Magazín

Ak sa chcete o pár rokov vyhnúť problémom pri tankovaní, pred kúpou nového auta si preverte túto dôležitú vec!

Tankovanie, čerpacia stanica, benzín, nafta, palivá

Novela zákona so sebou prináša zmeny v podiele biozložky v pohonných hmotách na čerpacích staniciach. Zatiaľ čo pôvodný zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby predpisoval podiel biozložky v motorových palivách na minimálnej úrovni 8,2 % od tohto roku a aj v tých nasledujúcich, novela prináša razantnú zmenu. Podľa jej § 14a o povinnosti plnenia referenčných hodnôt pri uvádzaní pohonných látok na trh, sa má podiel biozložky v nasledujúcich rokoch meniť. Konkrétne hodnoty jej navyšovania sú uvedené v tabuľke nižšie.

Navyšovanie biozložky v benzíne, E15
Novela zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby mení minimálne predpísané množtvo biozložky v palivách. Od roku 2023 nastane jej navyšovanie, ktoré vyvrcholí rokom 2030.

E15 UŽ COSKORO

Portál teraz.sk spadajúci pod TASR uvádza, že rezort hospodárstva tento krok obhajuje slovami: „Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Samotný príchod benzínu s označením E15 je teda na spadnutie. Pripomeňme si, že nie je to tak dávno, čo na naše čerpacie stanice zavítal benzín s označením E10. Ten spôsobil medzi vodičmi pomerne rozsiahle diskusie ohľadom jeho bezpečnosti k starším autám. Je totiž faktom, že niektoré staršie autá by s jeho spaľovaním mohli mať problémy, ktoré by súviseli so stratou výkonu či kondenzovaním vody v palivovom vedení. V konečnom dôsledku by to mohlo mať negatívny dopad na motor auta a vyžadovalo by si to nemalé opravy.

benzín E15
Benzín E15 by mohol byť na našich čerpacích staniciach realitou už v priebehu nasledujúcich piatich rokov.

OPÝTAJTE SA PREDAJCU

Niektoré spaľovacie motory už sú pripravené na palivo s väčším podielom biozložky. Príkladom môže byť nová generácia benzínového štvrovalca od koncernu Volkswagen s označením 1.5 TSI evo2 (EA 211). Pomerne dôležitá je jeho schopnosť využívať nové ekologické palivá s väčším podielom biozložky. Evo2 už ráta s pripravovaným benzínom s označením E15, ktorý bude obsahovať od 11 do 15 % biozložky v každom litri paliva. Je pravdepodobné, že objem biozložky v palive bude časom narastať, a preto je dôležité vedieť, že si s novými druhmi palív vaše auto poradí aj o 10 - 15 rokov.

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.