Magazín

Verejná doprava v Košiciach má už 127 rokov: Len sa pozrite na tú krásu!

Západ a východ Slovenska sa ešte aj dnes, v roku 2018, doťahujú o význam, hodnoty, historické úspechy a vôbec všetko ostatné. A hoci by sme my, západniari, radi počuli, že inovácie v oblasti mestskej dopravy inicioval Prešporok, v skutočnosti prím v jej vzniku držia Košice.

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) je dnes „pokračovateľom prevádzky“ najstaršej mestskej hromadnej dopravy na Slovensku. Spočiatku išlo o konskú železnicu, ktorá bola uvedená do prevádzky 14. novembra 1891. Prvý úsek konskej železnice viedol zo železničnej stanice cez Hlavnú ulicu po hospodársku školu (dnes Poliklinika Sever).

Verejná doprava v Košiciach má už 127 rokov
Koľajová stanica v Košiciach na historickej fotografii
Zdroj: YouTube
Verejná doprava v Košiciach má už 127 rokov
Výstavba alebo oprava koľají v Košiciach na dobovej fotografii
Zdroj: YouTube

Hoci bola v Košiciach prevádzkovaná koľajová doprava, nejazdili po nej električky. Elektrifikácia koľajových tratí započala až v roku 1913 a plne elektrifikovaná bola v roku 1914. Áno, správne, práve vtedy, keď sa začala prvá svetová vojna.

Pre porovnanie, v Bratislave bola električková verejná doprava spustená 27. augusta 1895, teda o necelých dvadsať rokov skôr. Predtým však žiadna iná mestská verejná doprava v Bratislave neexistovala - teda, ak nepočítame konskú železnicu z roku 1840, ktorá bola vôbec prvou v celom Uhorsku. Viedla z križovatky dnešnej Krížnej a Legionárskej ulice do Svätého Jura, neskôr bola predĺžená do Trnavy a Serede.

Verejná doprava v Košiciach
Fotografia Hlavnej ulice s plnou prevádzkou električkovej dopravy, ktorá bola po roku 1986 v pešej zóne zrušená bez náhrady.
Zdroj: Wikimedia Commons

Od polovice 90. rokov 20. storočia sa v Košiciach začala prevádzka autobusov a od roku 1993 aj prevádzka trolejbusov.

Zaujímavosťou je, že v Košiciach majú mestské koľajové dráhy rozchod 1435 mm (v Bratislave 1000 mm) a mesto prevádzkuje vôbec jedinú električkovú rýchlodráhu na Slovensku. V posledných troch rokoch sa vozový park verejnej dopravy rozšíril o takmer päť desiatok nových električiek Pragoimex Vario LF2+, celkovo DPMK prevádzkuje 16 električkových liniek na 34 kilometroch tratí (v Bratislave 42 km).

Video nižšie zachytáva dopravu v Košiciach spred 37 rokov. Čo myslíte, koľko sa toho za takmer štyri dekády zmenilo? Sú moderné električky, autobusy a trojlejbusy na vyššej úrovni alebo nostalgicky vyzeráte časy, kedy vodiči autobusov museli svoje stroje opravovať vlastnými rukami a zadarmo?
Erik Stríž - auto motor a šport, Autoviny.sk
Erik Stríž je motoristický novinár, editor magazínu Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.