Pre cukrovkárov za volantom platia samostatné zákony, mnohí o nich vôbec nevedia

Aj v tomto prípade je potrebné pripomenúť, že neznalosť zákona neospravedlňuje, no solídny lekár by mal svojmu pacientovi objasniť, aké má nové práva a povinnosti v súvislosti so šoférovaním.
Vydané  Text: 
### Zmena z roku 2018, ktorý sa týka stoviek tisíc Slovákov Dlhé roky slovenské zákony nerozlišovali zdravého vodiča a vodiča s cukrovkou V roku 2018 však nadobudla platnosť novela Vyhlášky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva tzv. Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 a do praxe sa zaviedli nové opatrenia týkajúce sa práve diabetikov. Tieto nové opatrenia na jednej strane zvýšili bezpečnosť cestnej premávky, niektorým diabetikom ale trocha skomplikovali život. Niektorí prišli o spôsobilosť viesť motorové vozidlo, teda auto aj motorku, iní sa musia podrobovať vyšetreniam nad rámec svojej komfortnej zóny. Celkovo sa tieto vtedy nové opatrenia dotkli približne 360-tisíc osôb s diagnostikovanou cukrovkou, správne *Diabetes mellitus*. Zväz diabetikov Slovenska pritom už pred dvomi rokmi odhadoval, že len desať percent ľudí, ktorým namerali zvýšené množstvo glukózy, na to reaguje návštevou lekára. Dôvod je jednoduchý: cukrovka sa u týchto osôb zatiaľ nijak neprejavuje. Zväz diabetikov Slovenska pritom odhadoval, že pri zachovanom trende nárastu počtu diagnostikovaných cukrovkárov ich do roku 2030 bude na Slovensku evidovaných až 600-tisíc. Hoci sú na chorobu Diabetes mellitus typu 2 (skupiny 2) diagnostikovaní predovšetkým osoby staršie ako 60 rokov, nie sú výnimkou ani mladí. Naopak, cukrovku typu 1 mávajú deti a mladí ľudia a je výsledkom nesprávnej životosprávy na čele s nevhodnou stravou a nedostatkom pohybu. Problematika cukrovky sa teda týka prakticky všetkých vekových skupín, a teda aj vodičov motorových vozidiel. Čo vás čaká, keď vám diagnostikujú cukrovku? Budete môcť šoférovať? Ako často budete musieť chodiť na kontroly a za akých okolností môžete prísť o vodičák? ### Aj cukrovkári sa líšia Vyhláška č. 9/2009, ktorou sa vykonáva Zákon o cestnej premávke, sa problematike cukrovky venuje v časti **V. Diabetes mellitus a zdravotná spôsobilosť**. Kľúčovým pojmom sa stáva hypoglykémia, respektíve hypoglykemický záchvat, jeho pravdepodobnosť a opakovanie. Platí, že **osoba, ktorá má diabetes mellitus** a užíva lieky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú, iba ak * sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus (minimálne raz za 5 rokov); * sa preukáže čestným vyhlásením, že chápe riziko spojené s hypoglykémiou, tento stav dokáže primerane ovládať, čo preukazuje pravidelným denným monitorovaním glukózy. Naopak, zákon definuje aj dôvody, pre ktoré nemôže byť osoba spôsobilá na vedenie motorového vozidla. Ide o prípady, * keď sa vyskytuje opakovaná ťažká hypoglykémia * alebo ak taká osoba má diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie * alebo v prípade opakovanej ťažkej hypoglykémie neuplynuli tri mesiace od poslednej príhody. Pre **osoby s diabetom užívajúce inzulín alebo iné lieky** (skupina 2) platia ďalej samostatné paragrafy. Aj takáto osoba môže byť spôsobilá na šoférovanie v prípade, že: * sa v predchádzajúcich 12 mesiacoch nevyskytla opakovaná ťažká hypoglykémia, * u takej osoby nebol diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie, * taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že si uvedomuje riziko vyplývajúce z hypoglykémie, dokáže tento stav primerane ovládať, a to pravidelným monitorovaním glukózy v krvi najmenej dvakrát denne a v čase, keď vedie motorové vozidlo, * ak u takej osoby neexistujú iné obmedzujúce komplikácie v súvislosti s diabetes mellitus, * sa taká osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú, minimálne však raz za 2 roky (namiesto 5 rokov pri type 1). Pritom vyhláška uvádza, že pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti u osoby patriacej do skupiny 2, ktorá má diabetes mellitus, sa **musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká** týkajúce sa vedenia motorového vozidla takou osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, najmä dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu. ### Aby cukrovka nebola rizikom aj pre ostatných Ak vodič diabetik v posledných troch mesiacoch prekonal takzvaný hypoglykemický šok alebo ním trpí častejšie, nemá šoférovať motorové vozidlo. Je to ochrana jeho samého a tiež ostatných účastníkov cestnej premávky. Hypoglykemický záchvat/šok je vyvolaný náhlymi a prudkými zmenami úrovní cukru v krvi a je sprevádzaný potením, ochladením tela, nevoľnosťou, trasením, strácaním pozornosti, rozmazaným videním, v horšom prípade bezvedomím a vo fatálnom prípade aj smrťou. Tento stav môže nastať náhle a bez predchádzajúceho varovania, preto je vysoko nebezpečné, keď sa dostaví počas šoférovania auta či motorky. Riziko nehody u vodiča s hypoglykémiou je údajne dva až štyrikrát vyššie ako u zdravého vodiča. Väčšina cukrovkárov vie rozpoznať, že im klesá cukor v krvi a vedia dôsledkom takéhoto stavu zabrániť. To je podstata podpísania čestného vyhlásenia spomínaného vyššie. Aj napriek tomu sa musia v intervale najmenej dva až päť rokov podrobovať kontrolným testom u lekára. Aj dnes platí, že povinnosťou cukrovkárov je pred každou jazdou skontrolovať stav hladiny cukru v krvi, na čo slúžia špecializované prenosné zariadenia a ide o nenáročný, takmer bezbolestný proces. Niektoré zariadenia sú dokonca pripojiteľné k mobilnému telefónu a výsledky zobrazujú na displeji.
Moderné zariadenia na meranie hladiny cukru v krvi sú malé, prenosné a jednoduché na použitie. Diabetik by si mal pred jazdou cukor vždy skontrolovať. Ilustračné foto

Lekár je povinný hlásiť polícii váš zdravotný stav, o vodičák už prídete aj pre „ľahké choroby“

O možnosť šoférovať nemusíte prísť iba po nehode, ale aj preventívne. Prečítajte si, ktoré zdravotné problémy vás môžu pripraviť o vodičské oprávnenie, prípadne ktoré ochorenia musíte mať nevyhnutne zapísané v dokladoch.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement