Magazín

Na ťažbu materiálov pre elektromobily využívajú viac ako 40 000 neplnoletých detí, najmladšie majú len 6 rokov

Ťažba kobaltu, batérie, elektromobily

Demokratická republika Kongo má obrovské zásoby niektorých z najcennejších nerastov na svete ako je meď, zlato, koltan, kobalt či diamanty. Napriek tomu je Kongo jednou z najchudobnejších krajín sveta, keďže jej občanov sužuje chudoba a humanitárne krízy.

Viac ako polovica svetových zdrojov kobaltu sa nachádza práve v Kongu, pričom v krajine dnes prebieha až 70 % svetovej ťažby kobaltu. Remeselní baníci produkujú 20 % produkcie kobaltu v krajine. Zvyšok pochádza od zahraničných firiem, predovšetkým čínskych, ktorých priemysel nabíjateľných batérií predstavuje približne 60 % celosvetového dopytu po kobalte.

Ťažba kobaltu, batérie, elektromobily

Kobalt je základná surovina, ktorú používajú veľké technologické spoločnosti pre dobíjacie lítium-iónové batérie, elektronické zariadenia a elektrické autá. Cenný kobaltový priemysel však má svoju cenu: ťažba nerastu je spojená s detskou prácou, bezpečnostnými rizikami, zneužívaním životného prostredia a korupciou. Ak sa Konžskej demokratickej republike nepodarí prijať a presadiť prísnejšie predpisy na ochranu malých baníkov, tieto trendy sa zvýšia spolu s technologickým prudkým nárastom dopytu po kobalte, ktorý by mal do roku 2025 narásť o 60 %.

DETSKÁ PRÁCA

Ťažba v krajine využíva ľudí všetkých vekových kategórií vrátane detí, ktoré sú povinné pracovať v drsných podmienkach. Z počtu 255 000 konžských ťažobníkov kobaltu je 40 000 detí, niektoré z nich majú len šesť rokov. Veľkú časť ich práce tvorí neformálna ťažba v malom meradle, pri ktorej robotníci zarábajú menej ako 2 doláre za deň, pričom používajú svoje vlastné nástroje, predovšetkým ruky.

Početné veľké technologické spoločnosti ako Apple, Alphabet (materská spoločnosť Google), Dell, Microsoft a Tesla boli citované v súdnom spore v súvislosti s úmrtiami či vážnymi zraneniami, ktoré utrpeli detskí robotníci v kobaltových baniach. Pokus vyvodiť zodpovednosť veľkých technologických firiem je pozitívnym krokom, ktorý musí sprevádzať zvýšené povedomie verejnosti o zneužívaní detskej práce a žalostných pracovných podmienkach.

Ťažba kobaltu, batérie, elektromobily

NIČENIE PRÍRODY

Rastúci globálny dopyt po kobalte znamená, že životné prostredie Konga je vo veľkom ohrození, najmä ak sa neprijmú opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti. Ťažba nerastných surovín v Kongu zahŕňa výrub stromov a výstavbu ciest, čo má negatívny vplyv na životné prostredie a biodiverzitu. Okrem toho, hoci je kobalt kľúčovou zložkou globálnej ekologizácie a obnoviteľnej energie, jeho rýchla ťažba prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Ťažba kobaltu vytvára neuveriteľne vysoké emisie oxidu uhličitého a oxidu dusičitého a značnú spotrebu elektriny.

V reakcii na tieto tlaky viaceré svetové veľké technologické spoločnosti vrátane BMW Group, BASF, Samsung SDI a Samsung Electronics v roku 2019 spustili kampaň Cobalt for Development na podporu etických a bezpečnejších praktík v priemysle ťažby kobaltu v Kongu. Volkswagen sa k projektu pripojil v roku 2020. S cieľom vykonávať remeselnú ťažbu kobaltu v malom meradle udržateľnejšie, Cobalt for Development bude prvé tri roky analyzovať a nachádzať spôsoby, ako možno zlepšiť životy pracovníkov a ich pracovné prostredie.

Ťažba kobaltu, batérie, elektromobily

Niektoré spoločnosti sa však zo strachu, že budú spájané so získavaním kobaltu prostredníctvom detskej práce, rozhodli úplne odstrihnúť dodávky materiálov od malých baníkov. Táto stratégia však ohrozuje živobytie v mnohých komunitách, ktoré sú vo veľkej miere závislé od tejto ťažby, pokiaľ ide o pracovné miesta a príjem.

To zase podčiarkuje dôležitosť úplnej formalizácie malého kobaltového ťažobného priemyslu, ktorý predstavuje 20 % produkcie kobaltu v krajine. Nám nateraz nezostáva nič iné len dúfať, že veľké firmy podniknú v spolupráci s tamojšou vládou správne kroky k zabezpečeniu vyšších štandardov pre pracujúcich.

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Vybrané články

  1. 1

    TEST Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC: Dobrý, lepší, najlepší – ktorý z nich je elektrický Mercedes?