Magazín

Platí červená na semafore, aj keď sa pred križovatkou otáčam doľava? Odpoveď záleží aj od novej značky „Čierna šípka“

DOPRAVNÁ PORADŇA / Sporné dopravné situácie - semafor, svetelná križovatka, červená vľavo
Dopravná situácia na križovatke Staromestskej a Suchého mýta v Bratislave. Križovatka je riadená svetelnou signalizáciou, ale iba pre vodičov idúcich vľavo na ulicu Suché mýto a Štefánikovu, keďže je na semafore symbol šípky vľavo. Tí, ktorí sa otáčajú (podľa šípky) sa svetelnou signalizáciou riadiť nemusia, pretože pre nich svetelná signalizácia neplatí. Platí však pre nich následná dopravná značka Daj prednosť v jazde.

Otázka čitateľa: Na križovatke Staromestskej ulice a Suchého mýta v Bratislave je križovatka riadená semaformi. Je tu aj možnosť odbočiť vľavo ešte pred tou križovatkou - keď idem doľava, musím sa riadiť červenou, ktorá sveti na semafore ďalej?

Odpoveď: S touto otázkou o rovnakej križovatke nás kontaktovalo už niekoľko čitateľov a podotýkame, že je takých oveľa viac, a to nielen v hlavnom meste. Príkladom z Bratislavy je tiež križovatka Bajkalskej a Prievozskej ulice. Tam sa už vecou v roku 2015 zaoberal aj Magistrát hl. mesta s výsledkom, že aktuálne značenie považuje za dostatočné a jednoznačné, s čím čiastočne súhlasíme, avšak lepšie značenie by sme privítali tiež.

DOPRAVNÁ PORADŇA / Sporné dopravné situácie - semafor, svetelná križovatka, červená vľavo
Dopravná situácie na križovatke Bajkalskej a Prievozskej ulice v smere z Bajkalskej v Bratislave. Križovatka je riadená svetelnou signalizáciou vyhradenou pre odbočovanie vľavo a platí pre vodičov idúcich na Prievozskú, teda odbočujúcich doľava. Oranžová šípka nám tu však označuje jazdný pruh vyhradený pre otáčanie sa v križovatke.

Vždy záleží na reálnom vyhotovení križovatky a konkrétnom dopravnom značení, ale v týchto dvoch prípadoch vieme odpovedať celkom jednoznačne. Keď odbočujete ako vy tvrdíte doľava, v skutočnosti sa otáčate do opačného smeru - fakticky doľava idú tí, ktorí pokračujú cez križovatku rovno, pretože nemajú inú možnosť (v oboch prípadoch sa ide rovno cez podjazd, nad ktorým sú tieto križovatky realizované). V oboch prípadoch je na semaforoch vyobrazená šípka vľavo, pretože platí len pre vozidlá idúce vľavo - práve toto je to, čo si má motorista všímať.

DOPRAVNÁ PORADŇA / Sporné dopravné situácie - semafor, svetelná križovatka, červená vľavo
Kľúčové je to, čo je nakreslené na semafore - v tomto prípade šípka vľavo, ktorá platí pre vodičov smerujúcich na Prievozskú. Oranžová šípka graficky doplnená na cestu nám tu však označuje jazdný pruh vyhradený pre otáčanie sa v križovatke, pre ktorý semafor neplatí.

Kedy by svetelná signalizácia platila aj pre vodiča otáčajúceho sa doľava? V prípade, že by na semafore svietila nielen zelená šípka vľavo aj šípka označujúca otáčanie sa, prípadne keby neboli vyznačené žiadne smery (teda by svietila iba červená).

V tomto kontexte dodajme, že v zmysle vyhlášky č. 30/2020 platí, že keď má vodič zelenú na semafore, má prednosť pred všetkými ostatnými účastníkmi v cestnej premávke. Výnimkou je len doplnkový zelený signál (podľa § 15 ods. 5), pretože aj keď svieti táto zelená, motorista musí dávať prednosť ostatným. V týchto popisovaných dvoch prípadoch by to tak ale nebolo, pretože aj keď na hlavnom semafore vpredu svieti zelená, vodiči otáčajúci sa smerom doľava musia aj tak dávať prednosť ďalším účastníkom premávky, a to na základe dopravnej značky Daj prednosť v jazde (č. 201).

Prečítajte si aj:


Definitívne riešenia: Kedy nemusíte zastaviť na STOPke a ako je to s druhým autom v poradí?

ERIK STRÍŽ


Vec mení „nová“ značka č. 731: Čierna šípka

Od 1. apríla 2020 tu však máme Vyhlášku č. 30/2020, ktorá nahradila dovtedy platný Zákon č. 9/2009. A tá zavádza aj dopravné zariadenie s číslom 731 a názvom Čierna šípka. Čierna šípka umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesmie ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

DOPRAVNÁ PORADŇA / Sporné dopravné situácie - semafor, svetelná križovatka, červená vľavo

Takže keď v križovatkách nájdete takúto dopravnú značku, majte na pamäti, že vyššie uvedené riešenie dopravných situácií na Bajkalskej/Prievozskej a Staromestskej/Suchého mýta neplatia a pre vodiča otáčajúceho sa doľava platí povinnosť čakať na zelenú!

Prečítajte si aj:


Je dovolené fotiť a zverejňovať drzo zaparkované autá?

ERIK STRÍŽ


Musí zaplatiť škody, aj keď nebol účastníkom nehody. Týka sa to všetkých vlastníkov áut

ERIK STRÍŽ


Máte riadne vyplnený riadok 12 na svojom vodičskom preukaze? Čo znamenajú číselné kódy?

ERIK STRÍŽ


Ako je to s prednosťou autobusov, keď opúšťajú zastávku a BUS pruh?

ERIK STRÍŽ


Naša povinná výbava: tento „zachraňovač situácie“ vždy vozíme v aute

ERIK STRÍŽ


Vyhláška potichu zrušila často používanú dopravnú značku, pamätáte si jej význam?

Dvojitá plná čiara ako ju poznáme skončila, čoskoro sa zmení aj význam jednej plnej čiary / Aký bol rozdiel medzi jednou a dvojitou plnou čiarou?

ERIK STRÍŽ


Dôležitá zmena: postup po dopravnej nehode sa od júla mení

ERIK STRÍŽ


Aktualizácia pôvodného príspevku z 20. mája 2022

Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Mohlo by vás zaujímať