Automatickú jazdu testuje aj Continental, sústreďuje sa však na človeka

Testovanie prebieha kuriózne: volant je na oboch stranách interiéru a medzi vodičmi je čierna plachta.
Vydané  Text: 
Značku Continental poznáme ako výrobcu pneumatík, ale jej aktivity sa týkajú aj autonómnej jazdy. V USA, Japonsku, Číne aj v Európe vyvíja a vyrába komponenty a systémy potrebné na automatizovanú jazdu, konkrétne: senzorové technológie, klastrová konektivita, dialóg človek – stroj, systémová architektúra, spoľahlivosť a prijateľnosť automatizovanej jazdy.

Firma testuje automatickú jazdu z iného uhla: sleduje reakcie a správanie vodičov, ktorí prešli do pozície pasažierov.

Testovanie automatickej jazdy z pohľadu vodiča-pasažiera (foto: Continental)

Continental sa snaží počas vývoja zodpovedať aj nasledovné otázky, ktoré súvisia s novou „funkciou“ vodiča-pasažiera v moderných automobiloch:

Do akej miery musia vodiči vedieť, čo sa deje na ceste okolo nich a pred nimi?
Akým najvhodnejším spôsobom môže auto požiadať vodiča o zásah do riadenia?
Ako vodič spolupracuje s autom pri vykonávaní konkrétnych manévrov?
A ktoré typy aktivít nesúvisiacich s vedením vozidla budú môcť vodiči vykonávať, zatiaľ čo ich autá šoférujú samy?Testovanie automatickej jazdy z pohľadu vodiča-pasažiera (foto: Continental)

Sú to možno triviálne otázky, ale pokiaľ ide o bezpečnosť, je potrebné venovať sa detailom, maličkostiam a pripraviť ľuďom také prostredie, ktoré bude intuitívne aj pre technicky nezdatných.

„Dôležitá je primeraná miera dôvery. Ak vodiči precenia schopnosti systému, v krajných prípadoch sa môžu rozhodnúť zle, že neprevezmú kontrolu nad vozidlom po vypnutí automatizovanej fázy jazdy – aj keď je to potrebné,“ hovorí Guido Meier-Arendt, hlavný technický expert na rozhranie človek – stroj v divízii Interiors koncernu Continental.

Continental pripravil aj takzvané „laboratórium ergonómie“. Toto technologicky vyspelé prostredie umožňuje okrem iného aj merať tepovú frekvenciu a zaznamenávať pohyby očí pasažierov v nadväznosti na aktivity vykonávané autopilotom.

Firma vo svojej správe uvádza, že laboratórne prostredie umožňuje vystaviť účastníkov testu väčšiemu tlaku, napríklad testovať ich reakcie na nebezpečné situácie a kritické manévre, ktoré by v reálnom prostredí na ceste neboli možné.


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement