Magazín

V Chorvátsku sa od augusta zásadne zvyšujú pokuty za priestupky, máme presný zoznam zmien

Od štvrtka 1. augusta 2019 bude v Chorvátsku platiť novela zákona o bezpečnosti na cestách. Zmeny sa týkajú najmä sprísnenia sankcií za te najzávažnejšie priestupky, akými sú:

 • prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km/hod.,
 • vedenie vozidla v protismere, alebo v nedovolenom smere jazdy na diaľnici, rýchlostnej ceste alebo ceste pre motorové vozidlá,
 • jazda na červenú, jazda na červenú bez zníženia rýchlosti, alebo prejazd cez dve a viac červených svetiel,
 • odmietnutie podrobenia sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo drog v organizme,
 • vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu nad 1,5 g/kg a jazda pod vplyvom drog,
 • vedenie vozidla pred nadobudnutím vodičského oprávnenia,
 • vedenie vozidla v čase zadržania vodičského oprávnenia z dôvodu stanoveného počtu negatívnych priestupkových bodov,
 • vedenie vozidla v čase keď je zadržané vodičské oprávnenie, ak je vodičovi zakázaná ďalšia jazda, alebo v období dočasného zadržania vodičského oprávnenia.

V prípade dopustenia sa niektorého z týchto priestupkov môže byť vodičovi uložená pokuta vo výške od 10 000 do 20 000 HRK (približne 1350 až 2700 eur) alebo mu hrozí 60-dňový trest odňatia slobody.

Ak vodič spácha dva takéto priestupky, môže mu byť uložený zákaz vedenia motorového vozidla na najmenej 6 mesiacov, v prípade troch takýchto priestupkov na 12 mesiacov. Tiež sa zvyšuje počet negatívnych bodov z 3 na 6 a vozidlo je vodičovi dočasne zadržané až kým sa priestupok nevybaví.

K zadržaniu vozidla môže dôjsť aj vtedy, ak vodič spáchal dva z vyššie uvedených priestupkov v období troch rokov od právoplatnosti tohto zákona. Dočasne môže byť vozidlo zadržané najviac 15 dní, dokedy by malo byť vydané rozhodnutie súdu.

Ilustračné foto: za volantom Ford Ecosport, v teste pre auto motor a šport (foto: archív Autoviny.sk)

Zvýšenie sankcií sa týka aj nasledujúcich priestupkov:

 • neuposlúchnutie výzvy policajta – pokuta od 3.000 do 7.000 HRK (406 až 948 eur), zadržanie vodičského oprávnenia najmenej na 6 mesiacov, druhý taký priestupok najmenej na 12 mesiacov, a za každý ďalší 3 negatívne body,
 • prekročenie rýchlosti v obci od 30 do 50 km/hod. je pokuta od 3.000 do 7.000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 4 negatívne body,
 • prekročenie rýchlosti mimo obce nad 50 km/hod. je pokuta od 5.000 do 15.000 HRK (677 až 2032 eur), zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 3 negatívne body,
 • nedanie prednosti v jazde je pokuta od 3.000 do 7.000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 3 negatívne body,
 • sústavná jazda v ľavom jazdnom pruhu na diaľnici – 1.000 HRK (136 eur),
 • jazda bez použitia bezpečnostného pásu – 1.000 HRK,
 • nezastavenie pred prechodom pre chodcov – je pokuta od 3.000 do 7.000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, za druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 3 negatívne body,
 • opustenie miesta dopravnej nehody, pri ktorej boli zranené osoby, alebo usmrtené osoby hrozí pokuta od 10.000 do 20.000 HRK (1350 až 2700 eur), alebo 60 dní výkonu trestu odňatia slobody, zadržanie vodičského oprávnenia a 6 negatívnych bodov,
 • opustenie miesta dopravnej nehody len s materiálnou škodou hrozí pokuta od 3.000 do 7.000 KRK, zadržanie vodičského oprávnenia a 3 negatívne body,
 • používanie mobilného telefónu počas jazdy – hrozí pokuta vo výške 1.000 HRK,
 • jazda pod vplyvom alkoholu – nad 0,5 promile – hrozí pokuta od 3.000 do 5.000 HRK, od 1 do 1,5 promile do 15.000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 6 mesiacov, za druhý taký priestupok na 9 mesiacov a 4 negatívne body,
 • vlastníkovi vozidla, ktorý poskytne vozidlo osobe bez vodičského oprávnenia hrozí pokuta od 3.000 do 7.000 HRK.

Spomenuté priestupky sú podľa chorvátskej polície tie najčastejšie, s ktorými sa stretávajú a ktoré stoja za väčšinou dopravných nehôd. Sankcie sa však zvyšujú aj pri ostatných priestupkoch.

Chorvátsko pristúpilo k radikálnemu zvýšeniu a sprísneniu sankcií najmä z dôvodu zhoršenej bezpečnosti na cestách, ktorú eviduje za posledné roky.