Magazín

Máte v aute vyhrievané sedadlá? Najčastejšie sa poškodia práve v lete, vyhnite sa častej chybe motoristov

Pozor na vyhrievanie sedadiel, dá sa poškodiť veľmi ľahko

Praktická funkcia zvyšujúca komfort

Vyhrievané sedadlá sú vynález, ktorý dramaticky zvýšil komfort počas jazdy predovšetkým v zimnom období. Sedieť na studených sedadlách pritom nie je iba nepríjemné, ale aj zdravotne rizikové. Týka sa to nielen koženého čalúnenia, ale aj textílnych poťahov, hoci práve koža, ekokoža a koženka dokážu absorbovať z vášho tela absorbovať toľko tepla, že vyhriať ich prirodzene počas krátkej jazdy je skoro nemožné.

Princíp vyhrievania sedadiel je v podstate univerzálny a jednoduchý. Stlačením príslušného tlačidla sa naženie elektrina do siete tenkých drôtov, ktoré sa prechodom elektrického prúdu zahrievajú. Platí pravidlo, že čím je vyšší elektrický prúd, tým viac sa drôty zahrievajú, stále však nie nad hranicu, ktorá by sa aspoň približovala vznieteniu.

Táto sieť elektrických vodičov je vedená pod poťahom sedadla a je preto relatívne ľahko mechanicky poškoditeľná. Preto sa môže stať, že vyhrievanie sedadiel zlyhá práve po takomto poškodení.

Ak sa vyhrievanie sedadiel poškodí, prejavuje sa ako významné spomalenie vyhrievania, postupné alebo úplné zlyhanie, v extrémnych prípadoch môže spôsobovať prehrievanie.

Je paradoxom, že k takýmto mechanickým poškodeniam dochádza práve v letnom období, teda v čase, keď sa táto funkcia využíva menej často. Je to celkom prirodzene kvôli tomu, že práve počas teplejších dní si motoristi nachádzajú čas na údržbu interiéru a venujú pozornosť aj čisteniu sedadiel a podlahy vysávačom. Vtedy, aby sa dostali k menej prístupným miestam na podlahe, môže dôjsť k poškodeniu elektrického vedenia. Ako sa to ale môže stať?

Pozor na vyhrievanie sedadiel, dá sa poškodiť veľmi ľahko

Jednoduchšie elektrické vyhrievanie sedadiel sa dá poškodiť veľmi jednoducho, možno by ste to ani netipovali: stačí, aby ste sa kolenom zapreli o sedadlo. Predovšetkým dámy majú ostrejšie kolená, čo môže ešte viac prispieť k mechanickému poškodeniu siete elektrických vodičov. Páni so zvyčajne hrubšími kolenami sú síce ťažší, ale na sedadlo pôsobia väčšou plochou.

Dôvod vyložiť koleno na sedadlo však vzniká aj pri manipulácii s detskou sedačkou alebo pri vyberaní predmetov z odkladacích boxov.

Riešením takéhoto poškodenia je obyčajne návšteva servisu, pretože v domácich podmienkach určite poškodené drôtiky nevymeníte. Ak by ste ich aj vymeniť chceli, museli by ste dbať na striktné dodržanie ich vlastností, teda materiálu, dĺžky a priemeru. Akákoľvek odchýlka od štandardu by znamenala riziko nefunkčnosti systému, eventuálne hrozbu vznietenia.