Dvojitá plná čiara ako ju poznáme skončila, čoskoro sa zmení aj význam jednej plnej čiary / Aký bol rozdiel medzi jednou a dvojitou plnou čiarou?

Aktualizované. Motoristi sa musia zmieriť s novým obmedzením. Pôvodne malo platiť už teraz, prechodné obdobie sa však predĺžilo.
Vydané  Text: 

Plná čiara. Každý motorista vie, že je to tá čiara, ktorá zjednodušene zakazuje predchádzať. Snáď väčšina motoristov vie aj to, že cez ňu možno celom legálne prechádzať aj vtedy, keď je na druhej strane cesty vjazd do parkoviska či na súkromný pozemok alebo lesnú cestičku, a tiež v prípade vychádzania na cestu doľava.

Toto sa ale čoskoro zmení a motoristi prídu o výhody, ktoré doteraz mali možnosť využívať celé roky. Dôvody sú viaceré, jedným z nich je aj prispôsobenie dopravnej infraštruktúry pre nové generácie automobilov s pokročilými funkciami riadenia.

Aký je rozdiel medzi jednou a dvojitou plnou čiarou?

Viac ako desať rokov bol v platnosti Zákon č. 9/2009, teda vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od apríla 2020 bola nahradená Vyhláškou o dopravnom značení č. 30/2020, ktorá je pre motoristov záväzná dnes.

Inzercia

V zmysle staršej vyhlášky platilo, že značka Pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1a) sa používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou a na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

V prípade dvojitej plnej čiary (č. V 1b) platilo, že ju je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie.

Zhrnuté: jednu plnú čiaru ste mohli prejsť, ak to bolo potrebné na obchádzanie prekážky alebo prechádzanie na pozemok na druhej strane cesty. Cez dve plné čiary možno prejsť pri obchádzaní prekážky.

Lenže aj toto sa mení.

 

Nová vyhláška č. 30/2020 zmenila definíciu pozdĺžnej súvislej čiary, ľudovo povedané plnej čiary, pričom vypúšťa veľmi zásadné body o výnimkách pri prechádzaní cez ňu.

Po novom sa súvislá čiara už neoznačuje ako V 1a, ale ako č. 601. Samostatné označenie pre dvojitú súvislú čiaru z prílohy k zákonu vypadlo úplne, zmieňovaná je iba v rámci definície jednej súvislej čiary pojmom „môže byť vyznačená“.

Inzercia

Definícia pozdĺžnej súvislej čiary podľa Vyhlášky č. 30/2020

Má to svoj dôvod, podľa nového zákona totiž je zakázané ju prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky, a to bez ďalšej výnimky, ktorá bola v platnosti dlhé roky.

Prechod na novoty však nie je okamžitý, pôvodne bolo schválené prechodné ustanovenie do 31. marca 2022, ktoré dovoľovalo prechádzať cez súvislú čiaru v prípade, že to bolo potrebné z dôvodov zmienených vyššie. Následne sa toto prechodné obdobie predĺžilo až do 31. marca 2024.

Do tohto termínu ešte môžu motoristi zákonne prechádzať cez plnú čiaru (pozor, nie predchádzať) za vyššie uvedených okolností.

Zmienený odsek prechodného ustanovenia ale nehovorí nič o výnimke pre dvojitú súvislú čiaru. Keďže význam dvojitej súvislej čiary nie je v prílohe k zákonu definovaný samostatne a je iba variantom jednej súvislej čiary č. 601, môžeme to interpretovať tak, že do 31. marca 2024 možno prechádzať aj cez dvojitú plnú čiaru, keď máte namierené na pozemok či lesnú cestičku.

Problémom je, že viacerí odborníci môžu mať na rovnakú vec celkom odlišné názory, čo je vinou benevolentného znenia zákona. Ideálne by bolo, keby bola dvojitá súvislá čiara definovaná presne a samostatne.

 

§ 30 ods. 2 písm. d) Vyhlášky č. 30/2020 definuje prechodné ustanovenie nasledovne:

  • Do 31. marca 2024 pozdĺžnu súvislú čiaru možno prechádzať alebo nákladom presahovať aj vtedy, ak je to potrebné na odbočovanie na pozemok ležiaci vedľa cesty, do areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, na parkovisko, do obratiska električiek a podobných miest, na odbočovanie na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu.

 

A čo bude po roku 2024?

Motoristi, ktorí dnes majú legálnu možnosť prechádzať cez plnú čiaru v rámci prechodného ustanovenia vyhlášky č. 30/2020, sa oprávnene môžu pýtať, ako to bude vyriešené po termíne 31.3.2024.

Riešením by malo byť, aby na miestach, kde sa očakáva potreba prejazdu cez plnú čiaru, napríklad kvôli vjazdu na parkovisko, umiestniť vodorovné značenie Pozdĺžna prerušovaná čiara č. 602. Značku možno prechádzať pri dodržaní pravidiel cestnej premávky. Lenže fyzicky je skoro nereálne takto prerobiť čiary na všetkých miestach s vjazdmi do pozemkov či lesných cestičiek.

Či bude prijaté nové opatrenie s výnimkou alebo sa jednoducho motoristi budú musieť zmieriť s novým obmedzením, si dnes netrúfame odhadovať. Pôvodný príspevok z 13.5. bol aktualizovaný 18.5.2022.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ