Kamery z STK pravdepodobne zmiznú! Toto je dôvod:

Kamery na pracoviskách [STK](https://booking.dekra.sk/stk/objednat-sa-na-stk) vadia opozičnej strane Sloboda a Solidarita, ktorá navrhuje ich odstránenie. Strana považuje súčasný stav za neprijateľný, pretože na nový systém doplácajú najmä pracovníci kontrolných staníc. **Nedávno nainštalovaný kamerový systém totiž zasahuje do ich osobnej slobody.** Namiesto videa si SaS vie predstaviť zhotovovanie fotografického záznamu o absolvovaní technickej prehliadky vozidla. **,,Máme za to,… Prečítať celé
Vydané  Text: 
Kamery na pracoviskách [STK](https://booking.dekra.sk/stk/objednat-sa-na-stk) vadia opozičnej strane Sloboda a Solidarita, ktorá navrhuje ich odstránenie. Strana považuje súčasný stav za neprijateľný, pretože na nový systém doplácajú najmä pracovníci kontrolných staníc. **Nedávno nainštalovaný kamerový systém totiž zasahuje do ich osobnej slobody.** Namiesto videa si SaS vie predstaviť zhotovovanie fotografického záznamu o absolvovaní technickej prehliadky vozidla. **,,Máme za to, že pre výkon kontroly zo strany štátu je postačujúce vykonávať iba fotografické snímky o tom, že vozidlo sa fyzicky kontroly zúčastnilo,”** uvádza sa v návrhu. Zároveň argumentujú tým, že štát má podľa zákona možnosť **vykonať náhodnú inšpekciu výkonu technickej a emisnej kontroly s poverenými pracovníkmi na ktoromkoľvek pracovisku STK alebo EK,** pričom prevádzkovateľ týchto zariadení je povinný poskytnúť súčinnosť rovnako ako i majiteľ motorového vozidla práve podrobeného kontrole. ,,Nevidíme preto dôvod, prečo by podnikateľské subjekty mali doplácať na neschopnosť týchto oprávnených subjektov pravidelne vykonávať svoju inšpekčnú činnosť a aby z týchto dôvodov boli ich zamestnanci STK a pracovísk EK nonstop monitorovaní,” píše sa v dôvodovej správe strany SaS.
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement