Magazín

Prešli by ste psychotestami pre posúdenie spôsobilosti na šoférovanie?

Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)
Ilustračné foto
Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)
Ilustračné foto

Posudzovanie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla sa týka najmä profesionálnych vodičov a vodičov, ktorí urobili priestupok, na základe ktorého im bol odobratý alebo dočasne zadržaný vodičský preukaz. Čo všetko takéto psychotesty zahŕňajú a čo sa pri nich posudzuje?


Základným kritériom je posúdenie psychických schopností, medzi ktoré patria:

 • všeobecné rozumové schopnosti minimálne na úrovni podpriemeru populácie,
 • gramotnosť,
 • výkonové dispozície minimálne na úrovni 33. percentilu v populácii v oblastiach ako: pozornosť v záťaži, psychomotorické tempo, senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť reakcií na podnety), reakcie na vizuálne podnety na dynamickom pozadí, meranie periférneho vnímania u vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a u vodičov prevážajúcich nebezpečný náklad, pamäť.

(pozn. 33. percentil znamená, že ste horší ako 67 percent ostatných respondentov)


Okrem psychických schopností sa posudzujú aj faktory osobnosti, pri ktorých sa skúma najmä:

 • nekritický sebaobraz, neprimerané sebahodnotenie,
 • emocionálna labilita,
 • nízka úroveň racionálnej regulácie správania a tolerancie negatívnych afektov,
 • nízka adaptácia na zvládanie životných situácií, záťaže a vyhodnotenie dopravných situácií.
Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)
Každodenná skúsenosť nám ukazuje, že množstvo šoférov na cestách je rizikových a bolo by advekvátne podrobiť ich špecializovaným testom pre posúdenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo (ilustračné foto)

K neprijateľnému správaniu a reakciám na dopravné situácie zaraďujeme aj:

a) nezodpovedné, ľahkomyseľné, bezohľadné, impulzívne a agresívne správanie, resp. štýl jazdy za volantom,
b) nízku schopnosť posúdenia miery rizika a nebezpečenstva a vysokú mieru tendencie riskovať,
c) sociálne neprijateľné správanie voči ostatným účastníkom cestnej premávky, orientáciu skôr na súperenie ako na koordináciu, intoleranciu a neohľaduplnosť.


Okrem psychických schopností a osobnosti sa posudzuje aj anamnéza vo viacerých oblastiach, napríklad:

 • Dopravné nehody a priestupky
 • Zadržaný vodičský preukaz
 • Celkový a ročný počet najazdených kilometrov
 • Vyšší počet úrazov
 • Opakovaná trestná činnosť
 • Výchovné, výučbové, pracovné a partnerské problémy
 • Alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok
 • Zdravotné obmedzenia
 • Neurotické a psychotické ochorenia

Ak ste si mysleli, že pri psychologickom posúdení spôsobilosti na šoférovanie človek vyplní iba zopár krúžkovacích testov, ste na omyle.

Ide o naozaj hĺbkové posúdenie jeho schopností a osobnosti. Otázkou už len zostáva, do akej miery je možné skutočne posúdiť osobnosť človeka psychotestami, kde väčšinou každý odpovedá sám za seba. V každom prípade by si mal každý šofér uvedomiť, aké správanie a schopnosti sú pri šoférovaní dôležité a čo je naopak nežiadúce a podľa toho sa správať.

Mohlo by vás zaujímať