osobne kvôli fotografii a podpisu a zaplatiť [správny poplatok vo výške 6,50 eur](https://www.minv.sk/?zakon-c-145-1995-z-z-o-spravnych-poplatkoch). Lehota dodania nového preukazu je 30 dní. Nezabudnite priniesť starý vodičský preukaz, ten na polícii odovzdáte. Ak by ste aj po roku 2023 jazdili s neplatným vodičským preukazom, **riskujete pokutu v blokovom konaní** vo výške 10 až 30 eur (tzv. Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom o premávke alebo osobitným predpisom). Na záver dodajme, že vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement

Inzercia