Magazín

Poškodený, stratený či neplatný vodičák? Toto musíte urobiť a zaplatiť

vodičský preukaz - vzor, specimen

Vodičské oprávnenie je jedna vec, vodičský preukaz druhá. Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom, uvádza Slovensko.sk.

Aj v prípade, že práve pri sebe nemáte vodičský preukaz, stále ste držiteľom vodičského oprávnenia. Zároveň platí, že ak vám policajt na mieste z akéhokoľvek dôvodu fyzicky či „virtuálne“ zadrží vodičský preukaz, nemáte možnosť ani také motorové vozidlá, ktoré máte uvedené vo vodičskom oprávnení.

Vodičský preukaz je pomerne jednoduchá karta s rozmermi platobnej karty z banky, nesie charakteristické ochranné prvky a má jednoznačný dizajn, ktorý vedia rozlíšiť policajti na celom svete.

Avšak predmet, ktorý pri sebe nosíme neustále, sa môže stratiť, poškodiť, môže ho niekto odcudziť alebo môže iba stratiť platnosť. Vo všetkých uvedených prípadoch je vašou povinnosťou ako jeho držiteľa kontaktovať policajný zbor a o tejto skutočnosti ho upovedomiť.

Zákon pritom dáva držiteľovi vodičského preukazu za povinnosť chrániť ho:

Držiteľ vodičského preukazu je povinný chrániť vodičský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím (§ 98 1 a).

Kedy musíte ísť na políciu a nahlásiť zmenu/udalosť

Na nahlásenie dôležitej udalosti máte spravidla 7 kalendárnych dní. Nahlásiť stav a zmeny musíte orgánu Policajného zboru v nasledovných prípadoch:

  • ak ste zmenili osobné údaje a spôsobilosť (meno, zmenu zdravotnej a psychickej spôsobilosti);
  • pri zmene trvalého bydliska sa vodičský preukaz nemení;
  • ak vám rozhodnutím bolo vodičské oprávnenie odobraté/obmedzené alebo vám bol zadržaný vodičský preukaz;
  • ak ste preukaz stratili, zničili alebo vám bol odcudzený;
  • ak je preukaz poškodený v takej miere, že sú niektoré jeho údaje nečitateľné.

Pozor, platí, že ak raz nahlásite stratu vodičského preukazu a potom ho predsa len nájdete, už ho nemôžete používať. Pôvodný preukaz odovzdáte na polícii a vyčkáte maximálne 30 dní na vydanie nového.

Doba platnosti vodičského preukazu

Portál Slovensko.sk uvádza, že:

  • vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023,
  • vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032,

Moderné vodičské preukazy síce obsahujú aj údaj s označením 4b., ktorý má hovoriť práve o ukončení platnosti preukazu, väčšina vodičov má tento údaj nahradený pomlčkou.

Dopísané údaje a kresbičky preukaz zbavujú platnosti

Pozor, vodičský preukaz stráca svoju platnosť aj v prípade, že na ňom boli neoprávnene vykonané akékoľvek zmeny - napríklad ak ste vymenili fotku, doplnili text či inak účelovo s preukazom manipulovali.

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný aj v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie.

Poplatky

Počítajte si s tým, že ak nahlásite odcudzenie vodičského preukazu, budete musieť absolvovať výpoveď so zápisom, a v každom prípade budete musieť za vydanie nového preukazu uhradiť správny poplatok vo výške 6,50 eur. Lehota vydania je 30 dní, za urýchlené vydanie do 2 pracovných dní zaplatíte 26 eur (Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).


Zdroje a užitočné odkazy:

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:
https://www.minv.sk/?zakon-c-145-1995-z-z-o-spravnych-poplatkoch

Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke:
§ 98 Povinnosti držiteľa vodičského preukazu
§ 100 Neplatnosť vodičského preukazu
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8#p98

Vydanie, výmena, obnovenie a neplatnosť vodičského preukazu
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_vydanie-vymena-obnovenie-a-n/

Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk