Magazín

Pozor na vodičov z Ukrajiny, väčšina jazdí bez poistky! Ako postupovať v prípade nehody?

Ukrajina, EČV, nehoda,
Zdroj: Pixabay

Vodiči s ukrajinskými evidenčnými číslami spôsobili na slovenských cestách od začiatku konfliktu niekoľko dopravných nehôd s odhadovanými škodami na majetku vo výške 46-tisíc eur.

BEZ POISTKY

Utečenci častokrát prichádzajú na slovenské územie bez poistenia, ktoré by dokázalo uhradiť prípadné škody spôsobené v zahraničí. S ohľadom na rýchlosť počiatočného vývoja konfliktu na to mnohí Ukrajinci pri úteku pochopiteľne nemysleli, na Slovensku však zmluvu dodatočne uzavrieť nemôžu.

Povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie totiž slovenské poisťovne uzatvárajú len na vozidlo so slovenským evidenčným číslom.

DOČASNÉ RIEŠENIE

Úlohu likvidátora týchto poistných udalostí na seba dočasne prebrala Slovenská kancelária poisťovateľov (do 30. apríla), pričom všetky škody budú hradené z Poistného garančného fondu.

Podľa denníka SME eviduje Slovenská kancelária poisťovateľov do dnešného dňa 13 škodových udalostí, ktoré vznikli na Slovensku a spôsobili ich motorové vozidlá evidované na Ukrajine.

ČO ROBIŤ PO NEHODE?

V prípade vzniku škodovej udalosti alebo nehody je zachovaný rovnaký postup ako pri škode spôsobenej vozidlom so slovenským evidenčným číslom. Základom je správne vypísanie formulára o nehode a nahlásenie udalosti príslušnej poisťovni. Formulár v ukrajinskom jazyku si môžu motoristi stiahnuť zo stránky Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Účastník nehody s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenska bude odškodnený z poistného garančného fondu do troch mesiacov odo dňa oznámenia škodovej udalosti. Preplácaná je aj ujma na zdraví, nie však škoda na aute vinníka z Ukrajiny.

V prípade, že nehodu zavinil vodič na aute z Ukrajiny, je potrebné túto skutočnosť písomne nahlásiť do Slovenskej kancelárie poisťovateľov formou vypísania tlačiva – oznámenie škodovej udalosti k PZP a správa o nehode.

Viac informácií nájdete na stránke SKP.

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!