Magazín

Povinný obmedzovač rýchlosti má vodiča otravovať dovtedy, pokiaľ nezníži rýchlosť! Pozrite si oficiálny návrh:

ISA, Inteligentný obmedzovač rýchlosti

Na základe schváleného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (2019/2144) z 27. novembra 2019 budú musieť byť všetky novohomologizované vozidlá už v priebehu budúceho roka vybavené inteligentným obmedzovačom rýchlosti (ISA). V roku 2024 by pritom mali byť novou bezpečnostnou funkciou vybavené všetky nové vozidlá predávané v Európskej únii.

V súčasnosti prebieha iniciatíva, ktorej cieľom je určiť základné parametre fungovania povinného obmedzovača rýchlosti. Na stránke Európskej komisie bol zverejnený koncept prezrádzajúci mnohé zaujímavé informácie o novom prvku výbavy.

Podľa konceptu musia systémy ISA vodičovi v prípade prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti poskytovať spätnú väzbu, ktorá musí byť primeraná a efektívna. Pri súčasnom vývoji technológií pritom existuje hneď niekoľko spôsobov, ako dať prekročenie rýchlosti vodičovi najavo. Nie všetky však môžu byť použité v každom motorovom vozidle (záleží na motore, type pohonu (hybrid), prevodovke atď.). Návrh delegovaného nariadenia preto ustanovuje, že výrobcovia vozidiel si môžu zvoliť jednu z nasledujúcich štyroch metodík spätnej väzby, na ktorých budú založené systémy ISA:

  • Systém haptickej odozvy: V tomto prípade bude môcť pedál zatlačiť nohu vodiča pri prekročení rýchlosti jemne dozadu, aby auto mohlo spomaliť pod limit.

  • Obmedzenie výkonu: Automatické zníženie dostupného výkonu, ktoré nebude závisieť od polohy akcelerátora.

  • Kaskáda akustických upozornení: Pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti dostane vodič najprv optické varovanie (napríklad prostredníctvom kontrolky na palubnej doske). Po niekoľkých sekundách bez reakcie potom auto spustí aj akustický signál (hlasné pípanie).

  • Kaskáda vibračných upozornení: Podobný princíp varovania ako pri predchádzajúcom bode, namiesto akustiky je však vodič po čase upozornený vibráciou akcelerátora.

Základné zobrazovanie maximálnej povolenej rýchlosti používané v niektorých motorových vozidlách nie je podľa EÚ dostatočne efektívne. Návrh považuje za dôležité, aby systémy vodiča pri prekročení povolenej rýchlosti obťažovali do takej miery, aby bol motivovaný s vozidlom spomaliť. Môžeme to prirovnať napríklad k pípaniu pri nezapnutých bezpečnostných pásoch. Návrh našťastie počíta s možnosťou jednoduchého vypnutia tohto systému, navyše aj pri zapnutom systéme by mal byť vodič schopný prekročiť rýchlosť a doba akustického či vibračného upozornenia bude taktiež časovo obmedzená na niekoľko sekúnd.

V rámci pripomienkového konania musí v súčasnosti čeliť Európska únia aj silnej kritike. Nemecká asociácia automobilového priemyslu tvrdí, že „asistenčné systémy by mali vodičov podporovať a nemali by ich odvádzať pozornosť od rôznych dopravných situácií. Vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu by mali byť vodiči zodpovední za výber vhodnej rýchlosti pri danom alebo pod daným rýchlostným limitom.“

K tomuto vyhláseniu sa pripojila aj Rakúska komora pre ekonomiku a obchod: „Odmietame povinné systémy, ktoré aktívne elektronicky zasahujú do procesu riadenia. Prijali by sme, keby boli tieto systémy vyvinuté a sprístupnené ako voliteľné príslušenstvo. A keby mali byť povinné, musí existovať možnosť ich vypnutia.“

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Indian Springfield Dark Horse
Testy autoškoly

Test Indian Springfield Dark Horse: Dobrodružná Amerika

Predstavy ľudí o Amerike majú mnoho podôb. Od opálených tiel na plážach v Miami, cez bohatých obchodníkov v New Yorku, až po fi lmové celebrity v Los Angeles či bezbrehú zábavu v Las Vegas. Medzi tým sú nekonečné priestory, ktoré v predstavách križujú chlapíci na motocykloch. Presne k tejto poslednej predstave sa hodí aj náš spoločník Indian Springfield Dark Horse.