Magazín

AKTUÁLNE: Od 1. augusta sa mení zákon. Telefonovanie za volantom a prekročenie rýchlosti sa trestá ešte prísnejšie

Polícia Slovenskej republiky (zdroj fotografie: Ministerstvo vnútra SR)
  • Novela zákona č. 8/2009 od pondelka 1.8.2022 upravuje viacero dopravných predpisov.
  • Za používanie telefónu za volantom môžete prísť o vodičské oprávnenie.
  • Mení sa aj spôsob klasifikácie prekročenia rýchlosti v obci a mimo obce.
  • Zároveň sa znižuje minimálna veková hranica pri skupinách vodičských oprávnení C a D.
  • Viac aktuálnych informácií sa dočítate iba na AUTOVINY.SK

August začíname zmenami, ktoré sa týkajú každého motoristu na našom území - našinca, turistu i toho, kto cez krajinu len prechádza. Do platnosti totiž dňom 1.8.2022 vstupuje novela zákona, ktorá mení viaceré doteraz platné predpisy na našich cestách.

Zvýšenú pozornosť by mali zmenám venovať vodiči často prekračujúci rýchlosť a tí, ktorí telefón z ruky nepustia ani v čase, keď šoférujú vozidlo. V istých prípadoch totiž môžete po novom prísť aj o vodičský preukaz.

Na telefón veľký pozor

Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 16. júna 2022 schválila novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá výrazným spôsobom mení hneď niekoľko vecí. Tou najpodstatnejšou zmenou je, že od 1.8.2022 sa používanie telefónu za volantom trestá oveľa prísnejšie. K tomu patrí zvýšenie maximálnej možnej pokuty uloženej v blokovom konaní zo 100 na 150 eur. Zároveň sa zvyšuje aj maximálna možná uložená pokuta v riadnom konaní až na 300 eur.

Je veľmi dôležité pripomenúť, že toto porušenie zákona sa netýka len ľudí, ktorí za volantom telefonujú. V paragrafe 137, odst. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. totiž pribudla položka o držaní telefónneho zariadenia v ruke. Jej znenie je nasledovné: „Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je počas vedenia vozidla držanie v ruke alebo iným spôsobom obsluhovanie telefónneho prístroja alebo iného telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.

Používanie mobilného telefónu počas jazdy je nielen zakázané, ale predovšetkým nebezpečné. Obzvlášť v neznámom prostredí.
Používanie mobilného telefónu počas jazdy je nielen zakázané, ale predovšetkým nebezpečné. Obzvlášť v neznámom prostredí.

Kedy „prídete o vodičák“?

Došlo teda k preklasifikovaniu tohto porušenia zákona na „závažné“, čo môže pre mnohých znamenať problém. Je to predovšetkým z toho dôvodu, že pokiaľ vodič v priebehu dvanástich mesiacov takýmto spôsobom poruší zákon trikrát, môže prísť o vodičský preukaz. Tým pádom sa musí podrobiť absolvovaniu doškoľovacieho kurzu v autoškole, preskúšaniu z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo či dokonca podstúpeniu preskúmania zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Prečítajte si aj:


Pokuta za fajčenie v aute až 3 000 eur? Takýto návrh je už na stole a čaká na prerokovanie v Európe

David Hecl


Žiadne preteky

Novela zákona platná od pondelka 1.8.2022 si dáva väčší pozor aj na amatérskych pretekárov. Dostala sa do nej úprava, ktorá klasifikuje prekročenie rýchlosti v obci o 50 km/h a mimo obce o 60 km/h rovnako, ako používanie telefónneho zariadenia. Ide teda o závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Výška pokuty sa v tomto prípade nemení. Príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky vám môže uložiť pokutu v blokovom konaní až do 800 eur, respektíve v riadnom konaní až do 1 000 eur.

Ďalšou zmenou je aj maximálna hmotnosť vozidla, ktoré je možné viesť s vodičským oprávnením skupiny B. Do paragrafu 76, odst. 7 pribudla veta, ktorá znie nasledovne: „Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá bez prípojného vozidla určené na prepravu tovaru s pohonom na alternatívne palivá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 4 250 kg, ak je najväčšia prípustná celková hmotnosť presahujúca 3 500 kg spôsobená vyššou hmotnosťou ich pohonného systému oproti pohonnému systému motorových vozidiel s rovnakými rozmermi so spaľovacím motorom a nie je zvýšená nosnosť nákladu oproti takému vozidlu.

Rýchlosť, limit, obmedzenie, zákon,

Nižšia veková hranica pre „Céčko“ a „Déčko“

Poslednou zásadnou zmenou je aj minimálny vek pre vodičov skupín C a D. Tu došlo k zníženiu vekovej hranice z 21 na 18 rokov v prípade skupín C a CE. Pri skupinách D a DE sa zase znižuje veková hranica z 24 na 21 rokov. Nejde to však len tak. Táto možnosť sa vzťahuje len na územie Slovenskej republiky a to vtedy, pokiaľ je držiteľ príslušného vodičského oprávnenia zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča (§ 76, ods. 12). V prípade skupín D a DE je to o čosi komplikovanejšie, nakoľko zákon v paragrafe 76, odst. 15 uvádza tento dodatok: „Ak je držiteľ vodičského oprávnenia skupiny D zároveň držiteľom osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii, oprávňuje ho do dovŕšenia veku 23 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny D v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky nepresahuje 50 km.“ Podobné nariadenie platí aj pre skupinu DE.

Vodičský preukaz (ilustračná fotografia)
Vodičský preukaz (ilustračná fotografia)

Prečítajte si aj:


Stredopruhári sú najväčšou chorobou našich diaľnic. Spýtali sme sa preto polície, ako sa s nimi vysporiadať.

David Hecl


Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.