Magazín

Prečo netankovať po prvom cvaknutí tankovacej pištole? Koledujeme si o problém

Tankovanie, čerpacia stanica, benzín, nafta, palivá

Prečítajte si aj:


Gangy zlodejov vyčíňajú v okolí Bratislavy, dávajte si pozor najmä na tieto autá

Redakcia (s)


Ako prihlásiť auto na dopravnom inšpektoráte? Pozrite si všetky dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť!

Peter Orosz


NEPREHLIADNITE: Benzín vyrobený zo vzduchu nie je podvod. Do predaja pôjde už tento rok

Redakcia (m)


Určite ste si všimli, že keď tankujete palivo a necháte palivovú pištoľ v automatickom režime, po naplnení nádrže cvakne a prestane vypúšťať palivo. Ak ale spúšť stlačíte opäť, ešte stále môžete do nádrže vliať ďalšie pohonné hmoty. Existuje pritom dovôd, aby ste to nerobili.

Keď raz prelejete nádrž, nadmerné palivo sa môže roztiecť do nádoby s aktívnym uhlím.

Obsahnádoby absorbuje odparené uhľovodíky, ale zámerným prepĺňaním nádrže hrozí jej porucha.

Používajte preto vždy nastavenie na automatické zablokovanie po úplnom natankovaní. Preplňovanie nádrže aj po prvom cvaknutí tankovacej pištole môže mať aj ďalšie negatívne dôsledky, preto vždy tankujte len do tohto prvého cvaknutia.

Odvetranie palivovej nádrže je technika, ktorá pomáha znižovať nepriaznivý dopad vozidiel poháňaných benzínovými motormi na životné prostredie. Vzhľadom na to, že benzín obsahuje nezanedbateľný podiel ľahko odpariteľných frakcií, je potrebné pre ním poháňané vozidlá riešiť aj problém úniku uhľovodíkov (CHx) odparením z palivovej sústavy vozidla.zdroj

Prečítajte si aj:


Odvetranie palivovej nádrže je u moderných motorov riešené za pomoci nádoby s aktívnym uhlím. Obsah nádoby absorbuje odparené uhľovodíky. Vo vhodnom prevádzkovom režime riadiaca jednotka otvorí ventil spájajúci nádobu s nasávacím potrubím a vplyvom podtlaku v nasávacom potrubí začne prúdiť cez nádobu čistý vzduch. Rozdiel koncentrácií uhľovodíkov v absorbente a vzduchu umožní ich postupné uvoľňovanie a odvedenie spolu s nasávaným vzduchom do spaľovacieho priestoru. Po regenerácii absorbenta a uzavretí odvetrávacieho ventilu sa cyklus opakuje.zdroj

VIDEÁ AMŠ