Magazín

VIDEO: Trnavský primátor označil motoristov za psychicky závislých na aute! Takto ich plánuje v meste obmedzovať

Peter Bročka
Trnavu v budúcnosti čaká nižšia rýchlosť v meste, viac jednosmeriek a spomaľovacích vankúšov, ktoré majú ochrániť cyklistov na cestách.

Plán obnovy prináša pre samosprávy viac ako 100 miliónov eur na budovanie vnútromestských a prímestských cyklotrás a má pomôcť mestám akcelerovať rozvoj udržateľnej mestskej mobility. Na nedávnej konferencii, zameranej na čerpanie financií z Plánu obnovy, vystúpil s vlastnou prezentáciou aj primátor Trnavy, ktorý hosťom priblížil rozvoj cyklistickej infraštruktúry v meste.

Mesto Trnava sa v posledných rokoch snaží priblížiť západoeurópskym štátom, ktoré uprednostňujú rozvoj MHD a udržateľnej cyklistiky pred individuálnou automobilovou dopravou v mestách. Aj vďaka eurofondom sa Trnave podarilo vytvoriť 24 kilometrov dlhú sieť cyklochodníkov s každoročným nárastom o 3 až 4 nové projekty.

VIDEO

NEPOPULÁRNE RIEŠENIA

Mnohé projekty si však vyžiadali svoju daň v podobe zníženia počtu parkovacích miest či zúženia priestoru pre motorové vozidlá. To však nie je ani zďaleka všetko. Peter Bročka, súčasný primátor mesta Trnava, považuje individuálnu automobilovú dopravu za jeden z hlavných problémov moderných miest, a preto prichádza s návrhmi, ktoré majú motivovať motoristov k presadnutiu z áut na bicykel alebo do prostriedkov verejnej hromadnej dopravy.

„To, že dnes si môžete kúpiť auto za 500 eur, bez problémov na ňom jazdiť, nemusíte deklarovať, kde ho parkujete a tvárite sa, že všetko je v poriadku a zaberáte ním verejný priestor. Ja dúfam, že tieto časy končia,“ vyjadril sa k dostupnosti automobilovej dopravy pre širokú verejnosť Peter Bročka.

V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že s vlastníctvom auta sa spájajú aj rôzne poplatky a dane, ktoré sú nezanedbateľným príjmom do štátneho rozpočtu. Príkladom môže byť napríklad dvojité zdanenie pohonných hmôt na Slovensku (spotrebná daň a DPH). Okrem toho musí vodič pred usadnutím za volant absolvovať teoretické aj praktické skúšky v autoškole, nehovoriac o trestnoprávnej zodpovednosti za porušovanie dopravných predpisov. Práve tento bod je častokrát terčom motoristov, ktorí kritizujú cyklistov za slabú znalosť dopravných predpisov. Podľa zákona sú cyklisti účastníkmi cestnej premávky, avšak štát od nich nevyžaduje žiadne preukázanie spôsobilosti na pohyb v regulovanej premávke.

30 KM/H AKO NOVÝ ŠTANDARD

Aby došlo k minimalizácii stretov medzi cyklistami a vozidlami, navrhuje Peter Bročka vytvoriť zóny upokojenia dopravy, pod ktorými si môžeme predstaviť zníženie maximálnej povolenej rýchlosti zo súčasných 50 na 30 km/h.

„To je pre mnohých ľudí, čo si vytvorili psychickú závislosť na aute, veľmi šokujúce a veľmi stresujúce,“ dodal primátor Bročka. Mesto bude chcieť v blízkej budúcnosti zníženú rýchlosť vymáhať aj prostredníctvom siete radarov a spomaľovacích vankúšov. „Budúci rok získa mesto právomoc merať rýchlosť a vyberať pokuty a môžete si byt istí, že budeme prvým mestom s úplným radarovým pokrytím,“ vysvetľoval v komentároch na sociálnej sieti Peter Bročka, primátor Trnavy.

Obmedzenie rýchlosti na 30 km/h sa môže zdať ako jednoduchý krok pre zvýšenie bezpečnosti, v praxi hrozí zníženie pozornosti vodičov za volantom. Tých bude roztpyľovať neustála kontrola aktuálnej rýchlosti a stres z možnej pokuty. Nižšia rýchlosť okrem toho (paradoxne) zvyšuje emisie spôsobené nižšou priepustnosťou dopravy.

Trnava spalovacie auta

K ďalším nástrojom na zníženie priemernej rýchlosti vozidiel v mestách patria, podľa Petra Bročku, spomaľovacie vankúše: „Keďže niektorí kolegovia za volantom to ťažko chápu, existujú také špeciality, ktoré sa volajú napríklad spomaľovacie vankúše a tie vám jemne pripomenú, že ak si nechcete zničiť svoje krásne autíčko, musíte znížiť rýchlosť na tých krásnych 30 alebo 20 km/h.“ Peter Bročka sa neskôr pochválil, že mesto už podpísalo rámcovú zmluvu na viac než 200 spomaľovačov.

Štúdie však už v minulosti dokázali, že v okolí spomaľovačov sú vyššie emisie prachu a výfukových splodín, keďže autá okolo nich brzdia a následne pridávajú. Pri zrýchľovaní tiež dochádza k zvyšovaniu hladiny hluku v okolí.

Okrem toho plánuje Trnava v budúcnosti zakázať akékoľvek parkovanie na chodníkoch a taktiež dôjde k zníženiu kapacity hlavných ťahov pre motorové vozidlá. Jedným z takýchto projektov má byť zjednosmernenie frekventovanej Špačinskej cesty, kde už existujú chodníky pre cyklistov aj chodcov. V budúcnosti však Bročka plánuje priestor pre cyklistov rozšíriť aj na druhej strane cesty, čím dôjde k zúženiu a zjednosmerneniu hlavnej cesty, ktorá je napojená na dôležité tranzitné uzly cez Hlbokú a Bučianskú ulicu.

Zjednosmernenie dôležitých tranzitných ťahov však opäť znižuje prietok dopravných tepien, výsledné zápchy nebudú mať dobrý vplyv na emisie.

Aktualizácia z 1.9.2022:

Primátor Peter Bročka sa na sociálnej sieti po zverejnení príspevku ohradil voči navrhovanému zjednosmerneniu Špačinskej cesty. Doplnil, že prípadné zjednosmernenie sa bude týkať výhradne ciest pre cyklistov. Táto skutočnosť nebola v pôvodnej prezentácii primátora definovaná.

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!