Magazín

Svetové médiá začínajú spochybňovať bezemisnosť elektromobilov! BBC skritizovalo ich výrobu aj batérie

Emisie na Slovensku (PM10)

„Naozaj sú elektrické autá riešením problémov s klimatickou zmenou?“ Tento nadpis použilo svetoznáme BBC vo svojom príspevku, ktorý rozoberal súčasné problémy a environmentálne dopady pri výrobe batériových vozidiel. Svetoznáme médiá tak reagujú na ambiciózne politické ciele Veľkej Británie a Európskej únie investovať miliardy eur do rozvoja infraštruktúry na podporu elektromobility.

V súčasnosti tvoria batériové vozidlá približne 1 % z celosvetového trhu. Očakáva sa, že ich podiel má v najbližších rokoch rásť predovšetkým z dôvodu legislatívnych zmien, ktoré budú znevýhodňovať majiteľov spaľovacích vozidiel a do roka 2035 úplne zastavia ich výrobu a predaj.

Napriek tomu, že elektromobily sú politikmi pretláčané ako jediná „správna“ alternatíva, odborná diskusia o ich vplyve na životné prostredie naďalej pokračuje. Túto skutočnosť potvrdilo vo svojom príspevku aj samotné BBC: „Ich výroba produkuje viac emisií než výroba auta so spaľovacím motorom. A výroba batérií vyžaduje veľké množstvo energie.“ Týmto autori narážajú predovšetkým na výrobu akumulátorov v Číne, kde elektrická energia vzniká predovšetkým v tepelných elektrárňach na fosílne palivá.

EV, elektromobil, titulka, nabíjanie,

Skutočnosť, že pri výrobe elektromobilov vzniká až o 70 % viac emisií, potvrdzuje vo svojej správe aj samotná švédska značka Volvo. Tieto vozidlá tak opúšťajú bránu továrne s akýmsi „emisným dlhom“, ktorý musia v priebehu života odjazdiť. Damien Ernst z univerzity v Liege vypracoval štúdiu, podľa ktorej musí priemerný elektromobil odjazdiť až 151 000 kilometrov na to, aby svoj emisný dlh z výroby vyrovnal. Ani potom však nemusí byť prevádzka batériového vozidla vyslovene ekologická. BBC uviedlo, že v priebehu životného cyklu môžu elektromobily vyprodukovať 50 % emisií bežného vozidla na benzín či naftu. V tomto ohľade hrajú dôležitú úlohu zdroje elektrickej energie, a teda samotný proces výroby v elektrárňach. Pri pohľade na energetický mix Slovenska môžeme napísať, že prevádzka elektromobilu produkuje výrazne menej emisií CO2 v porovnaní s konvenčnými automobilmi. V susednom Poľsku či neďalekom Nemecku, kde veľká časť elektrickej energie pochádza z tepelných elektrární, však môže mať prevádzka elektrického vozidla skôr opačný efekt na životné prostredie.

Sú teda elektrické autá riešením problémov s klimatickou zmenou? Odpoveď na túto otázku je v súčasnosti nejasná. Spôsoby ťažby vzácnych kovov, ako aj výrobné procesy alebo energetické mixy sa v jednotlivých krajinách zásadne odlišujú. A napredujúci vývoj batérií môže čoskoro priniesť výrazne čistejšiu výrobu akumulátorov, pričom jednotlivé štáty zároveň usilovne pracujú na znižovaní emisií z výroby elektrickej energie. Emisnú stopu batériových vozidiel tak do veľkej miery ovplyvňujú externé faktory.

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!