Magazín

Kamery z STK pravdepodobne zmiznú! Toto je dôvod:

STK každý rok? Facebookom sa šíri nový hoax.

Kamery na pracoviskách STK vadia opozičnej strane Sloboda a Solidarita, ktorá navrhuje ich odstránenie. Strana považuje súčasný stav za neprijateľný, pretože na nový systém doplácajú najmä pracovníci kontrolných staníc. Nedávno nainštalovaný kamerový systém totiž zasahuje do ich osobnej slobody.

Namiesto videa si SaS vie predstaviť zhotovovanie fotografického záznamu o absolvovaní technickej prehliadky vozidla. ,,Máme za to, že pre výkon kontroly zo strany štátu je postačujúce vykonávať iba fotografické snímky o tom, že vozidlo sa fyzicky kontroly zúčastnilo,” uvádza sa v návrhu.

Zároveň argumentujú tým, že štát má podľa zákona možnosť vykonať náhodnú inšpekciu výkonu technickej a emisnej kontroly s poverenými pracovníkmi na ktoromkoľvek pracovisku STK alebo EK, pričom prevádzkovateľ týchto zariadení je povinný poskytnúť súčinnosť rovnako ako i majiteľ motorového vozidla práve podrobeného kontrole.

,,Nevidíme preto dôvod, prečo by podnikateľské subjekty mali doplácať na neschopnosť týchto oprávnených subjektov pravidelne vykonávať svoju inšpekčnú činnosť a aby z týchto dôvodov boli ich zamestnanci STK a pracovísk EK nonstop monitorovaní,” píše sa v dôvodovej správe strany SaS.

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!