Magazín

Povinný obmedzovač rýchlosti má vodiča otravovať dovtedy, pokiaľ nezníži rýchlosť! Pozrite si oficiálny návrh:

ISA, Inteligentný obmedzovač rýchlosti

Na základe schváleného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (2019/2144) z 27. novembra 2019 budú musieť byť všetky novohomologizované vozidlá už v priebehu budúceho roka vybavené inteligentným obmedzovačom rýchlosti (ISA). V roku 2024 by pritom mali byť novou bezpečnostnou funkciou vybavené všetky nové vozidlá predávané v Európskej únii.

V súčasnosti prebieha iniciatíva, ktorej cieľom je určiť základné parametre fungovania povinného obmedzovača rýchlosti. Na stránke Európskej komisie bol zverejnený koncept prezrádzajúci mnohé zaujímavé informácie o novom prvku výbavy.

Podľa konceptu musia systémy ISA vodičovi v prípade prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti poskytovať spätnú väzbu, ktorá musí byť primeraná a efektívna. Pri súčasnom vývoji technológií pritom existuje hneď niekoľko spôsobov, ako dať prekročenie rýchlosti vodičovi najavo. Nie všetky však môžu byť použité v každom motorovom vozidle (záleží na motore, type pohonu (hybrid), prevodovke atď.). Návrh delegovaného nariadenia preto ustanovuje, že výrobcovia vozidiel si môžu zvoliť jednu z nasledujúcich štyroch metodík spätnej väzby, na ktorých budú založené systémy ISA:

  • Systém haptickej odozvy: V tomto prípade bude môcť pedál zatlačiť nohu vodiča pri prekročení rýchlosti jemne dozadu, aby auto mohlo spomaliť pod limit.

  • Obmedzenie výkonu: Automatické zníženie dostupného výkonu, ktoré nebude závisieť od polohy akcelerátora.

  • Kaskáda akustických upozornení: Pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti dostane vodič najprv optické varovanie (napríklad prostredníctvom kontrolky na palubnej doske). Po niekoľkých sekundách bez reakcie potom auto spustí aj akustický signál (hlasné pípanie).

  • Kaskáda vibračných upozornení: Podobný princíp varovania ako pri predchádzajúcom bode, namiesto akustiky je však vodič po čase upozornený vibráciou akcelerátora.

Základné zobrazovanie maximálnej povolenej rýchlosti používané v niektorých motorových vozidlách nie je podľa EÚ dostatočne efektívne. Návrh považuje za dôležité, aby systémy vodiča pri prekročení povolenej rýchlosti obťažovali do takej miery, aby bol motivovaný s vozidlom spomaliť. Môžeme to prirovnať napríklad k pípaniu pri nezapnutých bezpečnostných pásoch. Návrh našťastie počíta s možnosťou jednoduchého vypnutia tohto systému, navyše aj pri zapnutom systéme by mal byť vodič schopný prekročiť rýchlosť a doba akustického či vibračného upozornenia bude taktiež časovo obmedzená na niekoľko sekúnd.

V rámci pripomienkového konania musí v súčasnosti čeliť Európska únia aj silnej kritike. Nemecká asociácia automobilového priemyslu tvrdí, že „asistenčné systémy by mali vodičov podporovať a nemali by ich odvádzať pozornosť od rôznych dopravných situácií. Vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu by mali byť vodiči zodpovední za výber vhodnej rýchlosti pri danom alebo pod daným rýchlostným limitom.“

K tomuto vyhláseniu sa pripojila aj Rakúska komora pre ekonomiku a obchod: „Odmietame povinné systémy, ktoré aktívne elektronicky zasahujú do procesu riadenia. Prijali by sme, keby boli tieto systémy vyvinuté a sprístupnené ako voliteľné príslušenstvo. A keby mali byť povinné, musí existovať možnosť ich vypnutia.“

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!