Magazín

Ako cestovať počas lockdownu? Prečítajte si dôležité informácie pre motoristov!

Volkswagen ID.3

Aktualizácia 2.11.2020: od začiatku novembra máte povinnosť pri sebe nosiť aj certifikát o negatívnom výsledku testu na koronavírus.

Čo musíte v aute mať a ako sa správať na cestách počas výnimočného stavu v krajine? Rozhodli sme sa dať dokopy to najdôležitejšie z oficiálnych opatrení a niekoľko podstatných rád navyše, ktoré by si každý motorista mal zobrať k srdcu.

Kedy môžem ísť na cestu?

(Platí do 1. novembra 2020)

Zo zákazu vychádzania platia iba nasledovné výnimky na:

 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
 3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,
 4. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
 5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 6. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 9. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť
Pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov platia nasledovné výnimky zo zákazu vychádzania:
 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia,
 2. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
 3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
 4. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky osobou ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia
 5. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 3 pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
 6. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 7. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 8. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 9. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 10. cestu osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 11. cestu za účelom pobytu v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
 12. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
 

Presné znenie výnimiek zo zákazu vychádzania podľa uznesenia Vlády SR č. 678/2020

Musím nosiť rúško v aute?

S príchodom nových bezpečnostných opatrení a povinnosťou využívať ochranné rúško pri pohybe mimo vlastného obydlia sa mnohí vodiči rozhodli používať túto pomôcku aj v aute. Opatrenia to však od vodičov nevyžadujú a nosenie rúška za volantom je dobrovoľné. Túto ochrannú pomôcku by ste si však mali nasadiť vtedy, ak v aute cestujete s cudzím človekom, ktorého zdravotný stav nepoznáte.

Vodičom neodporúčame používať respirátor, ktorý je výrazne menej komfortný než klasické rúško. Pokiaľ osoba cíti, že príjem vzduchu vyžaduje cez hrubú ochranu značné úsilie, odporúčame ho pred jazdou radšej zložiť dole. Skôr než spomínaný stav hypoxie pocíti osoba značný diskomfort a pri dlhšom namáhaní aj bolesť hlavy. Za volantom by sme mali byť všetci v prvom rade uvoľnení a zásadne neodporúčame nosiť rúško ani respirátor, ak vás pri jazde akokoľvek obmedzuje.

Rúško za volantom

Dopravné predpisy stále platia

Počas zákazu vychádzania môžete opustiť bydlisko len v určených situáciách, na cestách tak stretnete menej áut ako zvyčajne a mnohé komunikácie doslova zívajú prázdnotou. To však neznamená, že prestávajú platiť dopravné predpisy. Za žiadnych okolností neprekračujte maximálnu povolenú rýchlosť, dodržujte všetky platné nariadenia a predpisy. Policajti budú aj naďalej merať rýchlosť a vykonávať kontroly.

Odvážna zver

Znížený pohyb áut dodáva zvieratám odvahu priblížiť sa k cestným komunikáciám. Ako všetci vieme, oplotenie slovenských diaľnic nemusí stopercentne zabrániť zvieratám vstup na tento typ komunikácie. Zvýšte preto pozornosť a dôkladne sledujte krajnicu, obzvlášť keď sa na ceste nachádza málo áut, ktoré by za normálnych okolností mohli zver hlukom aspoň odplašiť.

Pokiaľ zver vidíte v diaľke, postupne spomaľte a výstražným znamením dajte vedieť svojmu okoliu, že sa niečo pred vami deje. Niekedy si však zviera môžete všimnúť až na poslednú chvíľu, vtedy zásadne neodporúčame strhávať volant. Na diaľnici pri vysokej rýchlosti alebo na mokrej ceste totiž môžete dostať šmyk a napáchať oveľa väčšie škody než v prípade priameho stretu so zverou.

Rúško nie je všetko

Bez ohľadu na to, či v aute používate ochranné prostriedky v podobe rúšok alebo rukavíc, odporúčame vám dbať na pravidelnú dezinfekciu povrchov. Vašej pozornosti by nemali uniknúť najmä povrchy, ktorých sa pravidelne dotýkate ako napríklad volant, radiaca páka či kľučky dverí. Pravidelne čistite aj jednotlivé ovládače alebo dotykové displeje. Na kožené a plastové prvky nepoužívajte klasickú alkoholovú dezinfekciu, ich reakcia môže totiž poškodiť materiály.

Rúško, pandémia, vírus, covid,
Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!